Alert button
Picture for Rui Liu

Rui Liu

Alert button

Infrared Small Target Detection with Scale and Location Sensitivity

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Qiankun Liu, Rui Liu, Bolun Zheng, Hongkui Wang, Ying Fu

Viaarxiv icon

Volumetric Environment Representation for Vision-Language Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Rui Liu, Wenguan Wang, Yi Yang

Figure 1 for Volumetric Environment Representation for Vision-Language Navigation
Figure 2 for Volumetric Environment Representation for Vision-Language Navigation
Figure 3 for Volumetric Environment Representation for Vision-Language Navigation
Figure 4 for Volumetric Environment Representation for Vision-Language Navigation
Viaarxiv icon

Adaptive Visual Imitation Learning for Robotic Assisted Feeding Across Varied Bowl Configurations and Food Types

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Rui Liu, Amisha Bhaskar, Pratap Tokekar

Figure 1 for Adaptive Visual Imitation Learning for Robotic Assisted Feeding Across Varied Bowl Configurations and Food Types
Figure 2 for Adaptive Visual Imitation Learning for Robotic Assisted Feeding Across Varied Bowl Configurations and Food Types
Figure 3 for Adaptive Visual Imitation Learning for Robotic Assisted Feeding Across Varied Bowl Configurations and Food Types
Figure 4 for Adaptive Visual Imitation Learning for Robotic Assisted Feeding Across Varied Bowl Configurations and Food Types
Viaarxiv icon

LAVA: Long-horizon Visual Action based Food Acquisition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Amisha Bhaskar, Rui Liu, Vishnu D. Sharma, Guangyao Shi, Pratap Tokekar

Figure 1 for LAVA: Long-horizon Visual Action based Food Acquisition
Figure 2 for LAVA: Long-horizon Visual Action based Food Acquisition
Figure 3 for LAVA: Long-horizon Visual Action based Food Acquisition
Figure 4 for LAVA: Long-horizon Visual Action based Food Acquisition
Viaarxiv icon

Towards Efficient Risk-Sensitive Policy Gradient: An Iteration Complexity Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Rui Liu, Erfaun Noorani, Pratap Tokekar, John S. Baras

Figure 1 for Towards Efficient Risk-Sensitive Policy Gradient: An Iteration Complexity Analysis
Figure 2 for Towards Efficient Risk-Sensitive Policy Gradient: An Iteration Complexity Analysis
Figure 3 for Towards Efficient Risk-Sensitive Policy Gradient: An Iteration Complexity Analysis
Figure 4 for Towards Efficient Risk-Sensitive Policy Gradient: An Iteration Complexity Analysis
Viaarxiv icon

HGIC: A Hand Gesture Based Interactive Control System for Efficient and Scalable Multi-UAV Operations

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Mengsha Hu, Jinzhou Li, Runxiang Jin, Chao Shi, Lei Xu, Rui Liu

Figure 1 for HGIC: A Hand Gesture Based Interactive Control System for Efficient and Scalable Multi-UAV Operations
Figure 2 for HGIC: A Hand Gesture Based Interactive Control System for Efficient and Scalable Multi-UAV Operations
Figure 3 for HGIC: A Hand Gesture Based Interactive Control System for Efficient and Scalable Multi-UAV Operations
Figure 4 for HGIC: A Hand Gesture Based Interactive Control System for Efficient and Scalable Multi-UAV Operations
Viaarxiv icon

Federated Joint Learning of Robot Networks in Stroke Rehabilitation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Xinyu Jiang, Yibei Guo, Mengsha Hu, Ruoming Jin, Hai Phan, Jay Alberts, Rui Liu

Figure 1 for Federated Joint Learning of Robot Networks in Stroke Rehabilitation
Figure 2 for Federated Joint Learning of Robot Networks in Stroke Rehabilitation
Figure 3 for Federated Joint Learning of Robot Networks in Stroke Rehabilitation
Figure 4 for Federated Joint Learning of Robot Networks in Stroke Rehabilitation
Viaarxiv icon

Delving into Multi-modal Multi-task Foundation Models for Road Scene Understanding: From Learning Paradigm Perspectives

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Sheng Luo, Wei Chen, Wanxin Tian, Rui Liu, Luanxuan Hou, Xiubao Zhang, Haifeng Shen, Ruiqi Wu, Shuyi Geng, Yi Zhou, Ling Shao, Yi Yang, Bojun Gao, Qun Li, Guobin Wu

Viaarxiv icon

Computing in the Era of Large Generative Models: From Cloud-Native to AI-Native

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Yao Lu, Song Bian, Lequn Chen, Yongjun He, Yulong Hui, Matthew Lentz, Beibin Li, Fei Liu, Jialin Li, Qi Liu, Rui Liu, Xiaoxuan Liu, Lin Ma, Kexin Rong, Jianguo Wang, Yingjun Wu, Yongji Wu, Huanchen Zhang, Minjia Zhang, Qizhen Zhang, Tianyi Zhou, Danyang Zhuo

Viaarxiv icon

Large Model based Sequential Keyframe Extraction for Video Summarization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Kailong Tan, Yuxiang Zhou, Qianchen Xia, Rui Liu, Yong Chen

Viaarxiv icon