Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Pre-Training a Graph Recurrent Network for Language Representation


Sep 08, 2022
Yile Wang, Linyi Yang, Zhiyang Teng, Ming Zhou, Yue Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

M2HF: Multi-level Multi-modal Hybrid Fusion for Text-Video Retrieval


Aug 16, 2022
Shuo Liu, Weize Quan, Ming Zhou, Sihong Chen, Jian Kang, Zhe Zhao, Chen Chen, Dong-Ming Yan

* 1 1pages, 3 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving Task Generalization via Unified Schema Prompt


Aug 05, 2022
Wanjun Zhong, Yifan Gao, Ning Ding, Zhiyuan Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ProQA: Structural Prompt-based Pre-training for Unified Question Answering


May 09, 2022
Wanjun Zhong, Yifan Gao, Ning Ding, Yujia Qin, Zhiyuan Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan

* NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adversarial Fine-tune with Dynamically Regulated Adversary


Apr 28, 2022
Pengyue Hou, Ming Zhou, Jie Han, Petr Musilek, Xingyu Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UniXcoder: Unified Cross-Modal Pre-training for Code Representation


Mar 08, 2022
Daya Guo, Shuai Lu, Nan Duan, Yanlin Wang, Ming Zhou, Jian Yin

* Published in ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Efficient Policy Space Response Oracles


Feb 17, 2022
Ming Zhou, Jingxiao Chen, Ying Wen, Weinan Zhang, Yaodong Yang, Yong Yu

* revised with single-column, 24 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Generative Adversarial Exploration for Reinforcement Learning


Jan 27, 2022
Weijun Hong, Menghui Zhu, Minghuan Liu, Weinan Zhang, Ming Zhou, Yong Yu, Peng Sun


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Reasoning over Hybrid Chain for Table-and-Text Open Domain QA


Jan 15, 2022
Wanjun Zhong, Junjie Huang, Qian Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>