Alert button
Picture for Yuxin Huang

Yuxin Huang

Alert button

Generation and Recombination for Multifocus Image Fusion with Free Number of Inputs

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2023
Huafeng Li, Dan Wang, Yuxin Huang, Yafei Zhang, Zhengtao Yu

Figure 1 for Generation and Recombination for Multifocus Image Fusion with Free Number of Inputs
Figure 2 for Generation and Recombination for Multifocus Image Fusion with Free Number of Inputs
Figure 3 for Generation and Recombination for Multifocus Image Fusion with Free Number of Inputs
Figure 4 for Generation and Recombination for Multifocus Image Fusion with Free Number of Inputs
Viaarxiv icon

MARS: An Instance-aware, Modular and Realistic Simulator for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Zirui Wu, Tianyu Liu, Liyi Luo, Zhide Zhong, Jianteng Chen, Hongmin Xiao, Chao Hou, Haozhe Lou, Yuantao Chen, Runyi Yang, Yuxin Huang, Xiaoyu Ye, Zike Yan, Yongliang Shi, Yiyi Liao, Hao Zhao

Figure 1 for MARS: An Instance-aware, Modular and Realistic Simulator for Autonomous Driving
Figure 2 for MARS: An Instance-aware, Modular and Realistic Simulator for Autonomous Driving
Figure 3 for MARS: An Instance-aware, Modular and Realistic Simulator for Autonomous Driving
Figure 4 for MARS: An Instance-aware, Modular and Realistic Simulator for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Modeling Task Relationships in Multi-variate Soft Sensor with Balanced Mixture-of-Experts

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Yuxin Huang, Hao Wang, Zhaoran Liu, Licheng Pan, Haozhe Li, Xinggao Liu

Figure 1 for Modeling Task Relationships in Multi-variate Soft Sensor with Balanced Mixture-of-Experts
Figure 2 for Modeling Task Relationships in Multi-variate Soft Sensor with Balanced Mixture-of-Experts
Figure 3 for Modeling Task Relationships in Multi-variate Soft Sensor with Balanced Mixture-of-Experts
Figure 4 for Modeling Task Relationships in Multi-variate Soft Sensor with Balanced Mixture-of-Experts
Viaarxiv icon

AttentionMixer: An Accurate and Interpretable Framework for Process Monitoring

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2023
Hao Wang, Zhiyu Wang, Yunlong Niu, Zhaoran Liu, Haozhe Li, Yilin Liao, Yuxin Huang, Xinggao Liu

Figure 1 for AttentionMixer: An Accurate and Interpretable Framework for Process Monitoring
Figure 2 for AttentionMixer: An Accurate and Interpretable Framework for Process Monitoring
Figure 3 for AttentionMixer: An Accurate and Interpretable Framework for Process Monitoring
Figure 4 for AttentionMixer: An Accurate and Interpretable Framework for Process Monitoring
Viaarxiv icon

ConchShell: A Generative Adversarial Networks that Turns Pictures into Piano Music

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2022
Wanpeng Fan, Yuanzhi Su, Yuxin Huang

Figure 1 for ConchShell: A Generative Adversarial Networks that Turns Pictures into Piano Music
Figure 2 for ConchShell: A Generative Adversarial Networks that Turns Pictures into Piano Music
Figure 3 for ConchShell: A Generative Adversarial Networks that Turns Pictures into Piano Music
Figure 4 for ConchShell: A Generative Adversarial Networks that Turns Pictures into Piano Music
Viaarxiv icon

Intellectual Property Evaluation Utilizing Machine Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2022
Jinxin Ding, Yuxin Huang, Keyang Ni, Xueyao Wang, Yinxiao Wang, Yucheng Wang

Figure 1 for Intellectual Property Evaluation Utilizing Machine Learning
Figure 2 for Intellectual Property Evaluation Utilizing Machine Learning
Viaarxiv icon

PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit

Add code
Bookmark button
Alert button
May 20, 2022
Hui Zhang, Tian Yuan, Junkun Chen, Xintong Li, Renjie Zheng, Yuxin Huang, Xiaojie Chen, Enlei Gong, Zeyu Chen, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Liang Huang

Figure 1 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Figure 2 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Figure 3 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Figure 4 for PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit
Viaarxiv icon

Towards Understanding Gender Bias in Relation Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2019
Andrew Gaut, Tony Sun, Shirlyn Tang, Yuxin Huang, Jing Qian, Mai ElSherief, Jieyu Zhao, Diba Mirza, Elizabeth Belding, Kai-Wei Chang, William Yang Wang

Figure 1 for Towards Understanding Gender Bias in Relation Extraction
Figure 2 for Towards Understanding Gender Bias in Relation Extraction
Figure 3 for Towards Understanding Gender Bias in Relation Extraction
Figure 4 for Towards Understanding Gender Bias in Relation Extraction
Viaarxiv icon

Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 21, 2019
Tony Sun, Andrew Gaut, Shirlyn Tang, Yuxin Huang, Mai ElSherief, Jieyu Zhao, Diba Mirza, Elizabeth Belding, Kai-Wei Chang, William Yang Wang

Figure 1 for Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review
Figure 2 for Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review
Figure 3 for Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review
Figure 4 for Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review
Viaarxiv icon