Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Distilling Ensemble of Explanations for Weakly-Supervised Pre-Training of Image Segmentation Models


Jul 04, 2022
Xuhong Li, Haoyi Xiong, Yi Liu, Dingfu Zhou, Zeyu Chen, Yaqing Wang, Dejing Dou

* Accepted by Machine Learning 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit


May 20, 2022
Hui Zhang, Tian Yuan, Junkun Chen, Xintong Li, Renjie Zheng, Yuxin Huang, Xiaojie Chen, Enlei Gong, Zeyu Chen, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Liang Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Simple and Effective Relation-based Embedding Propagation for Knowledge Representation Learning


May 13, 2022
Huijuan Wang, Siming Dai, Weiyue Su, Hui Zhong, Zeyang Fang, Zhengjie Huang, Shikun Feng, Zeyu Chen, Yu Sun, Dianhai Yu

* Accepted by IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PP-Matting: High-Accuracy Natural Image Matting


Apr 20, 2022
Guowei Chen, Yi Liu, Jian Wang, Juncai Peng, Yuying Hao, Lutao Chu, Shiyu Tang, Zewu Wu, Zeyu Chen, Zhiliang Yu, Yuning Du, Qingqing Dang, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PP-LiteSeg: A Superior Real-Time Semantic Segmentation Model


Apr 06, 2022
Juncai Peng, Yi Liu, Shiyu Tang, Yuying Hao, Lutao Chu, Guowei Chen, Zewu Wu, Zeyu Chen, Zhiliang Yu, Yuning Du, Qingqing Dang, Baohua Lai, Qiwen Liu, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PP-HumanSeg: Connectivity-Aware Portrait Segmentation with a Large-Scale Teleconferencing Video Dataset


Dec 14, 2021
Lutao Chu, Yi Liu, Zewu Wu, Shiyu Tang, Guowei Chen, Yuying Hao, Juncai Peng, Zhiliang Yu, Zeyu Chen, Baohua Lai, Haoyi Xiong

* Accepted by WACV workshop 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EdgeFlow: Achieving Practical Interactive Segmentation with Edge-Guided Flow


Sep 20, 2021
Yuying Hao, Yi Liu, Zewu Wu, Lin Han, Yizhou Chen, Guowei Chen, Lutao Chu, Shiyu Tang, Zhiliang Yu, Zeyu Chen, Baohua Lai

* accepted to ICCV Workshop 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NOTE: Solution for KDD-CUP 2021 WikiKG90M-LSC


Jul 05, 2021
Weiyue Su, Zeyang Fang, Hui Zhong, Huijuan Wang, Siming Dai, Zhengjie Huang, Yunsheng Shi, Shikun Feng, Zeyu Chen

* The 1st solution for KDD-CUP 2021 WIKIKG90M-LSC. 7 pages, 2 figures, 1 table 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Machine vision detection to daily facial fatigue with a nonlocal 3D attention network


Apr 21, 2021
Zeyu Chen, Xinhang Zhang, Juan Li, Jingxuan Ni, Gang Chen, Shaohua Wang, Fangfang Fan, Changfeng Charles Wang, Xiaotao Li

* 25 pages, 6 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PaddleSeg: A High-Efficient Development Toolkit for Image Segmentation


Jan 15, 2021
Yi Liu, Lutao Chu, Guowei Chen, Zewu Wu, Zeyu Chen, Baohua Lai, Yuying Hao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>