Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianwei Yin

Differentiable and Scalable Generative Adversarial Models for Data Imputation


Jan 10, 2022
Yangyang Wu, Jun Wang, Xiaoye Miao, Wenjia Wang, Jianwei Yin


  Access Paper or Ask Questions

Backdoor Pre-trained Models Can Transfer to All


Oct 30, 2021
Lujia Shen, Shouling Ji, Xuhong Zhang, Jinfeng Li, Jing Chen, Jie Shi, Chengfang Fang, Jianwei Yin, Ting Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Scalable and Privacy-Preserving Deep Neural Network via Algorithmic-Cryptographic Co-design


Dec 17, 2020
Chaochao Chen, Jun Zhou, Longfei Zheng, Yan Wang, Xiaolin Zheng, Bingzhe Wu, Cen Chen, Li Wang, Jianwei Yin

* 12 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.05198 

  Access Paper or Ask Questions

A Latent Feelings-aware RNN Model for User Churn Prediction with Behavioral Data


Nov 06, 2019
Meng Xi, Zhiling Luo, Naibo Wang, Jianwei Yin


  Access Paper or Ask Questions

Learning Action-Transferable Policy with Action Embedding


Sep 06, 2019
Yu Chen, Yingfeng Chen, Yu Yang, Ying Li, Jianwei Yin, Changjie Fan


  Access Paper or Ask Questions