Alert button
Picture for Shangchen Zhou

Shangchen Zhou

Alert button

Control Color: Multimodal Diffusion-based Interactive Image Colorization

Feb 16, 2024
Zhexin Liang, Zhaochen Li, Shangchen Zhou, Chongyi Li, Chen Change Loy

Viaarxiv icon

Towards Language-Driven Video Inpainting via Multimodal Large Language Models

Jan 18, 2024
Jianzong Wu, Xiangtai Li, Chenyang Si, Shangchen Zhou, Jingkang Yang, Jiangning Zhang, Yining Li, Kai Chen, Yunhai Tong, Ziwei Liu, Chen Change Loy

Viaarxiv icon

Upscale-A-Video: Temporal-Consistent Diffusion Model for Real-World Video Super-Resolution

Dec 11, 2023
Shangchen Zhou, Peiqing Yang, Jianyi Wang, Yihang Luo, Chen Change Loy

Figure 1 for Upscale-A-Video: Temporal-Consistent Diffusion Model for Real-World Video Super-Resolution
Figure 2 for Upscale-A-Video: Temporal-Consistent Diffusion Model for Real-World Video Super-Resolution
Figure 3 for Upscale-A-Video: Temporal-Consistent Diffusion Model for Real-World Video Super-Resolution
Figure 4 for Upscale-A-Video: Temporal-Consistent Diffusion Model for Real-World Video Super-Resolution
Viaarxiv icon

Iterative Token Evaluation and Refinement for Real-World Super-Resolution

Dec 09, 2023
Chaofeng Chen, Shangchen Zhou, Liang Liao, Haoning Wu, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Viaarxiv icon

LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models

Sep 27, 2023
Yaohui Wang, Xinyuan Chen, Xin Ma, Shangchen Zhou, Ziqi Huang, Yi Wang, Ceyuan Yang, Yinan He, Jiashuo Yu, Peiqing Yang, Yuwei Guo, Tianxing Wu, Chenyang Si, Yuming Jiang, Cunjian Chen, Chen Change Loy, Bo Dai, Dahua Lin, Yu Qiao, Ziwei Liu

Figure 1 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Figure 2 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Figure 3 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Figure 4 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Viaarxiv icon

PGDiff: Guiding Diffusion Models for Versatile Face Restoration via Partial Guidance

Sep 19, 2023
Peiqing Yang, Shangchen Zhou, Qingyi Tao, Chen Change Loy

Figure 1 for PGDiff: Guiding Diffusion Models for Versatile Face Restoration via Partial Guidance
Figure 2 for PGDiff: Guiding Diffusion Models for Versatile Face Restoration via Partial Guidance
Figure 3 for PGDiff: Guiding Diffusion Models for Versatile Face Restoration via Partial Guidance
Figure 4 for PGDiff: Guiding Diffusion Models for Versatile Face Restoration via Partial Guidance
Viaarxiv icon

ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting

Sep 07, 2023
Shangchen Zhou, Chongyi Li, Kelvin C. K. Chan, Chen Change Loy

Figure 1 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Figure 2 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Figure 3 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Figure 4 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Viaarxiv icon

Adaptive Window Pruning for Efficient Local Motion Deblurring

Jun 25, 2023
Haoying Li, Jixin Zhao, Shangchen Zhou, Huajun Feng, Chongyi Li, Chen Change Loy

Figure 1 for Adaptive Window Pruning for Efficient Local Motion Deblurring
Figure 2 for Adaptive Window Pruning for Efficient Local Motion Deblurring
Figure 3 for Adaptive Window Pruning for Efficient Local Motion Deblurring
Figure 4 for Adaptive Window Pruning for Efficient Local Motion Deblurring
Viaarxiv icon

Flare7K++: Mixing Synthetic and Real Datasets for Nighttime Flare Removal and Beyond

Jun 08, 2023
Yuekun Dai, Chongyi Li, Shangchen Zhou, Ruicheng Feng, Yihang Luo, Chen Change Loy

Figure 1 for Flare7K++: Mixing Synthetic and Real Datasets for Nighttime Flare Removal and Beyond
Figure 2 for Flare7K++: Mixing Synthetic and Real Datasets for Nighttime Flare Removal and Beyond
Figure 3 for Flare7K++: Mixing Synthetic and Real Datasets for Nighttime Flare Removal and Beyond
Figure 4 for Flare7K++: Mixing Synthetic and Real Datasets for Nighttime Flare Removal and Beyond
Viaarxiv icon

MIPI 2023 Challenge on Nighttime Flare Removal: Methods and Results

May 23, 2023
Yuekun Dai, Chongyi Li, Shangchen Zhou, Ruicheng Feng, Qingpeng Zhu, Qianhui Sun, Wenxiu Sun, Chen Change Loy, Jinwei Gu

Figure 1 for MIPI 2023 Challenge on Nighttime Flare Removal: Methods and Results
Figure 2 for MIPI 2023 Challenge on Nighttime Flare Removal: Methods and Results
Figure 3 for MIPI 2023 Challenge on Nighttime Flare Removal: Methods and Results
Figure 4 for MIPI 2023 Challenge on Nighttime Flare Removal: Methods and Results
Viaarxiv icon