Alert button
Picture for Rongxiang Weng

Rongxiang Weng

Alert button

The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Xin Guo, Wei He, Yiwen Ding, Boyang Hong, Ming Zhang, Junzhe Wang, Senjie Jin, Enyu Zhou, Rui Zheng, Xiaoran Fan, Xiao Wang, Limao Xiong, Yuhao Zhou, Weiran Wang, Changhao Jiang, Yicheng Zou, Xiangyang Liu, Zhangyue Yin, Shihan Dou, Rongxiang Weng, Wensen Cheng, Qi Zhang, Wenjuan Qin, Yongyan Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Tao Gui

Figure 1 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 2 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 3 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 4 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Viaarxiv icon

Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2023
Rui Zheng, Shihan Dou, Songyang Gao, Yuan Hua, Wei Shen, Binghai Wang, Yan Liu, Senjie Jin, Qin Liu, Yuhao Zhou, Limao Xiong, Lu Chen, Zhiheng Xi, Nuo Xu, Wenbin Lai, Minghao Zhu, Cheng Chang, Zhangyue Yin, Rongxiang Weng, Wensen Cheng, Haoran Huang, Tianxiang Sun, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

Figure 1 for Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO
Figure 2 for Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO
Figure 3 for Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO
Figure 4 for Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO
Viaarxiv icon

Towards Reliable Neural Machine Translation with Consistency-Aware Meta-Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2023
Rongxiang Weng, Qiang Wang, Wensen Cheng, Changfeng Zhu, Min Zhang

Figure 1 for Towards Reliable Neural Machine Translation with Consistency-Aware Meta-Learning
Figure 2 for Towards Reliable Neural Machine Translation with Consistency-Aware Meta-Learning
Figure 3 for Towards Reliable Neural Machine Translation with Consistency-Aware Meta-Learning
Figure 4 for Towards Reliable Neural Machine Translation with Consistency-Aware Meta-Learning
Viaarxiv icon

Learning Decoupled Retrieval Representation for Nearest Neighbour Neural Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2022
Qiang Wang, Rongxiang Weng, Ming Chen

Figure 1 for Learning Decoupled Retrieval Representation for Nearest Neighbour Neural Machine Translation
Figure 2 for Learning Decoupled Retrieval Representation for Nearest Neighbour Neural Machine Translation
Figure 3 for Learning Decoupled Retrieval Representation for Nearest Neighbour Neural Machine Translation
Figure 4 for Learning Decoupled Retrieval Representation for Nearest Neighbour Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

Learning to Generalize to More: Continuous Semantic Augmentation for Neural Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2022
Xiangpeng Wei, Heng Yu, Yue Hu, Rongxiang Weng, Weihua Luo, Jun Xie, Rong Jin

Figure 1 for Learning to Generalize to More: Continuous Semantic Augmentation for Neural Machine Translation
Figure 2 for Learning to Generalize to More: Continuous Semantic Augmentation for Neural Machine Translation
Figure 3 for Learning to Generalize to More: Continuous Semantic Augmentation for Neural Machine Translation
Figure 4 for Learning to Generalize to More: Continuous Semantic Augmentation for Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

Uncertainty-Aware Semantic Augmentation for Neural Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2020
Xiangpeng Wei, Heng Yu, Yue Hu, Rongxiang Weng, Luxi Xing, Weihua Luo

Figure 1 for Uncertainty-Aware Semantic Augmentation for Neural Machine Translation
Figure 2 for Uncertainty-Aware Semantic Augmentation for Neural Machine Translation
Figure 3 for Uncertainty-Aware Semantic Augmentation for Neural Machine Translation
Figure 4 for Uncertainty-Aware Semantic Augmentation for Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

On Learning Universal Representations Across Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 09, 2020
Xiangpeng Wei, Yue Hu, Rongxiang Weng, Luxi Xing, Heng Yu, Weihua Luo

Figure 1 for On Learning Universal Representations Across Languages
Figure 2 for On Learning Universal Representations Across Languages
Figure 3 for On Learning Universal Representations Across Languages
Figure 4 for On Learning Universal Representations Across Languages
Viaarxiv icon

Multiscale Collaborative Deep Models for Neural Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2020
Xiangpeng Wei, Heng Yu, Yue Hu, Yue Zhang, Rongxiang Weng, Weihua Luo

Figure 1 for Multiscale Collaborative Deep Models for Neural Machine Translation
Figure 2 for Multiscale Collaborative Deep Models for Neural Machine Translation
Figure 3 for Multiscale Collaborative Deep Models for Neural Machine Translation
Figure 4 for Multiscale Collaborative Deep Models for Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

AR: Auto-Repair the Synthetic Data for Neural Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2020
Shanbo Cheng, Shaohui Kuang, Rongxiang Weng, Heng Yu, Changfeng Zhu, Weihua Luo

Figure 1 for AR: Auto-Repair the Synthetic Data for Neural Machine Translation
Figure 2 for AR: Auto-Repair the Synthetic Data for Neural Machine Translation
Figure 3 for AR: Auto-Repair the Synthetic Data for Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

GRET: Global Representation Enhanced Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2020
Rongxiang Weng, Haoran Wei, Shujian Huang, Heng Yu, Lidong Bing, Weihua Luo, Jiajun Chen

Figure 1 for GRET: Global Representation Enhanced Transformer
Figure 2 for GRET: Global Representation Enhanced Transformer
Figure 3 for GRET: Global Representation Enhanced Transformer
Figure 4 for GRET: Global Representation Enhanced Transformer
Viaarxiv icon