Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingbo Zhou

Structure-aware Interactive Graph Neural Networks for the Prediction of Protein-Ligand Binding Affinity


Jul 21, 2021
Shuangli Li, Jingbo Zhou, Tong Xu, Liang Huang, Fan Wang, Haoyi Xiong, Weili Huang, Dejing Dou, Hui Xiong

* 11 pages, 8 figures, Accepted by KDD 2021 (Research Track) 

  Access Paper or Ask Questions

ChemRL-GEM: Geometry Enhanced Molecular Representation Learning for Property Prediction


Jul 08, 2021
Xiaomin Fang, Lihang Liu, Jieqiong Lei, Donglong He, Shanzhuo Zhang, Jingbo Zhou, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

C-Watcher: A Framework for Early Detection of High-Risk Neighborhoods Ahead of COVID-19 Outbreak


Jan 27, 2021
Congxi Xiao, Jingbo Zhou, Jizhou Huang, An Zhuo, Ji Liu, Haoyi Xiong, Dejing Dou

* 12 pages, accepted by AAAI 2021, appendix is included 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial Object Recommendation with Hints: When Spatial Granularity Matters


Jan 08, 2021
Hui Luo, Jingbo Zhou, Zhifeng Bao, Shuangli Li, J. Shane Culpepper, Haochao Ying, Hao Liu, Hui Xiong

* SIGIR Conference (2020) 781-790 

  Access Paper or Ask Questions

Distance-aware Molecule Graph Attention Network for Drug-Target Binding Affinity Prediction


Dec 17, 2020
Jingbo Zhou, Shuangli Li, Liang Huang, Haoyi Xiong, Fan Wang, Tong Xu, Hui Xiong, Dejing Dou


  Access Paper or Ask Questions

Intelligent Exploration for User Interface Modules of Mobile App with Collective Learning


Aug 31, 2020
Jingbo Zhou, Zhenwei Tang, Min Zhao, Xiang Ge, Fuzhen Zhuang, Meng Zhou, Liming Zou, Chenglei Yang, Hui Xiong

* 10 pages, accepted as a full paper in KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Defending Water Treatment Networks: Exploiting Spatio-temporal Effects for Cyber Attack Detection


Aug 26, 2020
Dongjie Wang, Pengyang Wang, Jingbo Zhou, Leilei Sun, Bowen Du, Yanjie Fu


  Access Paper or Ask Questions

Polestar: An Intelligent, Efficient and National-Wide Public Transportation Routing Engine


Jul 11, 2020
Hao Liu, Ying Li, Yanjie Fu, Huaibo Mei, Jingbo Zhou, Xu Ma, Hui Xiong

* KDD 2020 applied data science track 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Hierarchical Recurrent Graph Neural Network for City-Wide Parking Availability Prediction


Nov 24, 2019
Weijia Zhang, Hao Liu, Yanchi Liu, Jingbo Zhou, Hui Xiong

* 8 pages, 9 figures, AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Generic Inverted Index Framework for Similarity Search on the GPU - Technical Report


Aug 14, 2018
Jingbo Zhou, Qi Guo, H. V. Jagadish, Luboš Krčál, Siyuan Liu, Wenhao Luan, Anthony K. H. Tung, Yueji Yang, Yuxin Zheng

* 18 pages, technical report for the ICDE 2018 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Store Location Selection via Mining Search Query Logs of Baidu Maps


Jun 12, 2016
Mengwen Xu, Tianyi Wang, Zhengwei Wu, Jingbo Zhou, Jian Li, Haishan Wu


  Access Paper or Ask Questions