Alert button
Picture for Yanjun Ma

Yanjun Ma

Alert button

SDWPF: A Dataset for Spatial Dynamic Wind Power Forecasting Challenge at KDD Cup 2022

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 08, 2022
Jingbo Zhou, Xinjiang Lu, Yixiong Xiao, Jiantao Su, Junfu Lyu, Yanjun Ma, Dejing Dou

Figure 1 for SDWPF: A Dataset for Spatial Dynamic Wind Power Forecasting Challenge at KDD Cup 2022
Figure 2 for SDWPF: A Dataset for Spatial Dynamic Wind Power Forecasting Challenge at KDD Cup 2022
Figure 3 for SDWPF: A Dataset for Spatial Dynamic Wind Power Forecasting Challenge at KDD Cup 2022
Figure 4 for SDWPF: A Dataset for Spatial Dynamic Wind Power Forecasting Challenge at KDD Cup 2022
Viaarxiv icon

HelixFold: An Efficient Implementation of AlphaFold2 using PaddlePaddle

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 13, 2022
Guoxia Wang, Xiaomin Fang, Zhihua Wu, Yiqun Liu, Yang Xue, Yingfei Xiang, Dianhai Yu, Fan Wang, Yanjun Ma

Figure 1 for HelixFold: An Efficient Implementation of AlphaFold2 using PaddlePaddle
Figure 2 for HelixFold: An Efficient Implementation of AlphaFold2 using PaddlePaddle
Figure 3 for HelixFold: An Efficient Implementation of AlphaFold2 using PaddlePaddle
Figure 4 for HelixFold: An Efficient Implementation of AlphaFold2 using PaddlePaddle
Viaarxiv icon

PP-OCRv3: More Attempts for the Improvement of Ultra Lightweight OCR System

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2022
Chenxia Li, Weiwei Liu, Ruoyu Guo, Xiaoting Yin, Kaitao Jiang, Yongkun Du, Yuning Du, Lingfeng Zhu, Baohua Lai, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma

Figure 1 for PP-OCRv3: More Attempts for the Improvement of Ultra Lightweight OCR System
Figure 2 for PP-OCRv3: More Attempts for the Improvement of Ultra Lightweight OCR System
Figure 3 for PP-OCRv3: More Attempts for the Improvement of Ultra Lightweight OCR System
Figure 4 for PP-OCRv3: More Attempts for the Improvement of Ultra Lightweight OCR System
Viaarxiv icon

PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit

Add code
Bookmark button
Alert button
May 20, 2022
Hui Zhang, Tian Yuan, Junkun Chen, Xintong Li, Renjie Zheng, Yuxin Huang, Xiaojie Chen, Enlei Gong, Zeyu Chen, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Liang Huang

Figure 1 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Figure 2 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Figure 3 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Figure 4 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Viaarxiv icon

SE-MoE: A Scalable and Efficient Mixture-of-Experts Distributed Training and Inference System

Add code
Bookmark button
Alert button
May 20, 2022
Liang Shen, Zhihua Wu, WeiBao Gong, Hongxiang Hao, Yangfan Bai, HuaChao Wu, Xinxuan Wu, Haoyi Xiong, Dianhai Yu, Yanjun Ma

Viaarxiv icon

Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2022
Yang Xiang, Zhihua Wu, Weibao Gong, Siyu Ding, Xianjie Mo, Yuang Liu, Shuohuan Wang, Peng Liu, Yongshuai Hou, Long Li, Bin Wang, Shaohuai Shi, Yaqian Han, Yue Yu, Ge Li, Yu Sun, Yanjun Ma, Dianhai Yu

Figure 1 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Figure 2 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Figure 3 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Figure 4 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Viaarxiv icon

PP-LiteSeg: A Superior Real-Time Semantic Segmentation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2022
Juncai Peng, Yi Liu, Shiyu Tang, Yuying Hao, Lutao Chu, Guowei Chen, Zewu Wu, Zeyu Chen, Zhiliang Yu, Yuning Du, Qingqing Dang, Baohua Lai, Qiwen Liu, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma

Figure 1 for PP-LiteSeg: A Superior Real-Time Semantic Segmentation Model
Figure 2 for PP-LiteSeg: A Superior Real-Time Semantic Segmentation Model
Figure 3 for PP-LiteSeg: A Superior Real-Time Semantic Segmentation Model
Figure 4 for PP-LiteSeg: A Superior Real-Time Semantic Segmentation Model
Viaarxiv icon

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 23, 2021
Shuohuan Wang, Yu Sun, Yang Xiang, Zhihua Wu, Siyu Ding, Weibao Gong, Shikun Feng, Junyuan Shang, Yanbin Zhao, Chao Pang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Xi Wang, Yangfan Bai, Qiuliang Chen, Li Zhao, Shiyong Li, Peng Sun, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Hao Tian, Hua Wu, Tian Wu, Wei Zeng, Ge Li, Wen Gao, Haifeng Wang

Figure 1 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Figure 2 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Figure 3 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Figure 4 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Viaarxiv icon

End-to-end Adaptive Distributed Training on PaddlePaddle

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2021
Yulong Ao, Zhihua Wu, Dianhai Yu, Weibao Gong, Zhiqing Kui, Minxu Zhang, Zilingfeng Ye, Liang Shen, Yanjun Ma, Tian Wu, Haifeng Wang, Wei Zeng, Chao Yang

Figure 1 for End-to-end Adaptive Distributed Training on PaddlePaddle
Figure 2 for End-to-end Adaptive Distributed Training on PaddlePaddle
Figure 3 for End-to-end Adaptive Distributed Training on PaddlePaddle
Figure 4 for End-to-end Adaptive Distributed Training on PaddlePaddle
Viaarxiv icon

HeterPS: Distributed Deep Learning With Reinforcement Learning Based Scheduling in Heterogeneous Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2021
Ji Liu, Zhihua Wu, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Danlei Feng, Minxu Zhang, Xinxuan Wu, Xuefeng Yao, Dejing Dou

Figure 1 for HeterPS: Distributed Deep Learning With Reinforcement Learning Based Scheduling in Heterogeneous Environments
Figure 2 for HeterPS: Distributed Deep Learning With Reinforcement Learning Based Scheduling in Heterogeneous Environments
Figure 3 for HeterPS: Distributed Deep Learning With Reinforcement Learning Based Scheduling in Heterogeneous Environments
Figure 4 for HeterPS: Distributed Deep Learning With Reinforcement Learning Based Scheduling in Heterogeneous Environments
Viaarxiv icon