Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech ToolkitHui Zhang , Tian Yuan , Junkun Chen , Xintong Li , Renjie Zheng , Yuxin Huang , Xiaojie Chen , Enlei Gong , Zeyu Chen , Xiaoguang Hu , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Liang Huang


   Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Adaptive Simultaneous Machine TranslationGuangxu Xun , Mingbo Ma , Yuchen Bian , Xingyu Cai , Jiaji Huang , Renjie Zheng , Junkun Chen , Jiahong Yuan , Kenneth Church , Liang Huang


   Access Paper or Ask Questions

A$^3$T: Alignment-Aware Acoustic and Text Pretraining for Speech Synthesis and EditingHe Bai , Renjie Zheng , Junkun Chen , Xintong Li , Mingbo Ma , Liang Huang

* under review, 12 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

The Role of Phonetic Units in Speech Emotion RecognitionJiahong Yuan , Xingyu Cai , Renjie Zheng , Liang Huang , Kenneth Church


   Access Paper or Ask Questions

Decoupling recognition and transcription in Mandarin ASRJiahong Yuan , Xingyu Cai , Dongji Gao , Renjie Zheng , Liang Huang , Kenneth Church

* submitted to ASRU 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Direct Simultaneous Speech-to-Text Translation Assisted by Synchronized Streaming ASRJunkun Chen , Mingbo Ma , Renjie Zheng , Liang Huang

* accepted by Findings of ACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Fused Acoustic and Text Encoding for Multimodal Bilingual Pretraining and Speech TranslationRenjie Zheng , Junkun Chen , Mingbo Ma , Liang Huang


   Access Paper or Ask Questions

MAM: Masked Acoustic Modeling for End-to-End Speech-to-Text TranslationJunkun Chen , Mingbo Ma , Renjie Zheng , Liang Huang

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Fluent and Low-latency Simultaneous Speech-to-Speech Translation with Self-adaptive TrainingRenjie Zheng , Mingbo Ma , Baigong Zheng , Kaibo Liu , Jiahong Yuan , Kenneth Church , Liang Huang

* Findings of EMNLP 2020 
* 10 pages, accepted by Findings of EMNLP 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Improving Simultaneous Translation with Pseudo ReferencesJunkun Chen , Renjie Zheng , Atsuhito Kita , Mingbo Ma , Liang Huang

* 6 pages 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>