Alert button
Picture for Yue Liu

Yue Liu

Alert button

AdvLoRA: Adversarial Low-Rank Adaptation of Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2024
Yuheng Ji, Yue Liu, Zhicheng Zhang, Zhao Zhang, Yuting Zhao, Gang Zhou, Xingwei Zhang, Xinwang Liu, Xiaolong Zheng

Viaarxiv icon

NTIRE 2024 Challenge on Short-form UGC Video Quality Assessment: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2024
Xin Li, Kun Yuan, Yajing Pei, Yiting Lu, Ming Sun, Chao Zhou, Zhibo Chen, Radu Timofte, Wei Sun, Haoning Wu, Zicheng Zhang, Jun Jia, Zhichao Zhang, Linhan Cao, Qiubo Chen, Xiongkuo Min, Weisi Lin, Guangtao Zhai, Jianhui Sun, Tianyi Wang, Lei Li, Han Kong, Wenxuan Wang, Bing Li, Cheng Luo, Haiqiang Wang, Xiangguang Chen, Wenhui Meng, Xiang Pan, Huiying Shi, Han Zhu, Xiaozhong Xu, Lei Sun, Zhenzhong Chen, Shan Liu, Fangyuan Kong, Haotian Fan, Yifang Xu, Haoran Xu, Mengduo Yang, Jie Zhou, Jiaze Li, Shijie Wen, Mai Xu, Da Li, Shunyu Yao, Jiazhi Du, Wangmeng Zuo, Zhibo Li, Shuai He, Anlong Ming, Huiyuan Fu, Huadong Ma, Yong Wu, Fie Xue, Guozhi Zhao, Lina Du, Jie Guo, Yu Zhang, Huimin Zheng, Junhao Chen, Yue Liu, Dulan Zhou, Kele Xu, Qisheng Xu, Tao Sun, Zhixiang Ding, Yuhang Hu

Figure 1 for NTIRE 2024 Challenge on Short-form UGC Video Quality Assessment: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2024 Challenge on Short-form UGC Video Quality Assessment: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2024 Challenge on Short-form UGC Video Quality Assessment: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2024 Challenge on Short-form UGC Video Quality Assessment: Methods and Results
Viaarxiv icon

Controllable Dense Captioner with Multimodal Embedding Bridging

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Yuzhong Zhao, Yue Liu, Zonghao Guo, Weijia Wu, Chen Gong, Fang Wan, Qixiang Ye

Viaarxiv icon

Causal Discovery by Kernel Deviance Measures with Heterogeneous Transforms

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Tim Tse, Zhitang Chen, Shengyu Zhu, Yue Liu

Viaarxiv icon

Online Differentiable Clustering for Intent Learning in Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 24, 2024
Yue Liu, Shihao Zhu, Jun Xia, Yingwei Ma, Jian Ma, Wenliang Zhong, Guannan Zhang, Kejun Zhang, Xinwang Liu

Viaarxiv icon

In-context Learning with Retrieved Demonstrations for Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Man Luo, Xin Xu, Yue Liu, Panupong Pasupat, Mehran Kazemi

Viaarxiv icon

VMamba: Visual State Space Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Yue Liu, Yunjie Tian, Yuzhong Zhao, Hongtian Yu, Lingxi Xie, Yaowei Wang, Qixiang Ye, Yunfan Liu

Viaarxiv icon

A Reliable Representation with Bidirectional Transition Model for Visual Reinforcement Learning Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Xiaobo Hu, Youfang Lin, Yue Liu, Jinwen Wang, Shuo Wang, Hehe Fan, Kai Lv

Viaarxiv icon

Navigating Privacy and Copyright Challenges Across the Data Lifecycle of Generative AI

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Dawen Zhang, Boming Xia, Yue Liu, Xiwei Xu, Thong Hoang, Zhenchang Xing, Mark Staples, Qinghua Lu, Liming Zhu

Viaarxiv icon

SparseSpikformer: A Co-Design Framework for Token and Weight Pruning in Spiking Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Yue Liu, Shanlin Xiao, Bo Li, Zhiyi Yu

Viaarxiv icon