Alert button
Picture for Jiancan Wu

Jiancan Wu

Alert button

Dynamic Sparse Learning: A Novel Paradigm for Efficient Recommendation

Feb 05, 2024
Shuyao Wang, Yongduo Sui, Jiancan Wu, Zhi Zheng, Hui Xiong

Viaarxiv icon

BSL: Understanding and Improving Softmax Loss for Recommendation

Dec 20, 2023
Junkang Wu, Jiawei Chen, Jiancan Wu, Wentao Shi, Jizhi Zhang, Xiang Wang

Viaarxiv icon

LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders

Dec 05, 2023
Jiayi Liao, Sihang Li, Zhengyi Yang, Jiancan Wu, Yancheng Yuan, Xiang Wang, Xiangnan He

Figure 1 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders
Figure 2 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders
Figure 3 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders
Figure 4 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders
Viaarxiv icon

Large Language Model Can Interpret Latent Space of Sequential Recommender

Oct 31, 2023
Zhengyi Yang, Jiancan Wu, Yanchen Luo, Jizhi Zhang, Yancheng Yuan, An Zhang, Xiang Wang, Xiangnan He

Viaarxiv icon

Generate What You Prefer: Reshaping Sequential Recommendation via Guided Diffusion

Oct 31, 2023
Zhengyi Yang, Jiancan Wu, Zhicai Wang, Xiang Wang, Yancheng Yuan, Xiangnan He

Viaarxiv icon

Model-enhanced Contrastive Reinforcement Learning for Sequential Recommendation

Oct 25, 2023
Chengpeng Li, Zhengyi Yang, Jizhi Zhang, Jiancan Wu, Dingxian Wang, Xiangnan He, Xiang Wang

Figure 1 for Model-enhanced Contrastive Reinforcement Learning for Sequential Recommendation
Figure 2 for Model-enhanced Contrastive Reinforcement Learning for Sequential Recommendation
Figure 3 for Model-enhanced Contrastive Reinforcement Learning for Sequential Recommendation
Figure 4 for Model-enhanced Contrastive Reinforcement Learning for Sequential Recommendation
Viaarxiv icon

Understanding Contrastive Learning via Distributionally Robust Optimization

Oct 17, 2023
Junkang Wu, Jiawei Chen, Jiancan Wu, Wentao Shi, Xiang Wang, Xiangnan He

Viaarxiv icon

Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization

Oct 09, 2023
Chengpeng Li, Zheng Yuan, Guanting Dong, Keming Lu, Jiancan Wu, Chuanqi Tan, Xiang Wang, Chang Zhou

Figure 1 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Figure 2 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Figure 3 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Figure 4 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Viaarxiv icon

Recommendation Unlearning via Influence Function

Jul 05, 2023
Yang Zhang, Zhiyu Hu, Yimeng Bai, Fuli Feng, Jiancan Wu, Qifan Wang, Xiangnan He

Figure 1 for Recommendation Unlearning via Influence Function
Figure 2 for Recommendation Unlearning via Influence Function
Figure 3 for Recommendation Unlearning via Influence Function
Figure 4 for Recommendation Unlearning via Influence Function
Viaarxiv icon

How Graph Convolutions Amplify Popularity Bias for Recommendation?

May 24, 2023
Jiajia Chen, Jiancan Wu, Jiawei Chen, Xin Xin, Yong Li, Xiangnan He

Figure 1 for How Graph Convolutions Amplify Popularity Bias for Recommendation?
Figure 2 for How Graph Convolutions Amplify Popularity Bias for Recommendation?
Figure 3 for How Graph Convolutions Amplify Popularity Bias for Recommendation?
Figure 4 for How Graph Convolutions Amplify Popularity Bias for Recommendation?
Viaarxiv icon