Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

$O(N^2)$ Universal Antisymmetry in Fermionic Neural NetworksTianyu Pang , Shuicheng Yan , Min Lin


   Access Paper or Ask Questions

A Roadmap for Big ModelSha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

Query-Efficient Black-box Adversarial Attacks Guided by a Transfer-based PriorYinpeng Dong , Shuyu Cheng , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Recognition and Machine Intelligence (TPAMI). The official version is at https://ieeexplore.ieee.org/document/9609659 

   Access Paper or Ask Questions

Controllable Evaluation and Generation of Physical Adversarial Patch on Face RecognitionXiao Yang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Zihao Xiao , Hang Su , Jun Zhu


   Access Paper or Ask Questions

Robustness and Accuracy Could Be Reconcilable by (Proper) DefinitionTianyu Pang , Min Lin , Xiao Yang , Jun Zhu , Shuicheng Yan


   Access Paper or Ask Questions

Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet CompetitionYuefeng Chen , Xiaofeng Mao , Yuan He , Hui Xue , Chao Li , Yinpeng Dong , Qi-An Fu , Xiao Yang , Wenzhao Xiang , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu , Fangcheng Liu , Chao Zhang , Hongyang Zhang , Yichi Zhang , Shilong Liu , Chang Liu , Wenzhao Xiang , Yajie Wang , Huipeng Zhou , Haoran Lyu , Yidan Xu , Zixuan Xu , Taoyu Zhu , Wenjun Li , Xianfeng Gao , Guoqiu Wang , Huanqian Yan , Ying Guo , Chaoning Zhang , Zheng Fang , Yang Wang , Bingyang Fu , Yunfei Zheng , Yekui Wang , Haorong Luo , Zhen Yang

* CVPR-2021 AIC Phase VI Track2: Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet 

   Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks on ML Defense Models CompetitionYinpeng Dong , Qi-An Fu , Xiao Yang , Wenzhao Xiang , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu , Jiayu Tang , Yuefeng Chen , XiaoFeng Mao , Yuan He , Hui Xue , Chao Li , Ye Liu , Qilong Zhang , Lianli Gao , Yunrui Yu , Xitong Gao , Zhe Zhao , Daquan Lin , Jiadong Lin , Chuanbiao Song , Zihao Wang , Zhennan Wu , Yang Guo , Jiequan Cui , Xiaogang Xu , Pengguang Chen

* Competition Report 

   Access Paper or Ask Questions

Model-Agnostic Meta-Attack: Towards Reliable Evaluation of Adversarial RobustnessXiao Yang , Yinpeng Dong , Wenzhao Xiang , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu


   Access Paper or Ask Questions

Boosting Transferability of Targeted Adversarial Examples via Hierarchical Generative NetworksXiao Yang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>