Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Deep Learning Workload Scheduling in GPU Datacenters: Taxonomy, Challenges and VisionWei Gao , Qinghao Hu , Zhisheng Ye , Peng Sun , Xiaolin Wang , Yingwei Luo , Tianwei Zhang , Yonggang Wen

* Submitted to ACM Computing Surveys 

   Access Paper or Ask Questions

TrajGen: Generating Realistic and Diverse Trajectories with Reactive and Feasible Agent Behaviors for Autonomous DrivingQichao Zhang , Yinfeng Gao , Yikang Zhang , Youtian Guo , Dawei Ding , Yunpeng Wang , Peng Sun , Dongbin Zhao


   Access Paper or Ask Questions

Generative Adversarial Exploration for Reinforcement LearningWeijun Hong , Menghui Zhu , Minghuan Liu , Weinan Zhang , Ming Zhou , Yong Yu , Peng Sun


   Access Paper or Ask Questions

A Simulation Platform for Multi-tenant Machine Learning Services on Thousands of GPUsRuofan Liang , Bingsheng He , Shengen Yan , Peng Sun


   Access Paper or Ask Questions

Efficient Channel Estimation for RIS-Aided MIMO Communications with Unitary Approximate Message PassingYabo Guo , Peng Sun , Zhengdao Yuan , Chongwen Huang , Qinghua Guo , Zhongyong Wang , Chau Yuen


   Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationShuohuan Wang , Yu Sun , Yang Xiang , Zhihua Wu , Siyu Ding , Weibao Gong , Shikun Feng , Junyuan Shang , Yanbin Zhao , Chao Pang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Xi Wang , Yangfan Bai , Qiuliang Chen , Li Zhao , Shiyong Li , Peng Sun , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Hao Tian , Hua Wu , Tian Wu , Wei Zeng , Ge Li , Wen Gao , Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

   Access Paper or Ask Questions

MEFNet: Multi-scale Event Fusion Network for Motion DeblurringLei Sun , Christos Sakaridis , Jingyun Liang , Qi Jiang , Kailun Yang , Peng Sun , Yaozu Ye , Kaiwei Wang , Luc Van Gool


   Access Paper or Ask Questions

Characterization and Prediction of Deep Learning Workloads in Large-Scale GPU DatacentersQinghao Hu , Peng Sun , Shengen Yan , Yonggang Wen , Tianwei Zhang

* This paper has been accepted by the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis (SC21), Nov 14-19, 2021, St. Louis, USA 

   Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Based OFDM Channel Estimation Using Frequency-Time Division and Attention MechanismAng Yang , Peng Sun , Tamrakar Rakesh , Bule Sun , Fei Qin


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>