Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Cooperative Actor-Critic via TD Error Aggregation


Jul 25, 2022
Martin Figura, Yixuan Lin, Ji Liu, Vijay Gupta


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HPS-Det: Dynamic Sample Assignment with Hyper-Parameter Search for Object Detection


Jul 23, 2022
Ji Liu, Dong Li, Zekun Li, Han Liu, Wenjing Ke, Lu Tian, Yi Shan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Accelerated Federated Learning with Decoupled Adaptive Optimization


Jul 14, 2022
Jiayin Jin, Jiaxiang Ren, Yang Zhou, Lingjuan Lyu, Ji Liu, Dejing Dou

* ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Large-scale Knowledge Distillation with Elastic Heterogeneous Computing Resources


Jul 14, 2022
Ji Liu, Daxiang Dong, Xi Wang, An Qin, Xingjian Li, Patrick Valduriez, Dejing Dou, Dianhai Yu

* To appear in Concurrency and Computation: Practice and Experience, 16 pages, 7 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FedHiSyn: A Hierarchical Synchronous Federated Learning Framework for Resource and Data Heterogeneity


Jun 21, 2022
Guanghao Li, Yue Hu, Miao Zhang, Ji Liu, Quanjun Yin, Yong Peng, Dejing Dou

* 10 pages, to appear in ICPP'2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Stochastic Gradient Descent without Full Data Shuffle


Jun 12, 2022
Lijie Xu, Shuang Qiu, Binhang Yuan, Jiawei Jiang, Cedric Renggli, Shaoduo Gan, Kaan Kara, Guoliang Li, Ji Liu, Wentao Wu, Jieping Ye, Ce Zhang

* This technical report is an extension of our SIGMOD 2022 paper titled "In-Database Machine Learning with CorgiPile: Stochastic Gradient Descent without Full Data Shuffle". https://doi.org/10.1145/3514221.3526150 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

E^2VTS: Energy-Efficient Video Text Spotting from Unmanned Aerial Vehicles


Jun 05, 2022
Zhenyu Hu, Zhenyu Wu, Pengcheng Pi, Yunhe Xue, Jiayi Shen, Jianchao Tan, Xiangru Lian, Zhangyang Wang, Ji Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LPFS: Learnable Polarizing Feature Selection for Click-Through Rate Prediction


Jun 01, 2022
Yi Guo, Zhaocheng Liu, Jianchao Tan, Chao Liao, Daqing Chang, Qiang Liu, Sen Yang, Ji Liu, Dongying Kong, Zhi Chen, Chengru Song

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dual Cross-Attention Learning for Fine-Grained Visual Categorization and Object Re-Identification


May 04, 2022
Haowei Zhu, Wenjing Ke, Dong Li, Ji Liu, Lu Tian, Yi Shan

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic Sparse R-CNN


May 04, 2022
Qinghang Hong, Fengming Liu, Dong Li, Ji Liu, Lu Tian, Yi Shan

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>