Alert button
Picture for Jun Xia

Jun Xia

Alert button

AdaNovo: Adaptive \emph{De Novo} Peptide Sequencing with Conditional Mutual Information

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Jun Xia, Shaorong Chen, Jingbo Zhou, Tianze Ling, Wenjie Du, Sizhe Liu, Stan Z. Li

Figure 1 for AdaNovo: Adaptive \emph{De Novo} Peptide Sequencing with Conditional Mutual Information
Figure 2 for AdaNovo: Adaptive \emph{De Novo} Peptide Sequencing with Conditional Mutual Information
Figure 3 for AdaNovo: Adaptive \emph{De Novo} Peptide Sequencing with Conditional Mutual Information
Figure 4 for AdaNovo: Adaptive \emph{De Novo} Peptide Sequencing with Conditional Mutual Information
Viaarxiv icon

A Graph is Worth $K$ Words: Euclideanizing Graph using Pure Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Zhangyang Gao, Daize Dong, Cheng Tan, Jun Xia, Bozhen Hu, Stan Z. Li

Viaarxiv icon

Online Differentiable Clustering for Intent Learning in Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 24, 2024
Yue Liu, Shihao Zhu, Jun Xia, Yingwei Ma, Jian Ma, Wenliang Zhong, Guannan Zhang, Kejun Zhang, Xinwang Liu

Viaarxiv icon

Deep Manifold Graph Auto-Encoder for Attributed Graph Embedding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Bozhen Hu, Zelin Zang, Jun Xia, Lirong Wu, Cheng Tan, Stan Z. Li

Viaarxiv icon

End-to-end Learnable Clustering for Intent Learning in Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Yue Liu, Shihao Zhu, Jun Xia, Yingwei Ma, Jian Ma, Wenliang Zhong, Guannan Zhang, Kejun Zhang, Xinwang Liu

Viaarxiv icon

Masked Modeling for Self-supervised Representation Learning on Vision and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Siyuan Li, Luyuan Zhang, Zedong Wang, Di Wu, Lirong Wu, Zicheng Liu, Jun Xia, Cheng Tan, Yang Liu, Baigui Sun, Stan Z. Li

Viaarxiv icon

Graph-level Protein Representation Learning by Structure Knowledge Refinement

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 05, 2024
Ge Wang, Zelin Zang, Jiangbin Zheng, Jun Xia, Stan Z. Li

Viaarxiv icon

MMDesign: Multi-Modality Transfer Learning for Generative Protein Design

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Jiangbin Zheng, Siyuan Li, Yufei Huang, Zhangyang Gao, Cheng Tan, Bozhen Hu, Jun Xia, Ge Wang, Stan Z. Li

Figure 1 for MMDesign: Multi-Modality Transfer Learning for Generative Protein Design
Figure 2 for MMDesign: Multi-Modality Transfer Learning for Generative Protein Design
Figure 3 for MMDesign: Multi-Modality Transfer Learning for Generative Protein Design
Figure 4 for MMDesign: Multi-Modality Transfer Learning for Generative Protein Design
Viaarxiv icon

Enabling On-Device Large Language Model Personalization with Self-Supervised Data Selection and Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Ruiyang Qin, Jun Xia, Zhenge Jia, Meng Jiang, Ahmed Abbasi, Peipei Zhou, Jingtong Hu, Yiyu Shi

Figure 1 for Enabling On-Device Large Language Model Personalization with Self-Supervised Data Selection and Synthesis
Figure 2 for Enabling On-Device Large Language Model Personalization with Self-Supervised Data Selection and Synthesis
Figure 3 for Enabling On-Device Large Language Model Personalization with Self-Supervised Data Selection and Synthesis
Figure 4 for Enabling On-Device Large Language Model Personalization with Self-Supervised Data Selection and Synthesis
Viaarxiv icon