Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationShuohuan Wang , Yu Sun , Yang Xiang , Zhihua Wu , Siyu Ding , Weibao Gong , Shikun Feng , Junyuan Shang , Yanbin Zhao , Chao Pang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Xi Wang , Yangfan Bai , Qiuliang Chen , Li Zhao , Shiyong Li , Peng Sun , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Hao Tian , Hua Wu , Tian Wu , Wei Zeng , Ge Li , Wen Gao , Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

   Access Paper or Ask Questions

End-to-end Adaptive Distributed Training on PaddlePaddleYulong Ao , Zhihua Wu , Dianhai Yu , Weibao Gong , Zhiqing Kui , Minxu Zhang , Zilingfeng Ye , Liang Shen , Yanjun Ma , Tian Wu , Haifeng Wang , Wei Zeng , Chao Yang

* 16 pages, 10 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

DuReader: a Chinese Machine Reading Comprehension Dataset from Real-world ApplicationsWei He , Kai Liu , Jing Liu , Yajuan Lyu , Shiqi Zhao , Xinyan Xiao , Yuan Liu , Yizhong Wang , Hua Wu , Qiaoqiao She , Xuan Liu , Tian Wu , Haifeng Wang

* 10 pages, ACL 2018 MRQA Workshop camera-ready version 

   Access Paper or Ask Questions

Joint Training of Candidate Extraction and Answer Selection for Reading ComprehensionZhen Wang , Jiachen Liu , Xinyan Xiao , Yajuan Lyu , Tian Wu

* 10 pages, Accepted by ACL 2018 

   Access Paper or Ask Questions