Alert button
Picture for Ya-Qin Zhang

Ya-Qin Zhang

Alert button

DecisionNCE: Embodied Multimodal Representations via Implicit Preference Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Jianxiong Li, Jinliang Zheng, Yinan Zheng, Liyuan Mao, Xiao Hu, Sijie Cheng, Haoyi Niu, Jihao Liu, Yu Liu, Jingjing Liu, Ya-Qin Zhang, Xianyuan Zhan

Viaarxiv icon

EMIFF: Enhanced Multi-scale Image Feature Fusion for Vehicle-Infrastructure Cooperative 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Zhe Wang, Siqi Fan, Xiaoliang Huo, Tongda Xu, Yan Wang, Jingjing Liu, Yilun Chen, Ya-Qin Zhang

Viaarxiv icon

Idempotence and Perceptual Image Compression

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Tongda Xu, Ziran Zhu, Dailan He, Yanghao Li, Lina Guo, Yuanyuan Wang, Zhe Wang, Hongwei Qin, Yan Wang, Jingjing Liu, Ya-Qin Zhang

Viaarxiv icon

Personal LLM Agents: Insights and Survey about the Capability, Efficiency and Security

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Yuanchun Li, Hao Wen, Weijun Wang, Xiangyu Li, Yizhen Yuan, Guohong Liu, Jiacheng Liu, Wenxing Xu, Xiang Wang, Yi Sun, Rui Kong, Yile Wang, Hanfei Geng, Jian Luan, Xuefeng Jin, Zilong Ye, Guanjing Xiong, Fan Zhang, Xiang Li, Mengwei Xu, Zhijun Li, Peng Li, Yang Liu, Ya-Qin Zhang, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2023
Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, Andrew Yao, Dawn Song, Pieter Abbeel, Yuval Noah Harari, Ya-Qin Zhang, Lan Xue, Shai Shalev-Shwartz, Gillian Hadfield, Jeff Clune, Tegan Maharaj, Frank Hutter, Atılım Güneş Baydin, Sheila McIlraith, Qiqi Gao, Ashwin Acharya, David Krueger, Anca Dragan, Philip Torr, Stuart Russell, Daniel Kahneman, Jan Brauner, Sören Mindermann

Viaarxiv icon

VFLAIR: A Research Library and Benchmark for Vertical Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 15, 2023
Tianyuan Zou, Zixuan Gu, Yu He, Hideaki Takahashi, Yang Liu, Guangnan Ye, Ya-Qin Zhang

Figure 1 for VFLAIR: A Research Library and Benchmark for Vertical Federated Learning
Figure 2 for VFLAIR: A Research Library and Benchmark for Vertical Federated Learning
Figure 3 for VFLAIR: A Research Library and Benchmark for Vertical Federated Learning
Figure 4 for VFLAIR: A Research Library and Benchmark for Vertical Federated Learning
Viaarxiv icon

NeRRF: 3D Reconstruction and View Synthesis for Transparent and Specular Objects with Neural Refractive-Reflective Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Xiaoxue Chen, Junchen Liu, Hao Zhao, Guyue Zhou, Ya-Qin Zhang

Viaarxiv icon

Conditional Perceptual Quality Preserving Image Compression

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 16, 2023
Tongda Xu, Qian Zhang, Yanghao Li, Dailan He, Zhe Wang, Yuanyuan Wang, Hongwei Qin, Yan Wang, Jingjing Liu, Ya-Qin Zhang

Figure 1 for Conditional Perceptual Quality Preserving Image Compression
Figure 2 for Conditional Perceptual Quality Preserving Image Compression
Figure 3 for Conditional Perceptual Quality Preserving Image Compression
Figure 4 for Conditional Perceptual Quality Preserving Image Compression
Viaarxiv icon

Query-Policy Misalignment in Preference-Based Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 27, 2023
Xiao Hu, Jianxiong Li, Xianyuan Zhan, Qing-Shan Jia, Ya-Qin Zhang

Figure 1 for Query-Policy Misalignment in Preference-Based Reinforcement Learning
Figure 2 for Query-Policy Misalignment in Preference-Based Reinforcement Learning
Figure 3 for Query-Policy Misalignment in Preference-Based Reinforcement Learning
Figure 4 for Query-Policy Misalignment in Preference-Based Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

PROTO: Iterative Policy Regularized Offline-to-Online Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Jianxiong Li, Xiao Hu, Haoran Xu, Jingjing Liu, Xianyuan Zhan, Ya-Qin Zhang

Figure 1 for PROTO: Iterative Policy Regularized Offline-to-Online Reinforcement Learning
Figure 2 for PROTO: Iterative Policy Regularized Offline-to-Online Reinforcement Learning
Figure 3 for PROTO: Iterative Policy Regularized Offline-to-Online Reinforcement Learning
Figure 4 for PROTO: Iterative Policy Regularized Offline-to-Online Reinforcement Learning
Viaarxiv icon