Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ANT: Exploiting Adaptive Numerical Data Type for Low-bit Deep Neural Network Quantization


Aug 30, 2022
Cong Guo, Chen Zhang, Jingwen Leng, Zihan Liu, Fan Yang, Yunxin Liu, Minyi Guo, Yuhao Zhu

* 20 pages, accepted by MICRO 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

What Does the Gradient Tell When Attacking the Graph Structure


Aug 26, 2022
Zihan Liu, Ge Wang, Yun Luo, Stan Z. Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Effective Transfer Learning for Low-Resource Natural Language Understanding


Aug 19, 2022
Zihan Liu

* HKUST PhD Thesis. 160 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploiting Sentiment and Common Sense for Zero-shot Stance Detection


Aug 18, 2022
Yun Luo, Zihan Liu, Yuefeng Shi, Yue Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mere Contrastive Learning for Cross-Domain Sentiment Analysis


Aug 18, 2022
Yun Luo, Fang Guo, Zihan Liu, Yue Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Are Gradients on Graph Structure Reliable in Gray-box Attacks?


Aug 07, 2022
Zihan Liu, Yun Luo, Lirong Wu, Siyuan Li, Zicheng Liu, Stan Z. Li

* Preprint of a full paper accepted by CIKM 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning the Evolutionary and Multi-scale Graph Structure for Multivariate Time Series Forecasting


Jun 28, 2022
Junchen Ye, Zihan Liu, Bowen Du, Leilei Sun, Weimiao Li, Yanjie Fu, Hui Xiong


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SNP2Vec: Scalable Self-Supervised Pre-Training for Genome-Wide Association Study


Apr 14, 2022
Samuel Cahyawijaya, Tiezheng Yu, Zihan Liu, Tiffany T. W. Mak, Xiaopu Zhou, Nancy Y. Ip, Pascale Fung


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Stage Prompting for Knowledgeable Dialogue Generation


Mar 16, 2022
Zihan Liu, Mostofa Patwary, Ryan Prenger, Shrimai Prabhumoye, Wei Ping, Mohammad Shoeybi, Bryan Catanzaro


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ASCEND: A Spontaneous Chinese-English Dataset for Code-switching in Multi-turn Conversation


Jan 07, 2022
Holy Lovenia, Samuel Cahyawijaya, Genta Indra Winata, Peng Xu, Xu Yan, Zihan Liu, Rita Frieske, Tiezheng Yu, Wenliang Dai, Elham J. Barezi, Qifeng Chen, Xiaojuan Ma, Bertram E. Shi, Pascale Fung


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>