Alert button
Picture for Long Li

Long Li

Alert button

How Do Humans Write Code? Large Models Do It the Same Way Too

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Long Li

Viaarxiv icon

Weaver: Foundation Models for Creative Writing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Tiannan Wang, Jiamin Chen, Qingrui Jia, Shuai Wang, Ruoyu Fang, Huilin Wang, Zhaowei Gao, Chunzhao Xie, Chuou Xu, Jihong Dai, Yibin Liu, Jialong Wu, Shengwei Ding, Long Li, Zhiwei Huang, Xinle Deng, Teng Yu, Gangan Ma, Han Xiao, Zixin Chen, Danjun Xiang, Yunxia Wang, Yuanyuan Zhu, Yi Xiao, Jing Wang, Yiru Wang, Siran Ding, Jiayang Huang, Jiayi Xu, Yilihamu Tayier, Zhenyu Hu, Yuan Gao, Chengfeng Zheng, Yueshu Ye, Yihang Li, Lei Wan, Xinyue Jiang, Yujie Wang, Siyu Cheng, Zhule Song, Xiangru Tang, Xiaohua Xu, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Yuchen Eleanor Jiang, Wangchunshu Zhou

Viaarxiv icon

Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Long Li, Jialong Wu, Tiannan Wang, Shi Qiu, Jintian Zhang, Jing Chen, Ruipu Wu, Shuai Wang, Shiding Zhu, Jiyu Chen, Wentao Zhang, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Peng Cui, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 2 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 3 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 4 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Viaarxiv icon

Discriminative Co-Saliency and Background Mining Transformer for Co-Salient Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2023
Long Li, Junwei Han, Ni Zhang, Nian Liu, Salman Khan, Hisham Cholakkal, Rao Muhammad Anwer, Fahad Shahbaz Khan

Figure 1 for Discriminative Co-Saliency and Background Mining Transformer for Co-Salient Object Detection
Figure 2 for Discriminative Co-Saliency and Background Mining Transformer for Co-Salient Object Detection
Figure 3 for Discriminative Co-Saliency and Background Mining Transformer for Co-Salient Object Detection
Figure 4 for Discriminative Co-Saliency and Background Mining Transformer for Co-Salient Object Detection
Viaarxiv icon

Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2022
Yang Xiang, Zhihua Wu, Weibao Gong, Siyu Ding, Xianjie Mo, Yuang Liu, Shuohuan Wang, Peng Liu, Yongshuai Hou, Long Li, Bin Wang, Shaohuai Shi, Yaqian Han, Yue Yu, Ge Li, Yu Sun, Yanjun Ma, Dianhai Yu

Figure 1 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Figure 2 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Figure 3 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Figure 4 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Viaarxiv icon

Fast Electromagnetic Validations of Large-Scale Digital Coding Metasurfaces Accelerated by Recurrence Rebuild and Retrieval Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2021
Yu Zhao, Shang Xiang, Long Li

Figure 1 for Fast Electromagnetic Validations of Large-Scale Digital Coding Metasurfaces Accelerated by Recurrence Rebuild and Retrieval Method
Figure 2 for Fast Electromagnetic Validations of Large-Scale Digital Coding Metasurfaces Accelerated by Recurrence Rebuild and Retrieval Method
Figure 3 for Fast Electromagnetic Validations of Large-Scale Digital Coding Metasurfaces Accelerated by Recurrence Rebuild and Retrieval Method
Figure 4 for Fast Electromagnetic Validations of Large-Scale Digital Coding Metasurfaces Accelerated by Recurrence Rebuild and Retrieval Method
Viaarxiv icon

Instance-Level Relative Saliency Ranking with Graph Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 08, 2021
Nian Liu, Long Li, Wangbo Zhao, Junwei Han, Ling Shao

Figure 1 for Instance-Level Relative Saliency Ranking with Graph Reasoning
Figure 2 for Instance-Level Relative Saliency Ranking with Graph Reasoning
Figure 3 for Instance-Level Relative Saliency Ranking with Graph Reasoning
Figure 4 for Instance-Level Relative Saliency Ranking with Graph Reasoning
Viaarxiv icon

Weakly Supervised Video Salient Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2021
Wangbo Zhao, Jing Zhang, Long Li, Nick Barnes, Nian Liu, Junwei Han

Figure 1 for Weakly Supervised Video Salient Object Detection
Figure 2 for Weakly Supervised Video Salient Object Detection
Figure 3 for Weakly Supervised Video Salient Object Detection
Figure 4 for Weakly Supervised Video Salient Object Detection
Viaarxiv icon