Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Huang

Xin Huang

Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale and Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, Hefei, China, Shanghai Branch, CAS Center for Excellence in Quantum Information and Quantum Physics, University of Science and Technology of China, Shanghai, China, Shanghai Research Center for Quantum Sciences, Shanghai, China

HDR-NeRF: High Dynamic Range Neural Radiance Fields


Dec 01, 2021
Xin Huang, Qi Zhang, Ying Feng, Hongdong Li, Xuan Wang, Qing Wang

* Project page: https://shsf0817.github.io/hdr-nerf/ 

  Access Paper or Ask Questions

A Generic Knowledge Based Medical Diagnosis Expert System


Oct 26, 2021
Xin Huang, Xuejiao Tang, Wenbin Zhang, Shichao Pei, Ji Zhang, Mingli Zhang, Zhen Liu, Ruijun Chen, Yiyi Huang


  Access Paper or Ask Questions

Trajectory Prediction with Linguistic Representations


Oct 19, 2021
Yen-Ling Kuo, Xin Huang, Andrei Barbu, Stephen G. McGill, Boris Katz, John J. Leonard, Guy Rosman


  Access Paper or Ask Questions

TIP: Task-Informed Motion Prediction for Intelligent Systems


Oct 17, 2021
Xin Huang, Guy Rosman, Ashkan Jasour, Stephen G. McGill, John J. Leonard, Brian C. Williams

* 8 pages, 6 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Research on Knowledge based Expert System for Medical Diagnosis


Oct 09, 2021
Xin Huang, Xuejiao Tang, Wenbin Zhang


  Access Paper or Ask Questions

UniNet: Unified Architecture Search with Convolution, Transformer, and MLP


Oct 08, 2021
Jihao Liu, Hongsheng Li, Guanglu Song, Xin Huang, Yu Liu

* technich report 

  Access Paper or Ask Questions

HYPER: Learned Hybrid Trajectory Prediction via Factored Inference and Adaptive Sampling


Oct 05, 2021
Xin Huang, Guy Rosman, Igor Gilitschenski, Ashkan Jasour, Stephen G. McGill, John J. Leonard, Brian C. Williams

* 12 pages, 10 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Fast nonlinear risk assessment for autonomous vehicles using learned conditional probabilistic models of agent futures


Sep 22, 2021
Ashkan Jasour, Xin Huang, Allen Wang, Brian C. Williams

* Accepted at Autonomous Robots. Author version, with 11 pages, 5 figures, 2 tables. Journal extension of "Fast Risk Assessment for Autonomous Vehicles Using Learned Models of Agent Futures" (Wang et al. RSS 2020, arXiv:2005.13458) 

  Access Paper or Ask Questions

Risk Conditioned Neural Motion Planning


Aug 04, 2021
Xin Huang, Meng Feng, Ashkan Jasour, Guy Rosman, Brian Williams

* Accepted at IROS'21. Author version with 7 pages, 5 figures, 2 tables, and 1 algorithm 

  Access Paper or Ask Questions

Sea Ice Forecasting using Attention-based Ensemble LSTM


Jul 27, 2021
Sahara Ali, Yiyi Huang, Xin Huang, Jianwu Wang

* Accepted by the Tackling Climate Change with Machine Learning Workshop at the 2021 International Conference on Machine Learning (ICML 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Cognitive Visual Commonsense Reasoning Using Dynamic Working Memory


Jul 10, 2021
Xuejiao Tang, Xin Huang, Wenbin Zhang, Travers B. Child, Qiong Hu, Zhen Liu, Ji Zhang

* DaWaK 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PP-YOLOv2: A Practical Object Detector


Apr 21, 2021
Xin Huang, Xinxin Wang, Wenyu Lv, Xiaying Bai, Xiang Long, Kaipeng Deng, Qingqing Dang, Shumin Han, Qiwen Liu, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Osamu Yoshie


  Access Paper or Ask Questions

QD-GCN: Query-Driven Graph Convolutional Networks for Attributed Community Search


Apr 08, 2021
Yuli Jiang, Yu Rong, Hong Cheng, Xin Huang, Kangfei Zhao, Junzhou Huang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

LSTM Based Sentiment Analysis for Cryptocurrency Prediction


Apr 03, 2021
Xin Huang, Wenbin Zhang, Yiyi Huang, Xuejiao Tang, Mingli Zhang, Jayachander Surbiryala, Vasileios Iosifidis, Zhen Liu, Ji Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Single-photon imaging over 200 km


Mar 10, 2021
Zheng-Ping Li, Jun-Tian Ye, Xin Huang, Peng-Yu Jiang, Yuan Cao, Yu Hong, Chao Yu, Jun Zhang, Qiang Zhang, Cheng-Zhi Peng, Feihu Xu, Jian-Wei Pan

* Having been published in Optica 8, 344-349 (2021) 
* 6 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks: Taxonomy, Advances and Trends


Jan 18, 2021
Yu Zhou, Haixia Zheng, Xin Huang

* 42 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LLA: Loss-aware Label Assignment for Dense Pedestrian Detection


Jan 12, 2021
Zheng Ge, Jianfeng Wang, Xin Huang, Songtao Liu, Osamu Yoshie

* In the reviewing process of Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

A hybrid deep-learning approach for complex biochemical named entity recognition


Dec 20, 2020
Jian Liu, Lei Gao, Sujie Guo, Rui Ding, Xin Huang, Long Ye, Qinghua Meng, Asef Nazari, Dhananjay Thiruvady

* 21 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TabTransformer: Tabular Data Modeling Using Contextual Embeddings


Dec 11, 2020
Xin Huang, Ashish Khetan, Milan Cvitkovic, Zohar Karnin

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Using Machine Learning to Automate Mammogram Images Analysis


Dec 06, 2020
Xuejiao Tang, Liuhua Zhang, Wenbin Zhang, Xin Huang, Vasileios Iosifidis, Zhen Liu, Mingli Zhang, Enza Messina, Ji Zhang


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020: Scene Relighting and Illumination Estimation Challenge


Sep 27, 2020
Majed El Helou, Ruofan Zhou, Sabine Süsstrunk, Radu Timofte, Mahmoud Afifi, Michael S. Brown, Kele Xu, Hengxing Cai, Yuzhong Liu, Li-Wen Wang, Zhi-Song Liu, Chu-Tak Li, Sourya Dipta Das, Nisarg A. Shah, Akashdeep Jassal, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, R. Suganya, Qing Wang, Zhongyun Hu, Xin Huang, Yaning Li, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Melvin Kuriakose, Jiji C V, Yu Zhu, Liping Dong, Zhuolong Jiang, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng

* ECCVW 2020. Data and more information on https://github.com/majedelhelou/VIDIT 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Risk Assessment for Autonomous Vehicles Using Learned Models of Agent Futures


Jun 03, 2020
Allen Wang, Xin Huang, Ashkan Jasour, Brian Williams

* To appear in Robotics: Science and Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Delving into the Imbalance of Positive Proposals in Two-stage Object Detection


May 23, 2020
Zheng Ge, Zequn Jie, Xin Huang, Chengzheng Li, Osamu Yoshie


  Access Paper or Ask Questions

NMS by Representative Region: Towards Crowded Pedestrian Detection by Proposal Pairing


Apr 21, 2020
Xin Huang, Zheng Ge, Zequn Jie, Osamu Yoshie

* Accepted by CVPR2020. The first two authors contributed equally, and are listed in alphabetical order 

  Access Paper or Ask Questions

CARPAL: Confidence-Aware Intent Recognition for Parallel Autonomy


Mar 18, 2020
Xin Huang, Stephen G. McGill, Jonathan A. DeCastro, Brian C. Williams, Luke Fletcher, John J. Leonard, Guy Rosman

* 8 pages, 4 figures, 2 algorithms 

  Access Paper or Ask Questions