Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Enhancing Multimodal Entity and Relation Extraction with Variational Information Bottleneck


Apr 05, 2023
Shiyao Cui, Jiangxia Cao, Xin Cong, Jiawei Sheng, Quangang Li, Tingwen Liu, Jinqiao Shi

Add code


   Access Paper or Ask Questions

URM4DMU: an user represention model for darknet markets users


Mar 19, 2023
Hongmeng Liu, Jiapeng Zhao, Yixuan Huo, Yuyan Wang, Chun Liao, Liyan Shen, Shiyao Cui, Jinqiao Shi

Add code

* 9pages 

   Access Paper or Ask Questions

Event Causality Extraction with Event Argument Correlations


Jan 27, 2023
Shiyao Cui, Jiawei Sheng, Xin Cong, QuanGang Li, Tingwen Liu, Jinqiao Shi

Add code

* Accepted to COLING2022 

   Access Paper or Ask Questions

Document-Level Event Extraction via Human-Like Reading Process


Feb 07, 2022
Shiyao Cui, Xin Cong, Bowen Yu, Tingwen Liu, Yucheng Wang, Jinqiao Shi

Add code

* To apper in ICASSP2022 

   Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Event Detection with Prototypical Amortized Conditional Random Field


Dec 04, 2020
Xin Cong, Shiyao Cui, Bowen Yu, Tingwen Liu, Yubin Wang, Bin Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Label Enhanced Event Detection with Heterogeneous Graph Attention Networks


Dec 03, 2020
Shiyao Cui, Bowen Yu, Xin Cong, Tingwen Liu, Quangang Li, Jinqiao Shi

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Inductive Unsupervised Domain Adaptation for Few-Shot Classification via Clustering


Jun 23, 2020
Xin Cong, Bowen Yu, Tingwen Liu, Shiyao Cui, Hengzhu Tang, Bin Wang

Add code

* Accepted by ECML-PKDD 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Event Detection with Relation-Aware Graph Convolutional Neural Networks


Feb 25, 2020
Shiyao Cui, Bowen Yu, Tingwen Liu, Zhenyu Zhang, Xuebin Wang, Jinqiao Shi

Add code


   Access Paper or Ask Questions