Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hui Li

Res2NetFuse: A Fusion Method for Infrared and Visible Images


Dec 29, 2021
Xu Song, Xiao-Jun Wu, Hui Li, Jun Sun, Vasile Palade


  Access Paper or Ask Questions

Enhanced countering adversarial attacks via input denoising and feature restoring


Nov 19, 2021
Yanni Li, Wenhui Zhang, Jiawei Liu, Xiaoli Kou, Hui Li, Jiangtao Cui


  Access Paper or Ask Questions

A novel multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition and multi-reference points strategy


Nov 11, 2021
Wang Chen, Jian Chen, Weitian Wu, Xinmin Yang, Hui Li


  Access Paper or Ask Questions

A novel decompostion-based multiobjective evolutionary algorithm with an application to engineering optimal design problems


Nov 03, 2021
Wang Chen, Jian Chen, Weitian Wu, Xinmin Yang, Hui Li


  Access Paper or Ask Questions

Attention-Guided Progressive Neural Texture Fusion for High Dynamic Range Image Restoration


Jul 13, 2021
Jie Chen, Zaifeng Yang, Tsz Nam Chan, Hui Li, Junhui Hou, Lap-Pui Chau


  Access Paper or Ask Questions

SHORING: Design Provable Conditional High-Order Interaction Network via Symbolic Testing


Jul 03, 2021
Hui Li, Xing Fu, Ruofan Wu, Jinyu Xu, Kai Xiao, Xiaofu Chang, Weiqiang Wang, Shuai Chen, Leilei Shi, Tao Xiong, Yuan Qi

* 18 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MatchVIE: Exploiting Match Relevancy between Entities for Visual Information Extraction


Jun 24, 2021
Guozhi Tang, Lele Xie, Lianwen Jin, Jiapeng Wang, Jingdong Chen, Zhen Xu, Qianying Wang, Yaqiang Wu, Hui Li

* accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning


May 17, 2021
Lu Wang, Xiaofu Chang, Shuang Li, Yunfei Chu, Hui Li, Wei Zhang, Xiaofeng He, Le Song, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Towards an efficient framework for Data Extraction from Chart Images


May 05, 2021
Weihong Ma, Hesuo Zhang, Shuang Yan, Guangshun Yao, Yichao Huang, Hui Li, Yaqiang Wu, Lianwen Jin

* accepted by ICDAR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Homogeneous Haze Removal via Artificial Scene Prior and Bidimensional Graph Reasoning


Apr 05, 2021
Haoran Wei, Qingbo Wu, Hui Li, King Ngi Ngan, Hongliang Li, Fanman Meng, Linfeng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Code Summarization with Block-wise Abstract Syntax Tree Splitting


Mar 18, 2021
Chen Lin, Zhichao Ouyang, Junqing Zhuang, Jianqiang Chen, Hui Li, Rongxin Wu

* Accepted in 29th IEEE/ACM International Conference on Program Comprehension (ICPC 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Code Completion by Modeling Flattened Abstract Syntax Trees as Graphs


Mar 17, 2021
Yanlin Wang, Hui Li

* Accepted in AAAI 2021. This version contains the appendix for the derivation of Eq. 12 

  Access Paper or Ask Questions

RFN-Nest: An end-to-end residual fusion network for infrared and visible images


Mar 14, 2021
Hui Li, Xiao-Jun Wu, Josef Kittler

* Accepted by Information Fusion. 17 pages, 18 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A Bioinspired Approach-Sensitive Neural Network for Collision Detection in Cluttered and Dynamic Backgrounds


Mar 01, 2021
Xiao Huang, Hong Qiao, Hui Li, Zhihong Jiang


  Access Paper or Ask Questions

A Bioinspired Retinal Neural Network for Accurately Extracting Small-Target Motion Information in Cluttered Backgrounds


Mar 01, 2021
Xiao Huang, Hong Qiao, Hui Li, Zhihong Jiang


  Access Paper or Ask Questions

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results


Feb 26, 2021
Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Yan Xu, Man Luo, Jian Liu, Jianshu Li, Zhijun Chen, Mingyu Guo, Hui Li, Junfu Liu, Pengfei Gao, Tianqi Hong, Hao Han, Shijie Liu, Xinhua Chen, Di Qiu, Cheng Zhen, Dashuang Liang, Yufeng Jin, Zhanlong Hao

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/26210 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential Recommendation in Online Games with Multiple Sequences, Tasks and User Levels


Feb 13, 2021
Si Chen, Yuqiu Qian, Hui Li, Chen Lin

* 10 pages,4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self Sparse Generative Adversarial Networks


Jan 26, 2021
Wenliang Qian, Yang Xu, Wangmeng Zuo, Hui Li


  Access Paper or Ask Questions

To Talk or to Work: Flexible Communication Compression for Energy Efficient Federated Learning over Heterogeneous Mobile Edge Devices


Dec 22, 2020
Liang Li, Dian Shi, Ronghui Hou, Hui Li, Miao Pan, Zhu Han

* Accepted for publication in INFOCOM'21 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Augmented Dexterous Grasping with Incomplete Sensing


Nov 17, 2020
Bharath Rao, Hui Li, Krishna Krishnan, Enkhsaikhan Boldsaikhan, Hongsheng He

* 11 pages, 14 figures and 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Monitoring-based Differential Privacy Mechanism Against Query-Flooding Parameter Duplication Attack


Nov 01, 2020
Haonan Yan, Xiaoguang Li, Hui Li, Jiamin Li, Wenhai Sun, Fenghua Li


  Access Paper or Ask Questions

Where to Look and How to Describe: Fashion Image Retrieval with an Attentional Heterogeneous Bilinear Network


Oct 26, 2020
Haibo Su, Peng Wang, Lingqiao Liu, Hui Li, Zhen Li, Yanning Zhang

* 11 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning is Singular, and That's Good


Oct 22, 2020
Daniel Murfet, Susan Wei, Mingming Gong, Hui Li, Jesse Gell-Redman, Thomas Quella


  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Distributed Reinforcement Learning for Partially Observable Robotic Assembly


Oct 15, 2020
Jieliang Luo, Hui Li

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Secure Distributed Nonnegative Matrix Factorization


Sep 07, 2020
Yuqiu Qian, Conghui Tan, Danhao Ding, Hui Li, Nikos Mamoulis

* Published in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE). This arXiv version includes the appendices with additional proofs 

  Access Paper or Ask Questions

NestFuse: An Infrared and Visible Image Fusion Architecture based on Nest Connection and Spatial/Channel Attention Models


Jul 11, 2020
Hui Li, Xiao-Jun Wu, Tariq Durrani

* 12 pages, 13 figures, 6 tables. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 

  Access Paper or Ask Questions