Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiang Yin

PPG-based singing voice conversion with adversarial representation learning


Oct 28, 2020
Zhonghao Li, Benlai Tang, Xiang Yin, Yuan Wan, Ling Xu, Chen Shen, Zejun Ma


  Access Paper or Ask Questions

Gradient Aware Cascade Network for Multi-Focus Image Fusion


Oct 17, 2020
Boyuan Ma, Xiang Yin, Di Wu, Xiaojuan Ban, Haiyou Huang

* report 

  Access Paper or Ask Questions

Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter


Jul 12, 2020
Runxin Xu, Jun Cao, Mingxuan Wang, Jiaze Chen, Hao Zhou, Ying Zeng, Yuping Wang, Li Chen, Xiang Yin, Xijin Zhang, Songcheng Jiang, Yuxuan Wang, Lei Li

* Accepted to ACL 2020 - system demonstration 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Accent Conversion with Reference Encoder and End-To-End Text-To-Speech


May 19, 2020
Wenjie Li, Benlai Tang, Xiang Yin, Yushi Zhao, Wei Li, Kang Wang, Hao Huang, Yuxuan Wang, Zejun Ma


  Access Paper or Ask Questions

A hybrid text normalization system using multi-head self-attention for mandarin


Nov 11, 2019
Junhui Zhang, Junjie Pan, Xiang Yin, Chen Li, Shichao Liu, Yang Zhang, Yuxuan Wang, Zejun Ma

* 4 pages of content, 1 page of reference, 3 figures, submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A unified sequence-to-sequence front-end model for Mandarin text-to-speech synthesis


Nov 11, 2019
Junjie Pan, Xiang Yin, Zhiling Zhang, Shichao Liu, Yang Zhang, Zejun Ma, Yuxuan Wang

* Submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions