Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Low-cost and high-performance data augmentation for deep-learning-based skin lesion classification

Jan 07, 2021
Shuwei Shen, Mengjuan Xu, Fan Zhang, Pengfei Shao, Honghong Liu, Liang Xu, Chi Zhang, Peng Liu, Zhihong Zhang, Peng Yao, Ronald X. Xu

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Recomposition vs. Prediction: A Novel Anomaly Detection for Discrete Events Based On Autoencoder

Dec 27, 2020
Lun-Pin Yuan, Peng Liu, Sencun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

3D-FRONT: 3D Furnished Rooms with layOuts and semaNTics

Nov 18, 2020
Huan Fu, Bowen Cai, Lin Gao, Lingxiao Zhang, Cao Li, Zengqi Xun, Chengyue Sun, Yiyun Fei, Yu Zheng, Ying Li, Yi Liu, Peng Liu, Lin Ma, Le Weng, Xiaohang Hu, Xin Ma, Qian Qian, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Hao Zhang

* Project page: https://tianchi.aliyun.com/specials/promotion/alibaba-3d-scene-dataset 

  Access Paper or Ask Questions

GreedyFool: An Imperceptible Black-box Adversarial Example Attack against Neural Networks

Oct 24, 2020
Hui Liu, Bo Zhao, Jiabao Guo, Yang An, Peng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Variational Dynamic for Self-Supervised Exploration in Deep Reinforcement Learning

Oct 17, 2020
Chenjia Bai, Peng Liu, Zhaoran Wang, Kaiyu Liu, Lingxiao Wang, Yingnan Zhao

* associated videos at https://sites.google.com/view/exploration-vdm 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-preserving Reinforcement Learning Attack Against Graph Neural Networks for Malware Detection

Sep 11, 2020
Lan Zhang, Peng Liu, Yoon-Ho Choi


  Access Paper or Ask Questions

Regularised Text Logistic Regression: Key Word Detection and Sentiment Classification for Online Reviews

Sep 09, 2020
Ying Chen, Peng Liu, Chung Piaw Teo


  Access Paper or Ask Questions

Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams

Jun 20, 2020
Huirong Huang, Zhiyong Wu, Shiyin Kang, Dongyang Dai, Jia Jia, Tianxiao Fu, Deyi Tuo, Guangzhi Lei, Peng Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

* 5 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards classification parity across cohorts

May 16, 2020
Aarsh Patel, Rahul Gupta, Mukund Harakere, Satyapriya Krishna, Aman Alok, Peng Liu

* Published in ML-IRL ICLR 2020 workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Regression and Learning with Pixel-wise Attention for Retinal Fundus Glaucoma Segmentation and Detection

Jan 06, 2020
Peng Liu, Ruogu Fang

* MICCAI 2018 workshop challenge 

  Access Paper or Ask Questions

KRNET: Image Denoising with Kernel Regulation Network

Oct 20, 2019
Peng Liu, Xiaoxiao Zhou, Junyiyang Li, El Basha Mohammad D, Ruogu Fang


  Access Paper or Ask Questions

Image Restoration Using Deep Regulated Convolutional Networks

Oct 19, 2019
Peng Liu, Xiaoxiao Zhou, Junyi Yang, El Basha Mohammad D, Ruogu Fang


  Access Paper or Ask Questions

SDCNet: Smoothed Dense-Convolution Network for Restoring Low-Dose Cerebral CT Perfusion

Oct 18, 2019
Peng Liu, Ruogu Fang

* The IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

CFEA: Collaborative Feature Ensembling Adaptation for Domain Adaptation in Unsupervised Optic Disc and Cup Segmentation

Oct 16, 2019
Peng Liu, Bin Kong, Zhongyu Li, Shaoting Zhang, Ruogu Fang

* the 22nd International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

REFUGE Challenge: A Unified Framework for Evaluating Automated Methods for Glaucoma Assessment from Fundus Photographs

Oct 08, 2019
José Ignacio Orlando, Huazhu Fu, João Barbossa Breda, Karel van Keer, Deepti R. Bathula, Andrés Diaz-Pinto, Ruogu Fang, Pheng-Ann Heng, Jeyoung Kim, JoonHo Lee, Joonseok Lee, Xiaoxiao Li, Peng Liu, Shuai Lu, Balamurali Murugesan, Valery Naranjo, Sai Samarth R. Phaye, Sharath M. Shankaranarayana, Apoorva Sikka, Jaemin Son, Anton van den Hengel, Shujun Wang, Junyan Wu, Zifeng Wu, Guanghui Xu, Yongli Xu, Pengshuai Yin, Fei Li, Xiulan Zhang, Yanwu Xu, Xiulan Zhang, Hrvoje Bogunović

* Accepted for publication in Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

DurIAN: Duration Informed Attention Network For Multimodal Synthesis

Sep 05, 2019
Chengzhu Yu, Heng Lu, Na Hu, Meng Yu, Chao Weng, Kun Xu, Peng Liu, Deyi Tuo, Shiyin Kang, Guangzhi Lei, Dan Su, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Maximizing Mutual Information for Tacotron

Aug 30, 2019
Peng Liu, Xixin Wu, Shiyin Kang, Guangzhi Li, Dan Su, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Privately over Distributed Features: An ADMM Sharing Approach

Jul 17, 2019
Yaochen Hu, Peng Liu, Linglong Kong, Di Niu


  Access Paper or Ask Questions

Model predictive trajectory optimization and tracking for on-road autonomous vehicles

Nov 11, 2018
Peng Liu, Brian Paden, Umit Ozguner

* 6 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ServeNet: A Deep Neural Network for Web Service Classification

Jun 14, 2018
Yilong Yang, Peng Liu, Lianchao Ding, Bingqing Shen, Weiru Wang


  Access Paper or Ask Questions

Wide Inference Network for Image Denoising via Learning Pixel-distribution Prior

Jun 03, 2018
Peng Liu, Ruogu Fang

* There is a code issue that makes our work may be regarded as entirely out the way of the correct research direction. Therefore, we add the correction into abstract to answer the questions being often asked. Besides. we hope the most talent you may try to think about how to map the particular matrix to generative ones. Then, you may have a significant innovation published 

  Access Paper or Ask Questions

Nonlinear Unknown Input and State Estimation Algorithm in Mobile Robots

Apr 09, 2018
Pinyao Guo, Hunmin Kim, Nurali Virani, Jun Xu, Minghui Zhu, Peng Liu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1708.01834 

  Access Paper or Ask Questions

GaDei: On Scale-up Training As A Service For Deep Learning

Oct 03, 2017
Wei Zhang, Minwei Feng, Yunhui Zheng, Yufei Ren, Yandong Wang, Ji Liu, Peng Liu, Bing Xiang, Li Zhang, Bowen Zhou, Fei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Physical Dynamics to Detect Actuator and Sensor Attacks in Mobile Robots

Aug 06, 2017
Pinyao Guo, Hunmin Kim, Nurali Virani, Jun Xu, Minghui Zhu, Peng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Pixel-Distribution Prior with Wider Convolution for Image Denoising

Jul 28, 2017
Peng Liu, Ruogu Fang


  Access Paper or Ask Questions

Using Non-invertible Data Transformations to Build Adversarial-Robust Neural Networks

Dec 13, 2016
Qinglong Wang, Wenbo Guo, Alexander G. Ororbia II, Xinyu Xing, Lin Lin, C. Lee Giles, Xue Liu, Peng Liu, Gang Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Active Deep Learning for Classification of Hyperspectral Images

Nov 30, 2016
Peng Liu, Hui Zhang, Kie B. Eom


  Access Paper or Ask Questions

High-speed real-time single-pixel microscopy based on Fourier sampling

Jun 15, 2016
Qiang Guo, Hongwei Chen, Yuxi Wang, Yong Guo, Peng Liu, Xiurui Zhu, Zheng Cheng, Zhenming Yu, Minghua Chen, Sigang Yang, Shizhong Xie


  Access Paper or Ask Questions