Alert button
Picture for Yifan Hou

Yifan Hou

Alert button

Towards a Mechanistic Interpretation of Multi-Step Reasoning Capabilities of Language Models

Oct 23, 2023
Yifan Hou, Jiaoda Li, Yu Fei, Alessandro Stolfo, Wangchunshu Zhou, Guangtao Zeng, Antoine Bosselut, Mrinmaya Sachan

Viaarxiv icon

simPLE: a visuotactile method learned in simulation to precisely pick, localize, regrasp, and place objects

Jul 24, 2023
Maria Bauza, Antonia Bronars, Yifan Hou, Ian Taylor, Nikhil Chavan-Dafle, Alberto Rodriguez

Figure 1 for simPLE: a visuotactile method learned in simulation to precisely pick, localize, regrasp, and place objects
Figure 2 for simPLE: a visuotactile method learned in simulation to precisely pick, localize, regrasp, and place objects
Figure 3 for simPLE: a visuotactile method learned in simulation to precisely pick, localize, regrasp, and place objects
Figure 4 for simPLE: a visuotactile method learned in simulation to precisely pick, localize, regrasp, and place objects
Viaarxiv icon

Mitigating Label Biases for In-context Learning

Jun 10, 2023
Yu Fei, Yifan Hou, Zeming Chen, Antoine Bosselut

Figure 1 for Mitigating Label Biases for In-context Learning
Figure 2 for Mitigating Label Biases for In-context Learning
Figure 3 for Mitigating Label Biases for In-context Learning
Figure 4 for Mitigating Label Biases for In-context Learning
Viaarxiv icon

RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text

May 22, 2023
Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Peng Cui, Tiannan Wang, Zhenxin Xiao, Yifan Hou, Ryan Cotterell, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Figure 2 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Figure 3 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Figure 4 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Viaarxiv icon

Adapters for Enhanced Modeling of Multilingual Knowledge and Text

Oct 26, 2022
Yifan Hou, Wenxiang Jiao, Meizhen Liu, Carl Allen, Zhaopeng Tu, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for Adapters for Enhanced Modeling of Multilingual Knowledge and Text
Figure 2 for Adapters for Enhanced Modeling of Multilingual Knowledge and Text
Figure 3 for Adapters for Enhanced Modeling of Multilingual Knowledge and Text
Figure 4 for Adapters for Enhanced Modeling of Multilingual Knowledge and Text
Viaarxiv icon

Mirror Complementary Transformer Network for RGB-thermal Salient Object Detection

Jul 07, 2022
Xiurong Jiang, Lin Zhu, Yifan Hou, Hui Tian

Figure 1 for Mirror Complementary Transformer Network for RGB-thermal Salient Object Detection
Figure 2 for Mirror Complementary Transformer Network for RGB-thermal Salient Object Detection
Figure 3 for Mirror Complementary Transformer Network for RGB-thermal Salient Object Detection
Figure 4 for Mirror Complementary Transformer Network for RGB-thermal Salient Object Detection
Viaarxiv icon

A Representation Learning Framework for Property Graphs

Jun 27, 2022
Yifan Hou, Hongzhi Chen, Changji Li, James Cheng, Ming-Chang Yang

Figure 1 for A Representation Learning Framework for Property Graphs
Figure 2 for A Representation Learning Framework for Property Graphs
Figure 3 for A Representation Learning Framework for Property Graphs
Figure 4 for A Representation Learning Framework for Property Graphs
Viaarxiv icon

Measuring and Improving the Use of Graph Information in Graph Neural Networks

Jun 27, 2022
Yifan Hou, Jian Zhang, James Cheng, Kaili Ma, Richard T. B. Ma, Hongzhi Chen, Ming-Chang Yang

Figure 1 for Measuring and Improving the Use of Graph Information in Graph Neural Networks
Figure 2 for Measuring and Improving the Use of Graph Information in Graph Neural Networks
Figure 3 for Measuring and Improving the Use of Graph Information in Graph Neural Networks
Figure 4 for Measuring and Improving the Use of Graph Information in Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Understanding Knowledge Integration in Language Models with Graph Convolutions

Feb 15, 2022
Yifan Hou, Guoji Fu, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for Understanding Knowledge Integration in Language Models with Graph Convolutions
Figure 2 for Understanding Knowledge Integration in Language Models with Graph Convolutions
Figure 3 for Understanding Knowledge Integration in Language Models with Graph Convolutions
Figure 4 for Understanding Knowledge Integration in Language Models with Graph Convolutions
Viaarxiv icon