Alert button
Picture for Tianwei Zhang

Tianwei Zhang

Alert button

Self-Supervised Learning for Medical Image Data with Anatomy-Oriented Imaging Planes

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Tianwei Zhang, Dong Wei, Mengmeng Zhua, Shi Gu, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

BadEdit: Backdooring large language models by model editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Yanzhou Li, Tianlin Li, Kangjie Chen, Jian Zhang, Shangqing Liu, Wenhan Wang, Tianwei Zhang, Yang Liu

Figure 1 for BadEdit: Backdooring large language models by model editing
Figure 2 for BadEdit: Backdooring large language models by model editing
Figure 3 for BadEdit: Backdooring large language models by model editing
Figure 4 for BadEdit: Backdooring large language models by model editing
Viaarxiv icon

Characterization of Large Language Model Development in the Datacenter

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Qinghao Hu, Zhisheng Ye, Zerui Wang, Guoteng Wang, Meng Zhang, Qiaoling Chen, Peng Sun, Dahua Lin, Xiaolin Wang, Yingwei Luo, Yonggang Wen, Tianwei Zhang

Figure 1 for Characterization of Large Language Model Development in the Datacenter
Figure 2 for Characterization of Large Language Model Development in the Datacenter
Figure 3 for Characterization of Large Language Model Development in the Datacenter
Figure 4 for Characterization of Large Language Model Development in the Datacenter
Viaarxiv icon

Fluent: Round-efficient Secure Aggregation for Private Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2024
Xincheng Li, Jianting Ning, Geong Sen Poh, Leo Yu Zhang, Xinchun Yin, Tianwei Zhang

Figure 1 for Fluent: Round-efficient Secure Aggregation for Private Federated Learning
Figure 2 for Fluent: Round-efficient Secure Aggregation for Private Federated Learning
Figure 3 for Fluent: Round-efficient Secure Aggregation for Private Federated Learning
Figure 4 for Fluent: Round-efficient Secure Aggregation for Private Federated Learning
Viaarxiv icon

Model X-ray:Detect Backdoored Models via Decision Boundary

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Yanghao Su, Jie Zhang, Ting Xu, Tianwei Zhang, Weiming Zhang, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

Groot: Adversarial Testing for Generative Text-to-Image Models with Tree-based Semantic Transformation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Yi Liu, Guowei Yang, Gelei Deng, Feiyue Chen, Yuqi Chen, Ling Shi, Tianwei Zhang, Yang Liu

Viaarxiv icon

PRIME: Protect Your Videos From Malicious Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Guanlin Li, Shuai Yang, Jie Zhang, Tianwei Zhang

Viaarxiv icon

TransTroj: Transferable Backdoor Attacks to Pre-trained Models via Embedding Indistinguishability

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Hao Wang, Tao Xiang, Shangwei Guo, Jialing He, Hangcheng Liu, Tianwei Zhang

Viaarxiv icon

Digger: Detecting Copyright Content Mis-usage in Large Language Model Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 01, 2024
Haodong Li, Gelei Deng, Yi Liu, Kailong Wang, Yuekang Li, Tianwei Zhang, Yang Liu, Guoai Xu, Guosheng Xu, Haoyu Wang

Viaarxiv icon

The Earth is Flat because...: Investigating LLMs' Belief towards Misinformation via Persuasive Conversation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2023
Rongwu Xu, Brian S. Lin, Shujian Yang, Tianqi Zhang, Weiyan Shi, Tianwei Zhang, Zhixuan Fang, Wei Xu, Han Qiu

Figure 1 for The Earth is Flat because...: Investigating LLMs' Belief towards Misinformation via Persuasive Conversation
Figure 2 for The Earth is Flat because...: Investigating LLMs' Belief towards Misinformation via Persuasive Conversation
Figure 3 for The Earth is Flat because...: Investigating LLMs' Belief towards Misinformation via Persuasive Conversation
Figure 4 for The Earth is Flat because...: Investigating LLMs' Belief towards Misinformation via Persuasive Conversation
Viaarxiv icon