Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Wang

Debiased Recommendation with User Feature Balancing


Jan 16, 2022
Mengyue Yang, Guohao Cai, Furui Liu, Zhenhua Dong, Xiuqiang He, Jianye Hao, Jun Wang, Xu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Identify Top Elo Ratings: A Dueling Bandits Approach


Jan 12, 2022
Xue Yan, Yali Du, Binxin Ru, Jun Wang, Haifeng Zhang, Xu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Differentiable and Scalable Generative Adversarial Models for Data Imputation


Jan 10, 2022
Yangyang Wu, Jun Wang, Xiaoye Miao, Wenjia Wang, Jianwei Yin


  Access Paper or Ask Questions

Settling the Bias and Variance of Meta-Gradient Estimation for Meta-Reinforcement Learning


Dec 31, 2021
Bo Liu, Xidong Feng, Haifeng Zhang, Jun Wang, Yaodong Yang


  Access Paper or Ask Questions

Data-Free Knowledge Transfer: A Survey


Dec 31, 2021
Yuang Liu, Wei Zhang, Jun Wang, Jianyong Wang

* 20 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Superpixel-Based Building Damage Detection from Post-earthquake Very High Resolution Imagery Using Deep Neural Networks


Dec 22, 2021
Jun Wang, Zhoujing Li, Yixuan Qiao, Qiming Qin, Peng Gao, Guotong Xie


  Access Paper or Ask Questions

Offline Pre-trained Multi-Agent Decision Transformer: One Big Sequence Model Tackles All SMAC Tasks


Dec 20, 2021
Linghui Meng, Muning Wen, Yaodong Yang, Chenyang Le, Xiyun Li, Weinan Zhang, Ying Wen, Haifeng Zhang, Jun Wang, Bo Xu

* 17 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Square Loss in Training Overparametrized Neural Network Classifiers


Dec 07, 2021
Tianyang Hu, Jun Wang, Wenjia Wang, Zhenguo Li


  Access Paper or Ask Questions

Offline Pre-trained Multi-Agent Decision Transformer: One Big Sequence Model Conquers All StarCraftII Tasks


Dec 06, 2021
Linghui Meng, Muning Wen, Yaodong Yang, Chenyang Le, Xiyun Li, Weinan Zhang, Ying Wen, Haifeng Zhang, Jun Wang, Bo Xu

* 17 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning State Representations via Retracing in Reinforcement Learning


Nov 24, 2021
Changmin Yu, Dong Li, Jianye Hao, Jun Wang, Neil Burgess


  Access Paper or Ask Questions

BOiLS: Bayesian Optimisation for Logic Synthesis


Nov 11, 2021
Antoine Grosnit, Cedric Malherbe, Rasul Tutunov, Xingchen Wan, Jun Wang, Haitham Bou Ammar


  Access Paper or Ask Questions

MetaMIML: Meta Multi-Instance Multi-Label Learning


Nov 07, 2021
Yuanlin Yang, Guoxian Yu, Jun Wang, Lei Liu, Carlotta Domeniconi, Maozu Guo

* 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Game-Theoretic Approach for Improving Generalization Ability of TSP Solvers


Oct 29, 2021
Chenguang Wang, Yaodong Yang, Oliver Slumbers, Congying Han, Tiande Guo, Haifeng Zhang, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Dispensed Transformer Network for Unsupervised Domain Adaptation


Oct 28, 2021
Yunxiang Li, Jingxiong Li, Ruilong Dan, Shuai Wang, Kai Jin, Guodong Zeng, Jun Wang, Xiangji Pan, Qianni Zhang, Huiyu Zhou, Qun Jin, Li Wang, Yaqi Wang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

DESTA: A Framework for Safe Reinforcement Learning with Markov Games of Intervention


Oct 27, 2021
David Mguni, Joel Jennings, Taher Jafferjee, Aivar Sootla, Yaodong Yang, Changmin Yu, Usman Islam, Ziyan Wang, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Pairwise Half-graph Discrimination: A Simple Graph-level Self-supervised Strategy for Pre-training Graph Neural Networks


Oct 26, 2021
Pengyong Li, Jun Wang, Ziliang Li, Yixuan Qiao, Xianggen Liu, Fei Ma, Peng Gao, Seng Song, Guotong Xie

* accepted at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Measuring the Non-Transitivity in Chess


Oct 22, 2021
Ricky Sanjaya, Jun Wang, Yaodong Yang


  Access Paper or Ask Questions

A channel attention based MLP-Mixer network for motor imagery decoding with EEG


Oct 21, 2021
Yanbin He, Zhiyang Lu, Jun Wang, Jun Shi


  Access Paper or Ask Questions

Online Markov Decision Processes with Non-oblivious Strategic Adversary


Oct 08, 2021
Le Cong Dinh, David Henry Mguni, Long Tran-Thanh, Jun Wang, Yaodong Yang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Constrained Policy Optimisation


Oct 06, 2021
Shangding Gu, Jakub Grudzien Kuba, Munning Wen, Ruiqing Chen, Ziyan Wang, Zheng Tian, Jun Wang, Alois Knoll, Yaodong Yang


  Access Paper or Ask Questions

GT U-Net: A U-Net Like Group Transformer Network for Tooth Root Segmentation


Sep 30, 2021
Yunxiang Li, Shuai Wang, Jun Wang, Guodong Zeng, Wenjun Liu, Qianni Zhang, Qun Jin, Yaqi Wang

* 12th International Workshop, MLMI 2021, Held in Conjunction with MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross Attention-guided Dense Network for Images Fusion


Sep 23, 2021
Zhengwen Shen, Jun Wang, Zaiyu Pan, Yulian Li, Jiangyu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Trust Region Policy Optimisation in Multi-Agent Reinforcement Learning


Sep 23, 2021
Jakub Grudzien Kuba, Ruiqing Chen, Munning Wen, Ying Wen, Fanglei Sun, Jun Wang, Yaodong Yang


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting the Characteristics of Stochastic Gradient Noise and Dynamics


Sep 20, 2021
Yixin Wu, Rui Luo, Chen Zhang, Jun Wang, Yaodong Yang

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Top-N Recommendation with Counterfactual User Preference Simulation


Sep 13, 2021
Mengyue Yang, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Xu Chen, Xiuqiang He, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Recommendation Fairness: From Static to Dynamic


Sep 13, 2021
Dell Zhang, Jun Wang

* A position paper for the FAccTRec-2021 workshop. Revised based on the reviewers' feedback. 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CMML: Contextual Modulation Meta Learning for Cold-Start Recommendation


Sep 08, 2021
Xidong Feng, Chen Chen, Dong Li, Mengchen Zhao, Jianye Hao, Jun Wang

* corresponding to ; Accepted by CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

On the Complexity of Computing Markov Perfect Equilibrium in General-Sum Stochastic Games


Sep 04, 2021
Xiaotie Deng, Yuhao Li, David Henry Mguni, Jun Wang, Yaodong Yang


  Access Paper or Ask Questions