Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi Liu

DIG: A Turnkey Library for Diving into Graph Deep Learning Research


Mar 23, 2021
Meng Liu, Youzhi Luo, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Shurui Gui, Zhao Xu, Haiyang Yu, Jingtun Zhang, Yi Liu, Keqiang Yan, Bora Oztekin, Haoran Liu, Xuan Zhang, Cong Fu, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Sent2Matrix: Folding Character Sequences in Serpentine Manifolds for Two-Dimensional Sentence


Mar 15, 2021
Hongyang Gao, Yi Liu, Xuan Zhang, Shuiwang Ji

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Spherical Message Passing for 3D Graph Networks


Feb 26, 2021
Yi Liu, Limei Wang, Meng Liu, Xuan Zhang, Bora Oztekin, Shuiwang Ji

* 16 pages, 8 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

PaddleSeg: A High-Efficient Development Toolkit for Image Segmentation


Jan 15, 2021
Yi Liu, Lutao Chu, Guowei Chen, Zewu Wu, Zeyu Chen, Baohua Lai, Yuying Hao


  Access Paper or Ask Questions

A Multi-Stage Attentive Transfer Learning Framework for Improving COVID-19 Diagnosis


Jan 14, 2021
Yi Liu, Shuiwang Ji

* 12 pages, 4 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CleftNet: Augmented Deep Learning for Synaptic Cleft Detection from Brain Electron Microscopy


Jan 12, 2021
Yi Liu, Shuiwang Ji

* 10 pages, 3 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Communication-efficient and Attack-Resistant Federated Edge Learning for Industrial Internet of Things


Dec 08, 2020
Yi Liu, Ruihui Zhao, Jiawen Kang, Abdulsalam Yassine, Dusit Niyato, Jialiang Peng


  Access Paper or Ask Questions

RC-SSFL: Towards Robust and Communication-efficient Semi-supervised Federated Learning System


Dec 08, 2020
Yi Liu, Xingliang Yuan, Ruihui Zhao, Yifeng Zheng, Yefeng Zheng


  Access Paper or Ask Questions

A Systematic Literature Review on Federated Learning: From A Model Quality Perspective


Dec 01, 2020
Yi Liu, Li Zhang, Ning Ge, Guanghao Li


  Access Paper or Ask Questions

3D-FRONT: 3D Furnished Rooms with layOuts and semaNTics


Nov 18, 2020
Huan Fu, Bowen Cai, Lin Gao, Lingxiao Zhang, Cao Li, Zengqi Xun, Chengyue Sun, Yiyun Fei, Yu Zheng, Ying Li, Yi Liu, Peng Liu, Lin Ma, Le Weng, Xiaohang Hu, Xin Ma, Qian Qian, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Hao Zhang

* Project page: https://tianchi.aliyun.com/specials/promotion/alibaba-3d-scene-dataset 

  Access Paper or Ask Questions

Topology-Aware Graph Pooling Networks


Oct 19, 2020
Hongyang Gao, Yi Liu, Shuiwang Ji

* 8 pages, 4 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Analysis of Iliopsoas Muscle Volumes in the UK Biobank


Aug 14, 2020
Julie Fitzpatrick, Nicolas Basty, Madeleine Cule, Yi Liu, Jimmy D. Bell, E. Louise Thomas, Brandon Whitcher

* Julie Fitzpatrick and Nicolas Basty are joint first authors 

  Access Paper or Ask Questions

PR-NN: RNN-based Detection for Coded Partial-Response Channels


Jul 30, 2020
Simeng Zheng, Yi Liu, Paul H. Siegel


  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning Explanations to Prevent Overtrust in Fake News Detection


Jul 27, 2020
Sina Mohseni, Fan Yang, Shiva Pentyala, Mengnan Du, Yi Liu, Nic Lupfer, Xia Hu, Shuiwang Ji, Eric Ragan


  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning in the Sky: Aerial-Ground Air Quality Sensing Framework with UAV Swarms


Jul 23, 2020
Yi Liu, Jiangtian Nie, Xuandi Li, Syed Hassan Ahmed, Wei Yang Bryan Lim, Chunyan Miao

* IEEE Internet of Things 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Anomaly Detection for Time-series Data in Industrial IoT: A Communication-Efficient On-device Federated Learning Approach


Jul 19, 2020
Yi Liu, Sahil Garg, Jiangtian Nie, Yang Zhang, Zehui Xiong, Jiawen Kang, M. Shamim Hossain

* IEEE Internet of Things Journal 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning of High-Order Interactions for Protein Interface Prediction


Jul 18, 2020
Yi Liu, Hao Yuan, Lei Cai, Shuiwang Ji

* 10 pages, 3 figures, 4 tables. KDD2020 

  Access Paper or Ask Questions

Image Processing and Quality Control for Abdominal Magnetic Resonance Imaging in the UK Biobank


Jul 16, 2020
Nicolas Basty, Yi Liu, Madeleine Cule, E. Louise Thomas, Jimmy D. Bell, Brandon Whitcher

* Fixed 2 references 

  Access Paper or Ask Questions

Variable Selection via Thompson Sampling


Jul 01, 2020
Yi Liu, Veronika Rockova


  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning for 6G Communications: Challenges, Methods, and Future Directions


Jun 04, 2020
Yi Liu, Xingliang Yuan, Zehui Xiong, Jiawen Kang, Xiaofei Wang, Dusit Niyato


  Access Paper or Ask Questions

Exemplar-based Generative Facial Editing


May 31, 2020
Jingtao Guo, Yi Liu, Zhenzhen Qian, Zuowei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Inverse design of crystals using generalized invertible crystallographic representation


May 15, 2020
Zekun Ren, Juhwan Noh, Siyu Tian, Felipe Oviedo, Guangzong Xing, Qiaohao Liang, Armin Aberle, Yi Liu, Qianxiao Li, Senthilnath Jayavelu, Kedar Hippalgaonkar, Yousung Jung, Tonio Buonassisi


  Access Paper or Ask Questions

Activation functions are not needed: the ratio net


May 14, 2020
Chi-Chun Zhou, Hai-Long Tu, Yi Liu, Jian Hua


  Access Paper or Ask Questions

A Secure Federated Learning Framework for 5G Networks


May 12, 2020
Yi Liu, Jialiang Peng, Jiawen Kang, Abdullah M. Iliyasu, Dusit Niyato, Ahmed A. Abd El-Latif

* This paper was accepted by IEEE Wireless Communications Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy-preserving Traffic Flow Prediction: A Federated Learning Approach


Mar 19, 2020
Yi Liu, James J. Q. Yu, Jiawen Kang, Dusit Niyato, Shuyu Zhang

* This paper is in the second round of under review of the IEEE Internet of Things Journal 

  Access Paper or Ask Questions

The Deep Learning Compiler: A Comprehensive Survey


Feb 27, 2020
Mingzhen Li, Yi Liu, Xiaoyan Liu, Qingxiao Sun, Xin You, Hailong Yang, Zhongzhi Luan, Depei Qian


  Access Paper or Ask Questions