Alert button
Picture for Jingbo Zhou

Jingbo Zhou

Alert button

Pre-Training on Large-Scale Generated Docking Conformations with HelixDock to Unlock the Potential of Protein-ligand Structure Prediction Models

Oct 21, 2023
Lihang Liu, Donglong He, Xianbin Ye, Shanzhuo Zhang, Xiaonan Zhang, Jingbo Zhou, Jun Li, Hua Chai, Fan Wang, Jingzhou He, Liang Zheng, Yonghui Li, Xiaomin Fang

Viaarxiv icon

LLM for SoC Security: A Paradigm Shift

Oct 09, 2023
Dipayan Saha, Shams Tarek, Katayoon Yahyaei, Sujan Kumar Saha, Jingbo Zhou, Mark Tehranipoor, Farimah Farahmandi

Viaarxiv icon

Irregular Traffic Time Series Forecasting Based on Asynchronous Spatio-Temporal Graph Convolutional Network

Sep 01, 2023
Weijia Zhang, Le Zhang, Jindong Han, Hao Liu, Jingbo Zhou, Yu Mei, Hui Xiong

Figure 1 for Irregular Traffic Time Series Forecasting Based on Asynchronous Spatio-Temporal Graph Convolutional Network
Figure 2 for Irregular Traffic Time Series Forecasting Based on Asynchronous Spatio-Temporal Graph Convolutional Network
Figure 3 for Irregular Traffic Time Series Forecasting Based on Asynchronous Spatio-Temporal Graph Convolutional Network
Figure 4 for Irregular Traffic Time Series Forecasting Based on Asynchronous Spatio-Temporal Graph Convolutional Network
Viaarxiv icon

Tuning Pre-trained Model via Moment Probing

Jul 21, 2023
Mingze Gao, Qilong Wang, Zhenyi Lin, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Jingbo Zhou

Figure 1 for Tuning Pre-trained Model via Moment Probing
Figure 2 for Tuning Pre-trained Model via Moment Probing
Figure 3 for Tuning Pre-trained Model via Moment Probing
Figure 4 for Tuning Pre-trained Model via Moment Probing
Viaarxiv icon

Spatial Heterophily Aware Graph Neural Networks

Jun 21, 2023
Congxi Xiao, Jingbo Zhou, Jizhou Huang, Tong Xu, Hui Xiong

Figure 1 for Spatial Heterophily Aware Graph Neural Networks
Figure 2 for Spatial Heterophily Aware Graph Neural Networks
Figure 3 for Spatial Heterophily Aware Graph Neural Networks
Figure 4 for Spatial Heterophily Aware Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Multi-Temporal Relationship Inference in Urban Areas

Jun 15, 2023
Shuangli Li, Jingbo Zhou, Ji Liu, Tong Xu, Enhong Chen, Hui Xiong

Figure 1 for Multi-Temporal Relationship Inference in Urban Areas
Figure 2 for Multi-Temporal Relationship Inference in Urban Areas
Figure 3 for Multi-Temporal Relationship Inference in Urban Areas
Figure 4 for Multi-Temporal Relationship Inference in Urban Areas
Viaarxiv icon

PLM-GNN: A Webpage Classification Method based on Joint Pre-trained Language Model and Graph Neural Network

May 09, 2023
Qiwei Lang, Jingbo Zhou, Haoyi Wang, Shiqi Lyu, Rui Zhang

Figure 1 for PLM-GNN: A Webpage Classification Method based on Joint Pre-trained Language Model and Graph Neural Network
Figure 2 for PLM-GNN: A Webpage Classification Method based on Joint Pre-trained Language Model and Graph Neural Network
Figure 3 for PLM-GNN: A Webpage Classification Method based on Joint Pre-trained Language Model and Graph Neural Network
Figure 4 for PLM-GNN: A Webpage Classification Method based on Joint Pre-trained Language Model and Graph Neural Network
Viaarxiv icon

GNNs,You can be Stronger,Deeper and Faster

May 09, 2023
Jingbo Zhou, Yixuan Du, Ruqiong Zhang, Rui Zhang, Di Jin, Carl Yang

Figure 1 for GNNs,You can be Stronger,Deeper and Faster
Figure 2 for GNNs,You can be Stronger,Deeper and Faster
Figure 3 for GNNs,You can be Stronger,Deeper and Faster
Figure 4 for GNNs,You can be Stronger,Deeper and Faster
Viaarxiv icon

Adaptive Depth Graph Attention Networks

Jan 16, 2023
Jingbo Zhou, Yixuan Du, Ruqiong Zhang, Rui Zhang

Figure 1 for Adaptive Depth Graph Attention Networks
Figure 2 for Adaptive Depth Graph Attention Networks
Figure 3 for Adaptive Depth Graph Attention Networks
Figure 4 for Adaptive Depth Graph Attention Networks
Viaarxiv icon