Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shangchen Zhou

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment


Apr 27, 2021
Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy

* 3 champions and 1 runner-up in NTIRE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Regional Memory Network for Video Object Segmentation


Mar 24, 2021
Haozhe Xie, Hongxun Yao, Shangchen Zhou, Shengping Zhang, Wenxiu Sun

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Flexible Piecewise Curves Estimation for Photo Enhancement


Oct 26, 2020
Chongyi Li, Chunle Guo, Qiming Ai, Shangchen Zhou, Chen Change Loy

* 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Blind Face Restoration via Deep Multi-scale Component Dictionaries


Aug 02, 2020
Xiaoming Li, Chaofeng Chen, Shangchen Zhou, Xianhui Lin, Wangmeng Zuo, Lei Zhang

* In ECCV 2020. Code is available at: https://github.com/csxmli2016/DFDNet 

  Access Paper or Ask Questions

Pix2Vox++: Multi-scale Context-aware 3D Object Reconstruction from Single and Multiple Images


Jul 07, 2020
Haozhe Xie, Hongxun Yao, Shengping Zhang, Shangchen Zhou, Wenxiu Sun

* International Journal of Computer Vision (IJCV). arXiv admin note: text overlap with arXiv:1901.11153 

  Access Paper or Ask Questions

GRNet: Gridding Residual Network for Dense Point Cloud Completion


Jul 03, 2020
Haozhe Xie, Hongxun Yao, Shangchen Zhou, Jiageng Mao, Shengping Zhang, Wenxiu Sun

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Scale Internal Graph Neural Network for Image Super-Resolution


Jun 30, 2020
Shangchen Zhou, Jiawei Zhang, Wangmeng Zuo, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Graph Neural Networks for Crowd Counting


Jan 31, 2020
Ao Luo, Fan Yang, Xin Li, Dong Nie, Zhicheng Jiao, Shangchen Zhou, Hong Cheng

* To appear in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SSAH: Semi-supervised Adversarial Deep Hashing with Self-paced Hard Sample Generation


Nov 20, 2019
Sheng Jin, Shangchen Zhou, Yao Liu, Chao Chen, Xiaoshuai Sun, Hongxun Yao, Xiansheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Toward 3D Object Reconstruction from Stereo Images


Oct 21, 2019
Haozhe Xie, Hongxun Yao, Shangchen Zhou, Shengping Zhang, Xiaoshuai Sun, Wenxiu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Filter Adaptive Network for Video Deblurring


Apr 28, 2019
Shangchen Zhou, Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Haozhe Xie, Wangmeng Zuo, Jimmy Ren


  Access Paper or Ask Questions

DAVANet: Stereo Deblurring with View Aggregation


Apr 10, 2019
Shangchen Zhou, Jiawei Zhang, Wangmeng Zuo, Haozhe Xie, Jinshan Pan, Jimmy Ren

* CVPR 2019 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Pix2Vox: Context-aware 3D Reconstruction from Single and Multi-view Images


Jan 31, 2019
Haozhe Xie, Hongxun Yao, Xiaoshuai Sun, Shangchen Zhou, Shengping Zhang, Xiaojun Tong


  Access Paper or Ask Questions