Alert button
Picture for Hao Wen

Hao Wen

Alert button

Personal LLM Agents: Insights and Survey about the Capability, Efficiency and Security

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Yuanchun Li, Hao Wen, Weijun Wang, Xiangyu Li, Yizhen Yuan, Guohong Liu, Jiacheng Liu, Wenxing Xu, Xiang Wang, Yi Sun, Rui Kong, Yile Wang, Hanfei Geng, Jian Luan, Xuefeng Jin, Zilong Ye, Guanjing Xiong, Fan Zhang, Xiang Li, Mengwei Xu, Zhijun Li, Peng Li, Yang Liu, Ya-Qin Zhang, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

EpiDiff: Enhancing Multi-View Synthesis via Localized Epipolar-Constrained Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Zehuan Huang, Hao Wen, Junting Dong, Yaohui Wang, Yangguang Li, Xinyuan Chen, Yan-Pei Cao, Ding Liang, Yu Qiao, Bo Dai, Lu Sheng

Viaarxiv icon

Search Strategies for Self-driving Laboratories with Pending Experiments

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Hao Wen, Jakob Zeitler, Connor Rupnow

Viaarxiv icon

Empowering LLM to use Smartphone for Intelligent Task Automation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2023
Hao Wen, Yuanchun Li, Guohong Liu, Shanhui Zhao, Tao Yu, Toby Jia-Jun Li, Shiqi Jiang, Yunhao Liu, Yaqin Zhang, Yunxin Liu

Figure 1 for Empowering LLM to use Smartphone for Intelligent Task Automation
Figure 2 for Empowering LLM to use Smartphone for Intelligent Task Automation
Figure 3 for Empowering LLM to use Smartphone for Intelligent Task Automation
Figure 4 for Empowering LLM to use Smartphone for Intelligent Task Automation
Viaarxiv icon

Generative Model for Models: Rapid DNN Customization for Diverse Tasks and Resource Constraints

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2023
Wenxing Xu, Yuanchun Li, Jiacheng Liu, Yi Sun, Zhengyang Cao, Yixuan Li, Hao Wen, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

Masked Spatio-Temporal Structure Prediction for Self-supervised Learning on Point Cloud Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Zhiqiang Shen, Xiaoxiao Sheng, Hehe Fan, Longguang Wang, Yulan Guo, Qiong Liu, Hao Wen, Xi Zhou

Figure 1 for Masked Spatio-Temporal Structure Prediction for Self-supervised Learning on Point Cloud Videos
Figure 2 for Masked Spatio-Temporal Structure Prediction for Self-supervised Learning on Point Cloud Videos
Figure 3 for Masked Spatio-Temporal Structure Prediction for Self-supervised Learning on Point Cloud Videos
Figure 4 for Masked Spatio-Temporal Structure Prediction for Self-supervised Learning on Point Cloud Videos
Viaarxiv icon

A Novel Ehanced Move Recognition Algorithm Based on Pre-trained Models with Positional Embeddings

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 14, 2023
Hao Wen, Jie Wang, Xiaodong Qiao

Figure 1 for A Novel Ehanced Move Recognition Algorithm Based on Pre-trained Models with Positional Embeddings
Figure 2 for A Novel Ehanced Move Recognition Algorithm Based on Pre-trained Models with Positional Embeddings
Figure 3 for A Novel Ehanced Move Recognition Algorithm Based on Pre-trained Models with Positional Embeddings
Figure 4 for A Novel Ehanced Move Recognition Algorithm Based on Pre-trained Models with Positional Embeddings
Viaarxiv icon

The MI-Motion Dataset and Benchmark for 3D Multi-Person Motion Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 26, 2023
Xiaogang Peng, Xiao Zhou, Yikai Luo, Hao Wen, Yu Ding, Zizhao Wu

Figure 1 for The MI-Motion Dataset and Benchmark for 3D Multi-Person Motion Prediction
Figure 2 for The MI-Motion Dataset and Benchmark for 3D Multi-Person Motion Prediction
Figure 3 for The MI-Motion Dataset and Benchmark for 3D Multi-Person Motion Prediction
Figure 4 for The MI-Motion Dataset and Benchmark for 3D Multi-Person Motion Prediction
Viaarxiv icon