Alert button
Picture for Haoran Zhang

Haoran Zhang

Alert button

Massachusetts Institute of Technology

Timer: Transformers for Time Series Analysis at Scale

Feb 04, 2024
Yong Liu, Haoran Zhang, Chenyu Li, Xiangdong Huang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

A Literature Review on Fetus Brain Motion Correction in MRI

Jan 30, 2024
Haoran Zhang, Yun Wang

Viaarxiv icon

SciMMIR: Benchmarking Scientific Multi-modal Information Retrieval

Jan 24, 2024
Siwei Wu, Yizhi Li, Kang Zhu, Ge Zhang, Yiming Liang, Kaijing Ma, Chenghao Xiao, Haoran Zhang, Bohao Yang, Wenhu Chen, Wenhao Huang, Noura Al Moubayed, Jie Fu, Chenghua Lin

Viaarxiv icon

CMMMU: A Chinese Massive Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark

Jan 22, 2024
Ge Zhang, Xinrun Du, Bei Chen, Yiming Liang, Tongxu Luo, Tianyu Zheng, Kang Zhu, Yuyang Cheng, Chunpu Xu, Shuyue Guo, Haoran Zhang, Xingwei Qu, Junjie Wang, Ruibin Yuan, Yizhi Li, Zekun Wang, Yudong Liu, Yu-Hsuan Tsai, Fengji Zhang, Chenghua Lin, Wenhao Huang, Wenhu Chen, Jie Fu

Viaarxiv icon

A Closer Look at AUROC and AUPRC under Class Imbalance

Jan 11, 2024
Matthew B. A. McDermott, Lasse Hyldig Hansen, Haoran Zhang, Giovanni Angelotti, Jack Gallifant

Viaarxiv icon

The Limits of Fair Medical Imaging AI In The Wild

Dec 11, 2023
Yuzhe Yang, Haoran Zhang, Judy W Gichoya, Dina Katabi, Marzyeh Ghassemi

Viaarxiv icon

iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting

Oct 10, 2023
Yong Liu, Tengge Hu, Haoran Zhang, Haixu Wu, Shiyu Wang, Lintao Ma, Mingsheng Long

Figure 1 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Figure 2 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Figure 3 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Figure 4 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Viaarxiv icon

Continuous Time Evidential Distributions for Irregular Time Series

Jul 25, 2023
Taylor W. Killian, Haoran Zhang, Thomas Hartvigsen, Ava P. Amini

Figure 1 for Continuous Time Evidential Distributions for Irregular Time Series
Figure 2 for Continuous Time Evidential Distributions for Irregular Time Series
Figure 3 for Continuous Time Evidential Distributions for Irregular Time Series
Figure 4 for Continuous Time Evidential Distributions for Irregular Time Series
Viaarxiv icon

Enhancing Building Semantic Segmentation Accuracy with Super Resolution and Deep Learning: Investigating the Impact of Spatial Resolution on Various Datasets

Jul 09, 2023
Zhiling Guo, Xiaodan Shi, Haoran Zhang, Dou Huang, Xiaoya Song, Jinyue Yan, Ryosuke Shibasaki

Figure 1 for Enhancing Building Semantic Segmentation Accuracy with Super Resolution and Deep Learning: Investigating the Impact of Spatial Resolution on Various Datasets
Figure 2 for Enhancing Building Semantic Segmentation Accuracy with Super Resolution and Deep Learning: Investigating the Impact of Spatial Resolution on Various Datasets
Figure 3 for Enhancing Building Semantic Segmentation Accuracy with Super Resolution and Deep Learning: Investigating the Impact of Spatial Resolution on Various Datasets
Figure 4 for Enhancing Building Semantic Segmentation Accuracy with Super Resolution and Deep Learning: Investigating the Impact of Spatial Resolution on Various Datasets
Viaarxiv icon

Real-World Video for Zoom Enhancement based on Spatio-Temporal Coupling

Jun 24, 2023
Zhiling Guo, Yinqiang Zheng, Haoran Zhang, Xiaodan Shi, Zekun Cai, Ryosuke Shibasaki, Jinyue Yan

Figure 1 for Real-World Video for Zoom Enhancement based on Spatio-Temporal Coupling
Figure 2 for Real-World Video for Zoom Enhancement based on Spatio-Temporal Coupling
Figure 3 for Real-World Video for Zoom Enhancement based on Spatio-Temporal Coupling
Figure 4 for Real-World Video for Zoom Enhancement based on Spatio-Temporal Coupling
Viaarxiv icon