Alert button
Picture for Yang Xue

Yang Xue

Alert button

GridFormer: Towards Accurate Table Structure Recognition via Grid Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2023
Pengyuan Lyu, Weihong Ma, Hongyi Wang, Yuechen Yu, Chengquan Zhang, Kun Yao, Yang Xue, Jingdong Wang

Figure 1 for GridFormer: Towards Accurate Table Structure Recognition via Grid Prediction
Figure 2 for GridFormer: Towards Accurate Table Structure Recognition via Grid Prediction
Figure 3 for GridFormer: Towards Accurate Table Structure Recognition via Grid Prediction
Figure 4 for GridFormer: Towards Accurate Table Structure Recognition via Grid Prediction
Viaarxiv icon

Online Map Vectorization for Autonomous Driving: A Rasterization Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 18, 2023
Gongjie Zhang, Jiahao Lin, Shuang Wu, Yilin Song, Zhipeng Luo, Yang Xue, Shijian Lu, Zuoguan Wang

Figure 1 for Online Map Vectorization for Autonomous Driving: A Rasterization Perspective
Figure 2 for Online Map Vectorization for Autonomous Driving: A Rasterization Perspective
Figure 3 for Online Map Vectorization for Autonomous Driving: A Rasterization Perspective
Figure 4 for Online Map Vectorization for Autonomous Driving: A Rasterization Perspective
Viaarxiv icon

HelixFold: An Efficient Implementation of AlphaFold2 using PaddlePaddle

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 13, 2022
Guoxia Wang, Xiaomin Fang, Zhihua Wu, Yiqun Liu, Yang Xue, Yingfei Xiang, Dianhai Yu, Fan Wang, Yanjun Ma

Figure 1 for HelixFold: An Efficient Implementation of AlphaFold2 using PaddlePaddle
Figure 2 for HelixFold: An Efficient Implementation of AlphaFold2 using PaddlePaddle
Figure 3 for HelixFold: An Efficient Implementation of AlphaFold2 using PaddlePaddle
Figure 4 for HelixFold: An Efficient Implementation of AlphaFold2 using PaddlePaddle
Viaarxiv icon

Bi-VLDoc: Bidirectional Vision-Language Modeling for Visually-Rich Document Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2022
Chuwei Luo, Guozhi Tang, Qi Zheng, Cong Yao, Lianwen Jin, Chenliang Li, Yang Xue, Luo Si

Figure 1 for Bi-VLDoc: Bidirectional Vision-Language Modeling for Visually-Rich Document Understanding
Figure 2 for Bi-VLDoc: Bidirectional Vision-Language Modeling for Visually-Rich Document Understanding
Figure 3 for Bi-VLDoc: Bidirectional Vision-Language Modeling for Visually-Rich Document Understanding
Figure 4 for Bi-VLDoc: Bidirectional Vision-Language Modeling for Visually-Rich Document Understanding
Viaarxiv icon

GIRAFFE HD: A High-Resolution 3D-aware Generative Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2022
Yang Xue, Yuheng Li, Krishna Kumar Singh, Yong Jae Lee

Figure 1 for GIRAFFE HD: A High-Resolution 3D-aware Generative Model
Figure 2 for GIRAFFE HD: A High-Resolution 3D-aware Generative Model
Figure 3 for GIRAFFE HD: A High-Resolution 3D-aware Generative Model
Figure 4 for GIRAFFE HD: A High-Resolution 3D-aware Generative Model
Viaarxiv icon

Multimodal Pre-Training Model for Sequence-based Prediction of Protein-Protein Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2021
Yang Xue, Zijing Liu, Xiaomin Fang, Fan Wang

Figure 1 for Multimodal Pre-Training Model for Sequence-based Prediction of Protein-Protein Interaction
Figure 2 for Multimodal Pre-Training Model for Sequence-based Prediction of Protein-Protein Interaction
Figure 3 for Multimodal Pre-Training Model for Sequence-based Prediction of Protein-Protein Interaction
Figure 4 for Multimodal Pre-Training Model for Sequence-based Prediction of Protein-Protein Interaction
Viaarxiv icon

Proactive Interaction Framework for Intelligent Social Receptionist Robots

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2020
Yang Xue, Fan Wang, Hao Tian, Min Zhao, Jiangyong Li, Haiqing Pan, Yueqiang Dong

Figure 1 for Proactive Interaction Framework for Intelligent Social Receptionist Robots
Figure 2 for Proactive Interaction Framework for Intelligent Social Receptionist Robots
Figure 3 for Proactive Interaction Framework for Intelligent Social Receptionist Robots
Figure 4 for Proactive Interaction Framework for Intelligent Social Receptionist Robots
Viaarxiv icon

Air-Writing Translater: A Novel Unsupervised Domain Adaptation Method for Inertia-Trajectory Translation of In-air Handwriting

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2019
Songbin Xu, Yang Xue, Xin Zhang, Lianwen Jin

Figure 1 for Air-Writing Translater: A Novel Unsupervised Domain Adaptation Method for Inertia-Trajectory Translation of In-air Handwriting
Figure 2 for Air-Writing Translater: A Novel Unsupervised Domain Adaptation Method for Inertia-Trajectory Translation of In-air Handwriting
Figure 3 for Air-Writing Translater: A Novel Unsupervised Domain Adaptation Method for Inertia-Trajectory Translation of In-air Handwriting
Figure 4 for Air-Writing Translater: A Novel Unsupervised Domain Adaptation Method for Inertia-Trajectory Translation of In-air Handwriting
Viaarxiv icon