Alert button
Picture for Yuanchun Li

Yuanchun Li

Alert button

Institute for AI Industry Research, Shanghai AI Laboratory, Shanghai, China

Exploring the Impact of In-Browser Deep Learning Inference on Quality of User Experience and Performance

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Qipeng Wang, Shiqi Jiang, Zhenpeng Chen, Xu Cao, Yuanchun Li, Aoyu Li, Ying Zhang, Yun Ma, Ting Cao, Xuanzhe Liu

Viaarxiv icon

A Survey of Resource-efficient LLM and Multimodal Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Mengwei Xu, Wangsong Yin, Dongqi Cai, Rongjie Yi, Daliang Xu, Qipeng Wang, Bingyang Wu, Yihao Zhao, Chen Yang, Shihe Wang, Qiyang Zhang, Zhenyan Lu, Li Zhang, Shangguang Wang, Yuanchun Li, Yunxin Liu, Xin Jin, Xuanzhe Liu

Viaarxiv icon

Personal LLM Agents: Insights and Survey about the Capability, Efficiency and Security

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Yuanchun Li, Hao Wen, Weijun Wang, Xiangyu Li, Yizhen Yuan, Guohong Liu, Jiacheng Liu, Wenxing Xu, Xiang Wang, Yi Sun, Rui Kong, Yile Wang, Hanfei Geng, Jian Luan, Xuefeng Jin, Zilong Ye, Guanjing Xiong, Fan Zhang, Xiang Li, Mengwei Xu, Zhijun Li, Peng Li, Yang Liu, Ya-Qin Zhang, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

Accelerating In-Browser Deep Learning Inference on Diverse Edge Clients through Just-in-Time Kernel Optimizations

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2023
Fucheng Jia, Shiqi Jiang, Ting Cao, Wei Cui, Tianrui Xia, Xu Cao, Yuanchun Li, Deyu Zhang, Ju Ren, Yunxin Liu, Lili Qiu, Mao Yang

Figure 1 for Accelerating In-Browser Deep Learning Inference on Diverse Edge Clients through Just-in-Time Kernel Optimizations
Figure 2 for Accelerating In-Browser Deep Learning Inference on Diverse Edge Clients through Just-in-Time Kernel Optimizations
Figure 3 for Accelerating In-Browser Deep Learning Inference on Diverse Edge Clients through Just-in-Time Kernel Optimizations
Figure 4 for Accelerating In-Browser Deep Learning Inference on Diverse Edge Clients through Just-in-Time Kernel Optimizations
Viaarxiv icon

Empowering LLM to use Smartphone for Intelligent Task Automation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2023
Hao Wen, Yuanchun Li, Guohong Liu, Shanhui Zhao, Tao Yu, Toby Jia-Jun Li, Shiqi Jiang, Yunhao Liu, Yaqin Zhang, Yunxin Liu

Figure 1 for Empowering LLM to use Smartphone for Intelligent Task Automation
Figure 2 for Empowering LLM to use Smartphone for Intelligent Task Automation
Figure 3 for Empowering LLM to use Smartphone for Intelligent Task Automation
Figure 4 for Empowering LLM to use Smartphone for Intelligent Task Automation
Viaarxiv icon

Serving MoE Models on Resource-constrained Edge Devices via Dynamic Expert Swapping

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2023
Rui Kong, Yuanchun Li, Qingtian Feng, Weijun Wang, Linghe Kong, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

Generative Model for Models: Rapid DNN Customization for Diverse Tasks and Resource Constraints

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2023
Wenxing Xu, Yuanchun Li, Jiacheng Liu, Yi Sun, Zhengyang Cao, Yixuan Li, Hao Wen, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

PatchBackdoor: Backdoor Attack against Deep Neural Networks without Model Modification

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2023
Yizhen Yuan, Rui Kong, Shenghao Xie, Yuanchun Li, Yunxin Liu

Viaarxiv icon