Alert button
Picture for Sihang Li

Sihang Li

Alert button

MolTC: Towards Molecular Relational Modeling In Language Models

Feb 14, 2024
Junfeng Fang, Shuai Zhang, Chang Wu, Zhengyi Yang, Zhiyuan Liu, Sihang Li, Kun Wang, Wenjie Du, Xiang Wang

Viaarxiv icon

Towards 3D Molecule-Text Interpretation in Language Models

Jan 25, 2024
Sihang Li, Zhiyuan Liu, Yanchen Luo, Xiang Wang, Xiangnan He, Kenji Kawaguchi, Tat-Seng Chua, Qi Tian

Viaarxiv icon

LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders

Dec 05, 2023
Jiayi Liao, Sihang Li, Zhengyi Yang, Jiancan Wu, Yancheng Yuan, Xiang Wang, Xiangnan He

Figure 1 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders
Figure 2 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders
Figure 3 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders
Figure 4 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders
Viaarxiv icon

BianQue: Balancing the Questioning and Suggestion Ability of Health LLMs with Multi-turn Health Conversations Polished by ChatGPT

Oct 24, 2023
Yirong Chen, Zhenyu Wang, Xiaofen Xing, huimin zheng, Zhipei Xu, Kai Fang, Junhong Wang, Sihang Li, Jieling Wu, Qi Liu, Xiangmin Xu

Figure 1 for BianQue: Balancing the Questioning and Suggestion Ability of Health LLMs with Multi-turn Health Conversations Polished by ChatGPT
Figure 2 for BianQue: Balancing the Questioning and Suggestion Ability of Health LLMs with Multi-turn Health Conversations Polished by ChatGPT
Figure 3 for BianQue: Balancing the Questioning and Suggestion Ability of Health LLMs with Multi-turn Health Conversations Polished by ChatGPT
Figure 4 for BianQue: Balancing the Questioning and Suggestion Ability of Health LLMs with Multi-turn Health Conversations Polished by ChatGPT
Viaarxiv icon

MolCA: Molecular Graph-Language Modeling with Cross-Modal Projector and Uni-Modal Adapter

Oct 19, 2023
Zhiyuan Liu, Sihang Li, Yanchen Luo, Hao Fei, Yixin Cao, Kenji Kawaguchi, Xiang Wang, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Towards Dynamic and Small Objects Refinement for Unsupervised Domain Adaptative Nighttime Semantic Segmentation

Oct 07, 2023
Jingyi Pan, Sihang Li, Yucheng Chen, Jinjing Zhu, Lin Wang

Figure 1 for Towards Dynamic and Small Objects Refinement for Unsupervised Domain Adaptative Nighttime Semantic Segmentation
Figure 2 for Towards Dynamic and Small Objects Refinement for Unsupervised Domain Adaptative Nighttime Semantic Segmentation
Figure 3 for Towards Dynamic and Small Objects Refinement for Unsupervised Domain Adaptative Nighttime Semantic Segmentation
Figure 4 for Towards Dynamic and Small Objects Refinement for Unsupervised Domain Adaptative Nighttime Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

National Origin Discrimination in Deep-learning-powered Automated Resume Screening

Jul 13, 2023
Sihang Li, Kuangzheng Li, Haibing Lu

Figure 1 for National Origin Discrimination in Deep-learning-powered Automated Resume Screening
Figure 2 for National Origin Discrimination in Deep-learning-powered Automated Resume Screening
Figure 3 for National Origin Discrimination in Deep-learning-powered Automated Resume Screening
Figure 4 for National Origin Discrimination in Deep-learning-powered Automated Resume Screening
Viaarxiv icon

SSCBench: A Large-Scale 3D Semantic Scene Completion Benchmark for Autonomous Driving

Jun 15, 2023
Yiming Li, Sihang Li, Xinhao Liu, Moonjun Gong, Kenan Li, Nuo Chen, Zijun Wang, Zhiheng Li, Tao Jiang, Fisher Yu, Yue Wang, Hang Zhao, Zhiding Yu, Chen Feng

Figure 1 for SSCBench: A Large-Scale 3D Semantic Scene Completion Benchmark for Autonomous Driving
Figure 2 for SSCBench: A Large-Scale 3D Semantic Scene Completion Benchmark for Autonomous Driving
Figure 3 for SSCBench: A Large-Scale 3D Semantic Scene Completion Benchmark for Autonomous Driving
Figure 4 for SSCBench: A Large-Scale 3D Semantic Scene Completion Benchmark for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Continuity-Aware Latent Interframe Information Mining for Reliable UAV Tracking

Mar 08, 2023
Changhong Fu, Mutian Cai, Sihang Li, Kunhan Lu, Haobo Zuo, Chongjun Liu

Figure 1 for Continuity-Aware Latent Interframe Information Mining for Reliable UAV Tracking
Figure 2 for Continuity-Aware Latent Interframe Information Mining for Reliable UAV Tracking
Figure 3 for Continuity-Aware Latent Interframe Information Mining for Reliable UAV Tracking
Figure 4 for Continuity-Aware Latent Interframe Information Mining for Reliable UAV Tracking
Viaarxiv icon