Alert button
Picture for Tianyu Li

Tianyu Li

Alert button

Region-aware Distribution Contrast: A Novel Approach to Multi-Task Partially Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Meixuan Li, Tianyu Li, Guoqing Wang, Peng Wang, Yang Yang, Heng Tao Shen

Figure 1 for Region-aware Distribution Contrast: A Novel Approach to Multi-Task Partially Supervised Learning
Figure 2 for Region-aware Distribution Contrast: A Novel Approach to Multi-Task Partially Supervised Learning
Figure 3 for Region-aware Distribution Contrast: A Novel Approach to Multi-Task Partially Supervised Learning
Figure 4 for Region-aware Distribution Contrast: A Novel Approach to Multi-Task Partially Supervised Learning
Viaarxiv icon

Constrained Passive Interaction Control: Leveraging Passivity and Safety for Robot Manipulators

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Zhiquan Zhang, Tianyu Li, Nadia Figueroa

Figure 1 for Constrained Passive Interaction Control: Leveraging Passivity and Safety for Robot Manipulators
Figure 2 for Constrained Passive Interaction Control: Leveraging Passivity and Safety for Robot Manipulators
Figure 3 for Constrained Passive Interaction Control: Leveraging Passivity and Safety for Robot Manipulators
Viaarxiv icon

Generalized Predictive Model for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Jiazhi Yang, Shenyuan Gao, Yihang Qiu, Li Chen, Tianyu Li, Bo Dai, Kashyap Chitta, Penghao Wu, Jia Zeng, Ping Luo, Jun Zhang, Andreas Geiger, Yu Qiao, Hongyang Li

Figure 1 for Generalized Predictive Model for Autonomous Driving
Figure 2 for Generalized Predictive Model for Autonomous Driving
Figure 3 for Generalized Predictive Model for Autonomous Driving
Figure 4 for Generalized Predictive Model for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Embodied Understanding of Driving Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Yunsong Zhou, Linyan Huang, Qingwen Bu, Jia Zeng, Tianyu Li, Hang Qiu, Hongzi Zhu, Minyi Guo, Yu Qiao, Hongyang Li

Figure 1 for Embodied Understanding of Driving Scenarios
Figure 2 for Embodied Understanding of Driving Scenarios
Figure 3 for Embodied Understanding of Driving Scenarios
Figure 4 for Embodied Understanding of Driving Scenarios
Viaarxiv icon

Hallucination Detection and Hallucination Mitigation: An Investigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Junliang Luo, Tianyu Li, Di Wu, Michael Jenkin, Steve Liu, Gregory Dudek

Viaarxiv icon

GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 31, 2023
Qifang Zhao, Weidong Ren, Tianyu Li, Xiaoxiao Xu, Hong Liu

Figure 1 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Figure 2 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Figure 3 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Figure 4 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Viaarxiv icon

LaneSegNet: Map Learning with Lane Segment Perception for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Tianyu Li, Peijin Jia, Bangjun Wang, Li Chen, Kun Jiang, Junchi Yan, Hongyang Li

Viaarxiv icon

ReCo-Diff: Explore Retinex-Based Condition Strategy in Diffusion Model for Low-Light Image Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Yuhui Wu, Guoqing Wang, Zhiwen Wang, Yang Yang, Tianyu Li, Peng Wang, Chongyi Li, Heng Tao Shen

Viaarxiv icon

CrossLoco: Human Motion Driven Control of Legged Robots via Guided Unsupervised Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Tianyu Li, Hyunyoung Jung, Matthew Gombolay, Yong Kwon Cho, Sehoon Ha

Figure 1 for CrossLoco: Human Motion Driven Control of Legged Robots via Guided Unsupervised Reinforcement Learning
Figure 2 for CrossLoco: Human Motion Driven Control of Legged Robots via Guided Unsupervised Reinforcement Learning
Figure 3 for CrossLoco: Human Motion Driven Control of Legged Robots via Guided Unsupervised Reinforcement Learning
Figure 4 for CrossLoco: Human Motion Driven Control of Legged Robots via Guided Unsupervised Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Baichuan 2: Open Large-scale Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2023
Aiyuan Yang, Bin Xiao, Bingning Wang, Borong Zhang, Ce Bian, Chao Yin, Chenxu Lv, Da Pan, Dian Wang, Dong Yan, Fan Yang, Fei Deng, Feng Wang, Feng Liu, Guangwei Ai, Guosheng Dong, Haizhou Zhao, Hang Xu, Haoze Sun, Hongda Zhang, Hui Liu, Jiaming Ji, Jian Xie, JunTao Dai, Kun Fang, Lei Su, Liang Song, Lifeng Liu, Liyun Ru, Luyao Ma, Mang Wang, Mickel Liu, MingAn Lin, Nuolan Nie, Peidong Guo, Ruiyang Sun, Tao Zhang, Tianpeng Li, Tianyu Li, Wei Cheng, Weipeng Chen, Xiangrong Zeng, Xiaochuan Wang, Xiaoxi Chen, Xin Men, Xin Yu, Xuehai Pan, Yanjun Shen, Yiding Wang, Yiyu Li, Youxin Jiang, Yuchen Gao, Yupeng Zhang, Zenan Zhou, Zhiying Wu

Figure 1 for Baichuan 2: Open Large-scale Language Models
Figure 2 for Baichuan 2: Open Large-scale Language Models
Figure 3 for Baichuan 2: Open Large-scale Language Models
Figure 4 for Baichuan 2: Open Large-scale Language Models
Viaarxiv icon