Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Large-scale Knowledge Distillation with Elastic Heterogeneous Computing Resources


Jul 14, 2022
Ji Liu , Daxiang Dong , Xi Wang , An Qin , Xingjian Li , Patrick Valduriez , Dejing Dou , Dianhai Yu

* To appear in Concurrency and Computation: Practice and Experience, 16 pages, 7 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HelixFold: An Efficient Implementation of AlphaFold2 using PaddlePaddle


Jul 13, 2022
Guoxia Wang , Xiaomin Fang , Zhihua Wu , Yiqun Liu , Yang Xue , Yingfei Xiang , Dianhai Yu , Fan Wang , Yanjun Ma


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PP-OCRv3: More Attempts for the Improvement of Ultra Lightweight OCR System


Jun 07, 2022
Chenxia Li , Weiwei Liu , Ruoyu Guo , Xiaoting Yin , Kaitao Jiang , Yongkun Du , Yuning Du , Lingfeng Zhu , Baohua Lai , Xiaoguang Hu , Dianhai Yu , Yanjun Ma

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2109.03144 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit


May 20, 2022
Hui Zhang , Tian Yuan , Junkun Chen , Xintong Li , Renjie Zheng , Yuxin Huang , Xiaojie Chen , Enlei Gong , Zeyu Chen , Xiaoguang Hu , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Liang Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SE-MoE: A Scalable and Efficient Mixture-of-Experts Distributed Training and Inference System


May 20, 2022
Liang Shen , Zhihua Wu , WeiBao Gong , Hongxiang Hao , Yangfan Bai , HuaChao Wu , Xinxuan Wu , Haoyi Xiong , Dianhai Yu , Yanjun Ma


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters


May 19, 2022
Yang Xiang , Zhihua Wu , Weibao Gong , Siyu Ding , Xianjie Mo , Yuang Liu , Shuohuan Wang , Peng Liu , Yongshuai Hou , Long Li , Bin Wang , Shaohuai Shi , Yaqian Han , Yue Yu , Ge Li , Yu Sun , Yanjun Ma , Dianhai Yu

* 20 pages, 10 figures, technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Simple and Effective Relation-based Embedding Propagation for Knowledge Representation Learning


May 13, 2022
Huijuan Wang , Siming Dai , Weiyue Su , Hui Zhong , Zeyang Fang , Zhengjie Huang , Shikun Feng , Zeyu Chen , Yu Sun , Dianhai Yu

* Accepted by IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PP-Matting: High-Accuracy Natural Image Matting


Apr 20, 2022
Guowei Chen , Yi Liu , Jian Wang , Juncai Peng , Yuying Hao , Lutao Chu , Shiyu Tang , Zewu Wu , Zeyu Chen , Zhiliang Yu , Yuning Du , Qingqing Dang , Xiaoguang Hu , Dianhai Yu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PP-LiteSeg: A Superior Real-Time Semantic Segmentation Model


Apr 06, 2022
Juncai Peng , Yi Liu , Shiyu Tang , Yuying Hao , Lutao Chu , Guowei Chen , Zewu Wu , Zeyu Chen , Zhiliang Yu , Yuning Du , Qingqing Dang , Baohua Lai , Qiwen Liu , Xiaoguang Hu , Dianhai Yu , Yanjun Ma


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation


Dec 23, 2021
Shuohuan Wang , Yu Sun , Yang Xiang , Zhihua Wu , Siyu Ding , Weibao Gong , Shikun Feng , Junyuan Shang , Yanbin Zhao , Chao Pang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Xi Wang , Yangfan Bai , Qiuliang Chen , Li Zhao , Shiyong Li , Peng Sun , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Hao Tian , Hua Wu , Tian Wu , Wei Zeng , Ge Li , Wen Gao , Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>