Alert button
Picture for Yingjie Zhou

Yingjie Zhou

Alert button

Dual-Branch Network for Portrait Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
May 14, 2024
Wei Sun, Weixia Zhang, Yanwei Jiang, Haoning Wu, Zicheng Zhang, Jun Jia, Yingjie Zhou, Zhongpeng Ji, Xiongkuo Min, Weisi Lin, Guangtao Zhai

Viaarxiv icon

LMM-PCQA: Assisting Point Cloud Quality Assessment with LMM

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2024
Zicheng Zhang, Haoning Wu, Yingjie Zhou, Chunyi Li, Wei Sun, Chaofeng Chen, Xiongkuo Min, Xiaohong Liu, Weisi Lin, Guangtao Zhai

Viaarxiv icon

AIS 2024 Challenge on Video Quality Assessment of User-Generated Content: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2024
Marcos V. Conde, Saman Zadtootaghaj, Nabajeet Barman, Radu Timofte, Chenlong He, Qi Zheng, Ruoxi Zhu, Zhengzhong Tu, Haiqiang Wang, Xiangguang Chen, Wenhui Meng, Xiang Pan, Huiying Shi, Han Zhu, Xiaozhong Xu, Lei Sun, Zhenzhong Chen, Shan Liu, Zicheng Zhang, Haoning Wu, Yingjie Zhou, Chunyi Li, Xiaohong Liu, Weisi Lin, Guangtao Zhai, Wei Sun, Yuqin Cao, Yanwei Jiang, Jun Jia, Zhichao Zhang, Zijian Chen, Weixia Zhang, Xiongkuo Min, Steve Göring, Zihao Qi, Chen Feng

Viaarxiv icon

THQA: A Perceptual Quality Assessment Database for Talking Heads

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2024
Yingjie Zhou, Zicheng Zhang, Wei Sun, Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Zhihua Wang, Xiao-Ping Zhang, Guangtao Zhai

Viaarxiv icon

AIGIQA-20K: A Large Database for AI-Generated Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Chunyi Li, Tengchuan Kou, Yixuan Gao, Yuqin Cao, Wei Sun, Zicheng Zhang, Yingjie Zhou, Zhichao Zhang, Weixia Zhang, Haoning Wu, Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai

Viaarxiv icon

Simple Baselines for Projection-based Full-reference and No-reference Point Cloud Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2023
Zicheng Zhang, Yingjie Zhou, Wei Sun, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai

Figure 1 for Simple Baselines for Projection-based Full-reference and No-reference Point Cloud Quality Assessment
Figure 2 for Simple Baselines for Projection-based Full-reference and No-reference Point Cloud Quality Assessment
Figure 3 for Simple Baselines for Projection-based Full-reference and No-reference Point Cloud Quality Assessment
Figure 4 for Simple Baselines for Projection-based Full-reference and No-reference Point Cloud Quality Assessment
Viaarxiv icon

A No-Reference Quality Assessment Method for Digital Human Head

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2023
Yingjie Zhou, Zicheng Zhang, Wei Sun, Xiongkuo Min, Xianghe Ma, Guangtao Zhai

Figure 1 for A No-Reference Quality Assessment Method for Digital Human Head
Figure 2 for A No-Reference Quality Assessment Method for Digital Human Head
Figure 3 for A No-Reference Quality Assessment Method for Digital Human Head
Figure 4 for A No-Reference Quality Assessment Method for Digital Human Head
Viaarxiv icon

Geometry-Aware Video Quality Assessment for Dynamic Digital Human

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Zicheng Zhang, Yingjie Zhou, Wei Sun, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai

Figure 1 for Geometry-Aware Video Quality Assessment for Dynamic Digital Human
Figure 2 for Geometry-Aware Video Quality Assessment for Dynamic Digital Human
Figure 3 for Geometry-Aware Video Quality Assessment for Dynamic Digital Human
Figure 4 for Geometry-Aware Video Quality Assessment for Dynamic Digital Human
Viaarxiv icon

Advancing Zero-Shot Digital Human Quality Assessment through Text-Prompted Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2023
Zicheng Zhang, Wei Sun, Yingjie Zhou, Haoning Wu, Chunyi Li, Xiongkuo Min, Xiaohong Liu, Guangtao Zhai, Weisi Lin

Figure 1 for Advancing Zero-Shot Digital Human Quality Assessment through Text-Prompted Evaluation
Figure 2 for Advancing Zero-Shot Digital Human Quality Assessment through Text-Prompted Evaluation
Figure 3 for Advancing Zero-Shot Digital Human Quality Assessment through Text-Prompted Evaluation
Figure 4 for Advancing Zero-Shot Digital Human Quality Assessment through Text-Prompted Evaluation
Viaarxiv icon

GMS-3DQA: Projection-based Grid Mini-patch Sampling for 3D Model Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 09, 2023
Zicheng Zhang, Wei Sun, Houning Wu, Yingjie Zhou, Chunyi Li, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Weisi Lin

Figure 1 for GMS-3DQA: Projection-based Grid Mini-patch Sampling for 3D Model Quality Assessment
Figure 2 for GMS-3DQA: Projection-based Grid Mini-patch Sampling for 3D Model Quality Assessment
Figure 3 for GMS-3DQA: Projection-based Grid Mini-patch Sampling for 3D Model Quality Assessment
Figure 4 for GMS-3DQA: Projection-based Grid Mini-patch Sampling for 3D Model Quality Assessment
Viaarxiv icon