Alert button
Picture for Zeyu Chen

Zeyu Chen

Alert button

OTOv3: Automatic Architecture-Agnostic Neural Network Training and Compression from Structured Pruning to Erasing Operators

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Tianyi Chen, Tianyu Ding, Zhihui Zhu, Zeyu Chen, HsiangTao Wu, Ilya Zharkov, Luming Liang

Viaarxiv icon

MUSCLE: Multi-task Self-supervised Continual Learning to Pre-train Deep Models for X-ray Images of Multiple Body Parts

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2023
Weibin Liao, Haoyi Xiong, Qingzhong Wang, Yan Mo, Xuhong Li, Yi Liu, Zeyu Chen, Siyu Huang, Dejing Dou

Viaarxiv icon

HICL: Hashtag-Driven In-Context Learning for Social Media Natural Language Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2023
Hanzhuo Tan, Chunpu Xu, Jing Li, Yuqun Zhang, Zeyang Fang, Zeyu Chen, Baohua Lai

Figure 1 for HICL: Hashtag-Driven In-Context Learning for Social Media Natural Language Understanding
Figure 2 for HICL: Hashtag-Driven In-Context Learning for Social Media Natural Language Understanding
Figure 3 for HICL: Hashtag-Driven In-Context Learning for Social Media Natural Language Understanding
Figure 4 for HICL: Hashtag-Driven In-Context Learning for Social Media Natural Language Understanding
Viaarxiv icon

Word-Graph2vec: An efficient word embedding approach on word co-occurrence graph using random walk sampling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2023
Wenting Li, Yuanzhe Cai, Jiahong Xue, Zeyu Chen

Figure 1 for Word-Graph2vec: An efficient word embedding approach on word co-occurrence graph using random walk sampling
Figure 2 for Word-Graph2vec: An efficient word embedding approach on word co-occurrence graph using random walk sampling
Figure 3 for Word-Graph2vec: An efficient word embedding approach on word co-occurrence graph using random walk sampling
Figure 4 for Word-Graph2vec: An efficient word embedding approach on word co-occurrence graph using random walk sampling
Viaarxiv icon

ERNIE-SAT: Speech and Text Joint Pretraining for Cross-Lingual Multi-Speaker Text-to-Speech

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2022
Xiaoran Fan, Chao Pang, Tian Yuan, He Bai, Renjie Zheng, Pengfei Zhu, Shuohuan Wang, Junkun Chen, Zeyu Chen, Liang Huang, Yu Sun, Hua Wu

Figure 1 for ERNIE-SAT: Speech and Text Joint Pretraining for Cross-Lingual Multi-Speaker Text-to-Speech
Figure 2 for ERNIE-SAT: Speech and Text Joint Pretraining for Cross-Lingual Multi-Speaker Text-to-Speech
Figure 3 for ERNIE-SAT: Speech and Text Joint Pretraining for Cross-Lingual Multi-Speaker Text-to-Speech
Figure 4 for ERNIE-SAT: Speech and Text Joint Pretraining for Cross-Lingual Multi-Speaker Text-to-Speech
Viaarxiv icon

EISeg: An Efficient Interactive Segmentation Tool based on PaddlePaddle

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2022
Yuying Hao, Yi Liu, Yizhou Chen, Lin Han, Juncai Peng, Shiyu Tang, Guowei Chen, Zewu Wu, Zeyu Chen, Baohua Lai

Figure 1 for EISeg: An Efficient Interactive Segmentation Tool based on PaddlePaddle
Figure 2 for EISeg: An Efficient Interactive Segmentation Tool based on PaddlePaddle
Figure 3 for EISeg: An Efficient Interactive Segmentation Tool based on PaddlePaddle
Figure 4 for EISeg: An Efficient Interactive Segmentation Tool based on PaddlePaddle
Viaarxiv icon

U-HRNet: Delving into Improving Semantic Representation of High Resolution Network for Dense Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2022
Jian Wang, Xiang Long, Guowei Chen, Zewu Wu, Zeyu Chen, Errui Ding

Figure 1 for U-HRNet: Delving into Improving Semantic Representation of High Resolution Network for Dense Prediction
Figure 2 for U-HRNet: Delving into Improving Semantic Representation of High Resolution Network for Dense Prediction
Figure 3 for U-HRNet: Delving into Improving Semantic Representation of High Resolution Network for Dense Prediction
Figure 4 for U-HRNet: Delving into Improving Semantic Representation of High Resolution Network for Dense Prediction
Viaarxiv icon

Distilling Ensemble of Explanations for Weakly-Supervised Pre-Training of Image Segmentation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2022
Xuhong Li, Haoyi Xiong, Yi Liu, Dingfu Zhou, Zeyu Chen, Yaqing Wang, Dejing Dou

Viaarxiv icon

PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit

Add code
Bookmark button
Alert button
May 20, 2022
Hui Zhang, Tian Yuan, Junkun Chen, Xintong Li, Renjie Zheng, Yuxin Huang, Xiaojie Chen, Enlei Gong, Zeyu Chen, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Liang Huang

Figure 1 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Figure 2 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Figure 3 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Figure 4 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Viaarxiv icon

Simple and Effective Relation-based Embedding Propagation for Knowledge Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2022
Huijuan Wang, Siming Dai, Weiyue Su, Hui Zhong, Zeyang Fang, Zhengjie Huang, Shikun Feng, Zeyu Chen, Yu Sun, Dianhai Yu

Figure 1 for Simple and Effective Relation-based Embedding Propagation for Knowledge Representation Learning
Figure 2 for Simple and Effective Relation-based Embedding Propagation for Knowledge Representation Learning
Figure 3 for Simple and Effective Relation-based Embedding Propagation for Knowledge Representation Learning
Figure 4 for Simple and Effective Relation-based Embedding Propagation for Knowledge Representation Learning
Viaarxiv icon