Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi Liu

Damped Anderson Mixing for Deep Reinforcement Learning: Acceleration, Convergence, and Stabilization


Oct 17, 2021
Ke Sun, Yafei Wang, Yi Liu, Yingnan Zhao, Bo Pan, Shangling Jui, Bei Jiang, Linglong Kong


  Access Paper or Ask Questions

Locally Adaptive Structure and Texture Similarity for Image Quality Assessment


Oct 16, 2021
Keyan Ding, Yi Liu, Xueyi Zou, Shiqi Wang, Kede Ma

* Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Resource-constrained Federated Edge Learning with Heterogeneous Data: Formulation and Analysis


Oct 14, 2021
Yi Liu, Yuanshao Zhu, James J. Q. Yu

* Under View 

  Access Paper or Ask Questions

Dyn-Backdoor: Backdoor Attack on Dynamic Link Prediction


Oct 08, 2021
Jinyin Chen, Haiyang Xiong, Haibin Zheng, Jian Zhang, Guodong Jiang, Yi Liu

* 11 pages,6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding Distributional Reinforcement Learning: Regularization, Optimization, Acceleration and Sinkhorn Algorithm


Oct 07, 2021
Ke Sun, Yingnan Zhao, Yi Liu, Enze Shi, Yafei Wang, Aref Sadeghi, Xiaodong Yan, Bei Jiang, Linglong Kong


  Access Paper or Ask Questions

BioCopy: A Plug-And-Play Span Copy Mechanism in Seq2Seq Models


Sep 26, 2021
Yi Liu, Guoan Zhang, Puning Yu, Jianlin Su, Shengfeng Pan

* emnlp workshop 

  Access Paper or Ask Questions

How Does Knowledge Graph Embedding Extrapolate to Unseen Data: a Semantic Evidence View


Sep 24, 2021
Ren Li, Yanan Cao, Qiannan Zhu, Guanqun Bi, Fang Fang, Yi Liu, Qian Li

* Main paper: 7 pages, References: 2 pages, Appendix: 2 pages 

  Access Paper or Ask Questions

EdgeFlow: Achieving Practical Interactive Segmentation with Edge-Guided Flow


Sep 20, 2021
Yuying Hao, Yi Liu, Zewu Wu, Lin Han, Yizhou Chen, Guowei Chen, Lutao Chu, Shiyu Tang, Zhiliang Yu, Zeyu Chen, Baohua Lai

* accepted to ICCV Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Robustness of Distributional Reinforcement Learning against Noisy State Observations


Sep 17, 2021
Ke Sun, Yi Liu, Yingnan Zhao, Hengshuai Yao, Shangling Jui, Linglong Kong


  Access Paper or Ask Questions

BoA-PTA, A Bayesian Optimization Accelerated Error-Free SPICE Solver


Jul 31, 2021
Wei W. Xing, Xiang Jin, Yi Liu, Dan Niu, Weishen Zhao, Zhou Jin


  Access Paper or Ask Questions

Swap-Free Fat-Water Separation in Dixon MRI using Conditional Generative Adversarial Networks


Jul 29, 2021
Nicolas Basty, Marjola Thanaj, Madeleine Cule, Elena P. Sorokin, Yi Liu, Jimmy D. Bell, E. Louise Thomas, Brandon Whitcher


  Access Paper or Ask Questions

EGC2: Enhanced Graph Classification with Easy Graph Compression


Jul 16, 2021
Jinyin Chen, Dunjie Zhang, Zhaoyan Ming, Mingwei Jia, Yi Liu

* 14 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Map of Bandits for E-commerce


Jul 01, 2021
Yi Liu, Lihong Li

* Accepted by KDD Bandit and RL workshop: https://sites.google.com/view/marble-kdd/ 

  Access Paper or Ask Questions

Markov Decision Process modeled with Bandits for Sequential Decision Making in Linear-flow


Jul 01, 2021
Wenjun Zeng, Yi Liu

* Accepted by 2021 KDD Multi-Armed Bandits and Reinforcement Learning Workshop: https://sites.google.com/view/marble-kdd 

  Access Paper or Ask Questions

Optical Mouse: 3D Mouse Pose From Single-View Video


Jun 17, 2021
Bo Hu, Bryan Seybold, Shan Yang, David Ross, Avneesh Sud, Graham Ruby, Yi Liu


  Access Paper or Ask Questions

FineAction: A Fined Video Dataset for Temporal Action Localization


May 24, 2021
Yi Liu, Limin Wang, Xiao Ma, Yali Wang, Yu Qiao

* One track of DeeperAction [email protected] HomePage: https://deeperaction.github.io/fineaction/ 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning Regression based Single Event Transient Modeling Method for Circuit-Level Simulation


May 22, 2021
ChangQing Xu, Yi Liu, XinFang Liao, JiaLiang Cheng, YinTang Yang


  Access Paper or Ask Questions

DIG: A Turnkey Library for Diving into Graph Deep Learning Research


Mar 23, 2021
Meng Liu, Youzhi Luo, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Shurui Gui, Zhao Xu, Haiyang Yu, Jingtun Zhang, Yi Liu, Keqiang Yan, Bora Oztekin, Haoran Liu, Xuan Zhang, Cong Fu, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Sent2Matrix: Folding Character Sequences in Serpentine Manifolds for Two-Dimensional Sentence


Mar 15, 2021
Hongyang Gao, Yi Liu, Xuan Zhang, Shuiwang Ji

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Spherical Message Passing for 3D Graph Networks


Feb 26, 2021
Yi Liu, Limei Wang, Meng Liu, Xuan Zhang, Bora Oztekin, Shuiwang Ji

* 16 pages, 8 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

PaddleSeg: A High-Efficient Development Toolkit for Image Segmentation


Jan 15, 2021
Yi Liu, Lutao Chu, Guowei Chen, Zewu Wu, Zeyu Chen, Baohua Lai, Yuying Hao


  Access Paper or Ask Questions

A Multi-Stage Attentive Transfer Learning Framework for Improving COVID-19 Diagnosis


Jan 14, 2021
Yi Liu, Shuiwang Ji

* 12 pages, 4 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CleftNet: Augmented Deep Learning for Synaptic Cleft Detection from Brain Electron Microscopy


Jan 12, 2021
Yi Liu, Shuiwang Ji

* 10 pages, 3 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Communication-efficient and Attack-Resistant Federated Edge Learning for Industrial Internet of Things


Dec 08, 2020
Yi Liu, Ruihui Zhao, Jiawen Kang, Abdulsalam Yassine, Dusit Niyato, Jialiang Peng


  Access Paper or Ask Questions

RC-SSFL: Towards Robust and Communication-efficient Semi-supervised Federated Learning System


Dec 08, 2020
Yi Liu, Xingliang Yuan, Ruihui Zhao, Yifeng Zheng, Yefeng Zheng


  Access Paper or Ask Questions

A Systematic Literature Review on Federated Learning: From A Model Quality Perspective


Dec 01, 2020
Yi Liu, Li Zhang, Ning Ge, Guanghao Li


  Access Paper or Ask Questions

3D-FRONT: 3D Furnished Rooms with layOuts and semaNTics


Nov 18, 2020
Huan Fu, Bowen Cai, Lin Gao, Lingxiao Zhang, Cao Li, Zengqi Xun, Chengyue Sun, Yiyun Fei, Yu Zheng, Ying Li, Yi Liu, Peng Liu, Lin Ma, Le Weng, Xiaohang Hu, Xin Ma, Qian Qian, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Hao Zhang

* Project page: https://tianchi.aliyun.com/specials/promotion/alibaba-3d-scene-dataset 

  Access Paper or Ask Questions

Topology-Aware Graph Pooling Networks


Oct 19, 2020
Hongyang Gao, Yi Liu, Shuiwang Ji

* 8 pages, 4 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Analysis of Iliopsoas Muscle Volumes in the UK Biobank


Aug 14, 2020
Julie Fitzpatrick, Nicolas Basty, Madeleine Cule, Yi Liu, Jimmy D. Bell, E. Louise Thomas, Brandon Whitcher

* Julie Fitzpatrick and Nicolas Basty are joint first authors 

  Access Paper or Ask Questions