Alert button
Picture for Yang Bai

Yang Bai

Alert button

IMUOptimize: A Data-Driven Approach to Optimal IMU Placement for Human Pose Estimation with Transformer Architecture

Feb 14, 2024
Varun Ramani, Hossein Khayemi, Yang Bai, Nakul Garg, Nirupam Roy

Viaarxiv icon

ConRF: Zero-shot Stylization of 3D Scenes with Conditioned Radiation Fields

Feb 02, 2024
Xingyu Miao, Yang Bai, Haoran Duan, Fan Wan, Yawen Huang, Yang Long, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

Cheating Suffix: Targeted Attack to Text-To-Image Diffusion Models with Multi-Modal Priors

Feb 02, 2024
Dingcheng Yang, Yang Bai, Xiaojun Jia, Yang Liu, Xiaochun Cao, Wenjian Yu

Viaarxiv icon

Inducing High Energy-Latency of Large Vision-Language Models with Verbose Images

Jan 20, 2024
Kuofeng Gao, Yang Bai, Jindong Gu, Shu-Tao Xia, Philip Torr, Zhifeng Li, Wei Liu

Viaarxiv icon

CTNeRF: Cross-Time Transformer for Dynamic Neural Radiance Field from Monocular Video

Jan 10, 2024
Xingyu Miao, Yang Bai, Haoran Duan, Yawen Huang, Fan Wan, Yang Long, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

VQA4CIR: Boosting Composed Image Retrieval with Visual Question Answering

Dec 19, 2023
Chun-Mei Feng, Yang Bai, Tao Luo, Zhen Li, Salman Khan, Wangmeng Zuo, Xinxing Xu, Rick Siow Mong Goh, Yong Liu

Viaarxiv icon

OT-Attack: Enhancing Adversarial Transferability of Vision-Language Models via Optimal Transport Optimization

Dec 07, 2023
Dongchen Han, Xiaojun Jia, Yang Bai, Jindong Gu, Yang Liu, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

An Empirical Study of Frame Selection for Text-to-Video Retrieval

Nov 01, 2023
Mengxia Wu, Min Cao, Yang Bai, Ziyin Zeng, Chen Chen, Liqiang Nie, Min Zhang

Figure 1 for An Empirical Study of Frame Selection for Text-to-Video Retrieval
Figure 2 for An Empirical Study of Frame Selection for Text-to-Video Retrieval
Figure 3 for An Empirical Study of Frame Selection for Text-to-Video Retrieval
Figure 4 for An Empirical Study of Frame Selection for Text-to-Video Retrieval
Viaarxiv icon

Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks

Oct 24, 2023
Xiaojun Jia, Jianshu Li, Jindong Gu, Yang Bai, Xiaochun Cao

Figure 1 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Figure 2 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Figure 3 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Figure 4 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Viaarxiv icon

ASBART:Accelerated Soft Bayes Additive Regression Trees

Oct 21, 2023
Hao Ran, Yang Bai

Viaarxiv icon