Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Minlie Huang

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models


Jun 24, 2021
Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun, Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Semi-Structured Knowledge Management


Jun 22, 2021
Silin Gao, Ryuichi Takanobu, Minlie Huang

* Submitted to IEEE/ACM TASLP, regular paper. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.06041 

  Access Paper or Ask Questions

JointGT: Graph-Text Joint Representation Learning for Text Generation from Knowledge Graphs


Jun 19, 2021
Pei Ke, Haozhe Ji, Yu Ran, Xin Cui, Liwei Wang, Linfeng Song, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* ACL 2021 (Findings) 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

A Mutual Information Maximization Approach for the Spurious Solution Problem in Weakly Supervised Question Answering


Jun 14, 2021
Zhihong Shao, Lifeng Shang, Qun Liu, Minlie Huang

* ACL2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-Enhanced Explainable Finetuning for Open-Domain Dialogues


Jun 06, 2021
Chen Henry Wu, Yinhe Zheng, Yida Wang, Zhenyu Yang, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

NAST: A Non-Autoregressive Generator with Word Alignment for Unsupervised Text Style Transfer


Jun 04, 2021
Fei Huang, Zikai Chen, Chen Henry Wu, Qihan Guo, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by ACL 2021: Findings (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

PsyQA: A Chinese Dataset for Generating Long Counseling Text for Mental Health Support


Jun 03, 2021
Hao Sun, Zhenru Lin, Chujie Zheng, Siyang Liu, Minlie Huang

* Accepted to Findings of ACL 2021 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Emotional Support Dialog Systems


Jun 02, 2021
Siyang Liu, Chujie Zheng, Orianna Demasi, Sahand Sabour, Yu Li, Zhou Yu, Yong Jiang, Minlie Huang

* Accepted to ACL 2021 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

HyKnow: End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Hybrid Knowledge Management


Jun 02, 2021
Silin Gao, Ryuichi Takanobu, Wei Peng, Qun Liu, Minlie Huang

* Findings of ACL-IJCNLP 2021, long paper 

  Access Paper or Ask Questions

A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering


May 31, 2021
Yilin Niu, Fei Huang, Jiaming Liang, Wenkai Chen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by ACL 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Diversifying Dialog Generation via Adaptive Label Smoothing


May 30, 2021
Yida Wang, Yinhe Zheng, Yong Jiang, Minlie Huang

* ACL2021 Main Track (Long Paper), Code Available in https://github.com/lemon234071/AdaLabel 

  Access Paper or Ask Questions

CoMAE: A Multi-factor Hierarchical Framework for Empathetic Response Generation


May 28, 2021
Chujie Zheng, Yong Liu, Wei Chen, Yongcai Leng, Minlie Huang

* Accepted to Findings of ACL 2021 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Stylized Story Generation with Style-Guided Planning


May 19, 2021
Xiangzhe Kong, Jialiang Huang, Ziquan Tung, Jian Guan, Minlie Huang

* 9 pages, 3 figures. Will be included in Findings of ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Long Text Generation by Modeling Sentence-Level and Discourse-Level Coherence


May 19, 2021
Jian Guan, Xiaoxi Mao, Changjie Fan, Zitao Liu, Wenbiao Ding, Minlie Huang

* ACL 2021 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

OpenMEVA: A Benchmark for Evaluating Open-ended Story Generation Metrics


May 19, 2021
Jian Guan, Zhexin Zhang, Zhuoer Feng, Zitao Liu, Wenbiao Ding, Xiaoxi Mao, Changjie Fan, Minlie Huang

* ACL 2021 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Robustness Testing of Language Understanding in Dialog Systems


Dec 30, 2020
Jiexi Liu, Ryuichi Takanobu, Jiaxin Wen, Dazhen Wan, Weiran Nie, Hongyan Li, Cheng Li, Wei Peng, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

ERICA: Improving Entity and Relation Understanding for Pre-trained Language Models via Contrastive Learning


Dec 30, 2020
Yujia Qin, Yankai Lin, Ryuichi Takanobu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Heng Ji, Minlie Huang, Maosong Sun, Jie Zhou

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

AdvExpander: Generating Natural Language Adversarial Examples by Expanding Text


Dec 18, 2020
Zhihong Shao, Zitao Liu, Jiyong Zhang, Zhongqin Wu, Minlie Huang

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Reinforced Molecular Optimization with Neighborhood-Controlled Grammars


Nov 14, 2020
Chencheng Xu, Qiao Liu, Minlie Huang, Tao Jiang

* Advances in Neural Information Processing Systems, 33 (2020) 
* 12 pages;two figures; NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9


Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap between Conversational Reasoning and Interactive Recommendation


Oct 20, 2020
Wenchang Ma, Ryuichi Takanobu, Minghao Tu, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

MultiWOZ 2.3: A multi-domain task-oriented dataset enhanced with annotation corrections and co-reference annotation


Oct 12, 2020
Ting Han, Ximing Liu, Ryuichi Takanobu, Yixin Lian, Chongxuan Huang, Wei Peng, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

Continual Learning for Natural Language Generation in Task-oriented Dialog Systems


Oct 02, 2020
Fei Mi, Liangwei Chen, Mengjie Zhao, Minlie Huang, Boi Faltings

* Accepted as Long Paper at "Findgins of EMNLP, 2020" 

  Access Paper or Ask Questions