Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Once-for-All Adversarial Training: In-Situ Tradeoff between Robustness and Accuracy for Free

Nov 10, 2020
Haotao Wang, Tianlong Chen, Shupeng Gui, Ting-Kuei Hu, Ji Liu, Zhangyang Wang

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Bandit: A Gossiping Approach

Oct 24, 2020
Zhaowei Zhu, Jingxuan Zhu, Ji Liu, Yang Liu

* 31 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Short Video-based Advertisements Evaluation System: Self-Organizing Learning Approach

Oct 23, 2020
Yunjie Zhang, Fei Tao, Xudong Liu, Runze Su, Xiaorong Mei, Weicong Ding, Zhichen Zhao, Lei Yuan, Ji Liu

* Submitting to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Ensemble Chinese End-to-End Spoken Language Understanding for Abnormal Event Detection from audio stream

Oct 19, 2020
Haoran Wei, Fei Tao, Runze Su, Sen Yang, Ji Liu

* Submitting to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Themes Inferred Audio-visual Correspondence Learning

Sep 14, 2020
Runze Su, Fei Tao, Xudong Liu, Haoran Wei, Xiaorong Mei, Zhiyao Duan, Lei Yuan, Ji Liu, Yuying Xie

* Submitting to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

APMSqueeze: A Communication Efficient Adam-Preconditioned Momentum SGD Algorithm

Aug 28, 2020
Hanlin Tang, Shaoduo Gan, Samyam Rajbhandari, Xiangru Lian, Ji Liu, Yuxiong He, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Pose-Guided High-Resolution Appearance Transfer via Progressive Training

Aug 27, 2020
Ji Liu, Heshan Liu, Mang-Tik Chiu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* 10 pages, 10 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

GAN Slimming: All-in-One GAN Compression by A Unified Optimization Framework

Aug 25, 2020
Haotao Wang, Shupeng Gui, Haichuan Yang, Ji Liu, Zhangyang Wang

* ECCV 2020 spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Streaming Probabilistic Deep Tensor Factorization

Jul 14, 2020
Shikai Fang, Zheng Wang, Zhimeng Pan, Ji Liu, Shandian Zhe


  Access Paper or Ask Questions

Lossless CNN Channel Pruning via Gradient Resetting and Convolutional Re-parameterization

Jul 07, 2020
Xiaohan Ding, Tianxiang Hao, Ji Liu, Jungong Han, Yuchen Guo, Guiguang Ding

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Finite-Sample Analysis of Proximal Gradient TD Algorithms

Jul 03, 2020
Bo Liu, Ji Liu, Mohammad Ghavamzadeh, Sridhar Mahadevan, Marek Petrik

* 31st Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.03976 

  Access Paper or Ask Questions

On Effective Parallelization of Monte Carlo Tree Search

Jun 15, 2020
Anji Liu, Yitao Liang, Ji Liu, Guy Van den Broeck, Jianshu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Neural Network Activation Quantization with Bitwise Information Bottlenecks

Jun 09, 2020
Xichuan Zhou, Kui Liu, Cong Shi, Haijun Liu, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Proximal Gradient Temporal Difference Learning: Stable Reinforcement Learning with Polynomial Sample Complexity

Jun 06, 2020
Bo Liu, Ian Gemp, Mohammad Ghavamzadeh, Ji Liu, Sridhar Mahadevan, Marek Petrik

* Journal of Artificial Intelligence (JAIR) 

  Access Paper or Ask Questions

Regularized Off-Policy TD-Learning

Jun 06, 2020
Bo Liu, Sridhar Mahadevan, Ji Liu

* 26th Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1405.6757 

  Access Paper or Ask Questions

Finite-Sample Analysis of GTD Algorithms

Jun 06, 2020
Bo Liu, Ji Liu, Mohammad Ghavamzadeh, Sridhar Mahadevan, Marek Petrik

* 31st Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.03976 

  Access Paper or Ask Questions

Data Poisoning Attacks on Federated Machine Learning

Apr 19, 2020
Gan Sun, Yang Cong, Jiahua Dong, Qiang Wang, Ji Liu

* 8pages,16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Edge Guided CNNs for Sparse Depth Upsampling

Mar 23, 2020
Yi Guo, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Recursive Momentum for Policy Gradient Methods

Mar 09, 2020
Huizhuo Yuan, Xiangru Lian, Ji Liu, Yuren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

IMRAM: Iterative Matching with Recurrent Attention Memory for Cross-Modal Image-Text Retrieval

Mar 08, 2020
Hui Chen, Guiguang Ding, Xudong Liu, Zijia Lin, Ji Liu, Jungong Han

* 9 pages; Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Robustness for Sensing-Reasoning Machine Learning Pipelines

Mar 06, 2020
Zhuolin Yang, Zhikuan Zhao, Hengzhi Pei, Boxin Wang, Bojan Karlas, Ji Liu, Heng Guo, Bo Li, Ce Zhang

* 43 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Recursive Variance Reduction for Efficient Smooth Non-Convex Compositional Optimization

Jan 25, 2020
Huizhuo Yuan, Xiangru Lian, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

A novel tree-structured point cloud dataset for skeletonization algorithm evaluation

Jan 09, 2020
Yan Lin, Ji Liu, Jianlin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Global Sparse Momentum SGD for Pruning Very Deep Neural Networks

Oct 25, 2019
Xiaohan Ding, Guiguang Ding, Xiangxin Zhou, Yuchen Guo, Jungong Han, Ji Liu

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

ATZSL: Defensive Zero-Shot Recognition in the Presence of Adversaries

Oct 24, 2019
Xingxing Zhang, Shupeng Gui, Zhenfeng Zhu, Yao Zhao, Ji Liu

* 14 pages, 9 figures, 10 tables, journal 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Prototype Learning for Zero-Shot Recognition

Oct 24, 2019
Xingxing Zhang, Shupeng Gui, Zhenfeng Zhu, Yao Zhao, Ji Liu

* 12 pages, 7 figures, 6 tables, journal. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1910.09728 

  Access Paper or Ask Questions