Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Conv-Adapter: Exploring Parameter Efficient Transfer Learning for ConvNets


Aug 24, 2022
Hao Chen, Ran Tao, Han Zhang, Yidong Wang, Wei Ye, Jindong Wang, Guosheng Hu, Marios Savvides

* wrong version 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pre-training Tasks for User Intent Detection and Embedding Retrieval in E-commerce Search


Aug 22, 2022
Yiming Qiu, Chenyu Zhao, Han Zhang, Jingwei Zhuo, Tianhao Li, Xiaowei Zhang, Songlin Wang, Sulong Xu, Bo Long, Wen-Yun Yang

* 5 pages, 3 figures; accepted by CIKM2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Federated Deep Reinforcement Learning for Resource Allocation in O-RAN Slicing


Aug 02, 2022
Han Zhang, Hao Zhou, Melike Erol-Kantarci


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scaling Autoregressive Models for Content-Rich Text-to-Image Generation


Jun 22, 2022
Jiahui Yu, Yuanzhong Xu, Jing Yu Koh, Thang Luong, Gunjan Baid, Zirui Wang, Vijay Vasudevan, Alexander Ku, Yinfei Yang, Burcu Karagol Ayan, Ben Hutchinson, Wei Han, Zarana Parekh, Xin Li, Han Zhang, Jason Baldridge, Yonghui Wu

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Faithful Explanations for Deep Graph Models


May 24, 2022
Zifan Wang, Yuhang Yao, Chaoran Zhang, Han Zhang, Youjie Kang, Carlee Joe-Wong, Matt Fredrikson, Anupam Datta


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multicast Scheduling for Multi-Message over Multi-Channel: A Permutation-based Wolpertinger Deep Reinforcement Learning Method


May 19, 2022
Ran Li, Chuan Huang, Han Zhang, Shengpei Jiang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dimension Reduction for Efficient Dense Retrieval via Conditional Autoencoder


May 06, 2022
Zhenghao Liu, Han Zhang, Chenyan Xiong, Zhiyuan Liu, Yu Gu, Xiaohua Li

* 7 pages, 1 figure 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DualPrompt: Complementary Prompting for Rehearsal-free Continual Learning


Apr 10, 2022
Zifeng Wang, Zizhao Zhang, Sayna Ebrahimi, Ruoxi Sun, Han Zhang, Chen-Yu Lee, Xiaoqi Ren, Guolong Su, Vincent Perot, Jennifer Dy, Tomas Pfister


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>