Alert button
Picture for Haocheng Feng

Haocheng Feng

Alert button

TexRO: Generating Delicate Textures of 3D Models by Recursive Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Jinbo Wu, Xing Liu, Chenming Wu, Xiaobo Gao, Jialun Liu, Xinqi Liu, Chen Zhao, Haocheng Feng, Errui Ding, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

GGRt: Towards Pose-free Generalizable 3D Gaussian Splatting in Real-time

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Hao Li, Yuanyuan Gao, Chenming Wu, Dingwen Zhang, Yalun Dai, Chen Zhao, Haocheng Feng, Errui Ding, Jingdong Wang, Junwei Han

Figure 1 for GGRt: Towards Pose-free Generalizable 3D Gaussian Splatting in Real-time
Figure 2 for GGRt: Towards Pose-free Generalizable 3D Gaussian Splatting in Real-time
Figure 3 for GGRt: Towards Pose-free Generalizable 3D Gaussian Splatting in Real-time
Figure 4 for GGRt: Towards Pose-free Generalizable 3D Gaussian Splatting in Real-time
Viaarxiv icon

GEA: Reconstructing Expressive 3D Gaussian Avatar from Monocular Video

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Xinqi Liu, Chenming Wu, Xing Liu, Jialun Liu, Jinbo Wu, Chen Zhao, Haocheng Feng, Errui Ding, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

GIR: 3D Gaussian Inverse Rendering for Relightable Scene Factorization

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Yahao Shi, Yanmin Wu, Chenming Wu, Xing Liu, Chen Zhao, Haocheng Feng, Jingtuo Liu, Liangjun Zhang, Jian Zhang, Bin Zhou, Errui Ding, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Deli Yu, Teng Xi, Jianwei Li, Baopu Li, Gang Zhang, Haocheng Feng, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 2 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 3 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 4 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Viaarxiv icon

VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2023
Xin Li, Wenqing Chu, Ye Wu, Weihang Yuan, Fanglong Liu, Qi Zhang, Fu Li, Haocheng Feng, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Figure 2 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Figure 3 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Figure 4 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon

HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2023
Jinbo Wu, Xiaobo Gao, Xing Liu, Zhengyang Shen, Chen Zhao, Haocheng Feng, Jingtuo Liu, Errui Ding

Figure 1 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Figure 2 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Figure 3 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Figure 4 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Viaarxiv icon

StyleSync: High-Fidelity Generalized and Personalized Lip Sync in Style-based Generator

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2023
Jiazhi Guan, Zhanwang Zhang, Hang Zhou, Tianshu Hu, Kaisiyuan Wang, Dongliang He, Haocheng Feng, Jingtuo Liu, Errui Ding, Ziwei Liu, Jingdong Wang

Figure 1 for StyleSync: High-Fidelity Generalized and Personalized Lip Sync in Style-based Generator
Figure 2 for StyleSync: High-Fidelity Generalized and Personalized Lip Sync in Style-based Generator
Figure 3 for StyleSync: High-Fidelity Generalized and Personalized Lip Sync in Style-based Generator
Figure 4 for StyleSync: High-Fidelity Generalized and Personalized Lip Sync in Style-based Generator
Viaarxiv icon

PSVT: End-to-End Multi-person 3D Pose and Shape Estimation with Progressive Video Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2023
Zhongwei Qiu, Yang Qiansheng, Jian Wang, Haocheng Feng, Junyu Han, Errui Ding, Chang Xu, Dongmei Fu, Jingdong Wang

Figure 1 for PSVT: End-to-End Multi-person 3D Pose and Shape Estimation with Progressive Video Transformers
Figure 2 for PSVT: End-to-End Multi-person 3D Pose and Shape Estimation with Progressive Video Transformers
Figure 3 for PSVT: End-to-End Multi-person 3D Pose and Shape Estimation with Progressive Video Transformers
Figure 4 for PSVT: End-to-End Multi-person 3D Pose and Shape Estimation with Progressive Video Transformers
Viaarxiv icon