Alert button
Picture for Yiqun Liu

Yiqun Liu

Alert button

EEG-SVRec: An EEG Dataset with User Multidimensional Affective Engagement Labels in Short Video Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Shaorun Zhang, Zhiyu He, Ziyi Ye, Peijie Sun, Qingyao Ai, Min Zhang, Yiqun Liu

Viaarxiv icon

Towards an In-Depth Comprehension of Case Relevance for Better Legal Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Haitao Li, You Chen, Zhekai Ge, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Quan Zhou, Shuai Huo

Viaarxiv icon

Capability-aware Prompt Reformulation Learning for Text-to-Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Jingtao Zhan, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Jia Chen, Shaoping Ma

Viaarxiv icon

Scaling Laws For Dense Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Yan Fang, Jingtao Zhan, Qingyao Ai, Jiaxin Mao, Weihang Su, Jia Chen, Yiqun Liu

Viaarxiv icon

DELTA: Pre-train a Discriminative Encoder for Legal Case Retrieval via Structural Word Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Haitao Li, Qingyao Ai, Xinyan Han, Jia Chen, Qian Dong, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian

Viaarxiv icon

BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Haitao Li, Qingyao Ai, Jia Chen, Qian Dong, Zhijing Wu, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian

Viaarxiv icon

Sequential Recommendation with Latent Relations based on Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Shenghao Yang, Weizhi Ma, Peijie Sun, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Mingchen Cai, Min Zhang

Viaarxiv icon

Common Sense Enhanced Knowledge-based Recommendation with Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Shenghao Yang, Weizhi Ma, Peijie Sun, Min Zhang, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Mingchen Cai

Viaarxiv icon

Improving Legal Case Retrieval with Brain Signals

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Ruizhe Zhang, Qingyao Ai, Ziyi Ye, Yueyue Wu, Xiaohui Xie, Yiqun Liu

Figure 1 for Improving Legal Case Retrieval with Brain Signals
Figure 2 for Improving Legal Case Retrieval with Brain Signals
Figure 3 for Improving Legal Case Retrieval with Brain Signals
Figure 4 for Improving Legal Case Retrieval with Brain Signals
Viaarxiv icon

Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Ruizhe Zhang, Haitao Li, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma

Figure 1 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain
Figure 2 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain
Figure 3 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain
Figure 4 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain
Viaarxiv icon