Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

The state-of-the-art 3D anisotropic intracranial hemorrhage segmentation on non-contrast head CT: The INSTANCE challenge


Jan 12, 2023
Xiangyu Li, Gongning Luo, Kuanquan Wang, Hongyu Wang, Jun Liu, Xinjie Liang, Jie Jiang, Zhenghao Song, Chunyue Zheng, Haokai Chi, Mingwang Xu, Yingte He, Xinghua Ma, Jingwen Guo, Yifan Liu, Chuanpu Li, Zeli Chen, Md Mahfuzur Rahman Siddiquee, Andriy Myronenko, Antoine P. Sanner, Anirban Mukhopadhyay, Ahmed E. Othman, Xingyu Zhao, Weiping Liu, Jinhuang Zhang, Xiangyuan Ma, Qinghui Liu, Bradley J. MacIntosh, Wei Liang, Moona Mazher, Abdul Qayyum, Valeriia Abramova, Xavier Lladó, Shuo Li

Add code

* Summarized paper for the MICCAI INSTANCE 2022 Challenge 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TorchScale: Transformers at Scale


Nov 23, 2022
Shuming Ma, Hongyu Wang, Shaohan Huang, Wenhui Wang, Zewen Chi, Li Dong, Alon Benhaim, Barun Patra, Vishrav Chaudhary, Xia Song, Furu Wei

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Foundation Transformers


Oct 19, 2022
Hongyu Wang, Shuming Ma, Shaohan Huang, Li Dong, Wenhui Wang, Zhiliang Peng, Yu Wu, Payal Bajaj, Saksham Singhal, Alon Benhaim, Barun Patra, Zhun Liu, Vishrav Chaudhary, Xia Song, Furu Wei

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

End-User Puppeteering of Expressive Movements


Jul 25, 2022
Hongyu Wang, Nikolas Martelaro

Add code

* Presented at PD/EUP Workshop, 2022 (arXiv:cs/4404636) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cross-domain Few-shot Meta-learning Using Stacking


May 12, 2022
Hongyu Wang, Eibe Frank, Bernhard Pfahringer, Michael Mayo, Geoffrey Holmes

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DeepNet: Scaling Transformers to 1,000 Layers


Mar 01, 2022
Hongyu Wang, Shuming Ma, Li Dong, Shaohan Huang, Dongdong Zhang, Furu Wei

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Learning for Depression Recognition with Audiovisual Cues: A Review


May 27, 2021
Lang He, Mingyue Niu, Prayag Tiwari, Pekka Marttinen, Rui Su, Jiewei Jiang, Chenguang Guo, Hongyu Wang, Songtao Ding, Zhongmin Wang, Wei Dang, Xiaoying Pan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Classification of Smoking and Calling using Deep Learning


Dec 15, 2020
Miaowei Wang, Alexander William Mohacey, Hongyu Wang, James Apfel

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>