Alert button
Picture for Wenjie Du

Wenjie Du

Alert button

AdaNovo: Adaptive \emph{De Novo} Peptide Sequencing with Conditional Mutual Information

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Jun Xia, Shaorong Chen, Jingbo Zhou, Tianze Ling, Wenjie Du, Sizhe Liu, Stan Z. Li

Figure 1 for AdaNovo: Adaptive \emph{De Novo} Peptide Sequencing with Conditional Mutual Information
Figure 2 for AdaNovo: Adaptive \emph{De Novo} Peptide Sequencing with Conditional Mutual Information
Figure 3 for AdaNovo: Adaptive \emph{De Novo} Peptide Sequencing with Conditional Mutual Information
Figure 4 for AdaNovo: Adaptive \emph{De Novo} Peptide Sequencing with Conditional Mutual Information
Viaarxiv icon

MolTC: Towards Molecular Relational Modeling In Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Junfeng Fang, Shuai Zhang, Chang Wu, Zhengyi Yang, Zhiyuan Liu, Sihang Li, Kun Wang, Wenjie Du, Xiang Wang

Viaarxiv icon

Deep Learning for Multivariate Time Series Imputation: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Jun Wang, Wenjie Du, Wei Cao, Keli Zhang, Wenjia Wang, Yuxuan Liang, Qingsong Wen

Viaarxiv icon

Trusta: Reasoning about Assurance Cases with Formal Methods and Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Zezhong Chen, Yuxin Deng, Wenjie Du

Figure 1 for Trusta: Reasoning about Assurance Cases with Formal Methods and Large Language Models
Figure 2 for Trusta: Reasoning about Assurance Cases with Formal Methods and Large Language Models
Figure 3 for Trusta: Reasoning about Assurance Cases with Formal Methods and Large Language Models
Figure 4 for Trusta: Reasoning about Assurance Cases with Formal Methods and Large Language Models
Viaarxiv icon

PyPOTS: A Python Toolbox for Data Mining on Partially-Observed Time Series

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2023
Wenjie Du

Figure 1 for PyPOTS: A Python Toolbox for Data Mining on Partially-Observed Time Series
Viaarxiv icon

SAITS: Self-Attention-based Imputation for Time Series

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2022
Wenjie Du, David Côté, Yan Liu

Figure 1 for SAITS: Self-Attention-based Imputation for Time Series
Figure 2 for SAITS: Self-Attention-based Imputation for Time Series
Figure 3 for SAITS: Self-Attention-based Imputation for Time Series
Figure 4 for SAITS: Self-Attention-based Imputation for Time Series
Viaarxiv icon

Forecasting Loss of Signal in Optical Networks with Machine Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 08, 2022
Wenjie Du, David Côté, Chris Barber, Yan Liu

Figure 1 for Forecasting Loss of Signal in Optical Networks with Machine Learning
Figure 2 for Forecasting Loss of Signal in Optical Networks with Machine Learning
Figure 3 for Forecasting Loss of Signal in Optical Networks with Machine Learning
Figure 4 for Forecasting Loss of Signal in Optical Networks with Machine Learning
Viaarxiv icon