Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tianyu Pang

Boosting Transferability of Targeted Adversarial Examples via Hierarchical Generative Networks


Jul 05, 2021
Xiao Yang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Accumulative Poisoning Attacks on Real-time Data


Jun 18, 2021
Tianyu Pang, Xiao Yang, Yinpeng Dong, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Memorization in Adversarial Training


Jun 03, 2021
Yinpeng Dong, Ke Xu, Xiao Yang, Tianyu Pang, Zhijie Deng, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training with Rectified Rejection


May 31, 2021
Tianyu Pang, Huishuai Zhang, Di He, Yinpeng Dong, Hang Su, Wei Chen, Jun Zhu, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Black-box Detection of Backdoor Attacks with Limited Information and Data


Mar 24, 2021
Yinpeng Dong, Xiao Yang, Zhijie Deng, Tianyu Pang, Zihao Xiao, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Tricks for Adversarial Training


Oct 01, 2020
Tianyu Pang, Xiao Yang, Yinpeng Dong, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Learning of Generative Models via Finite-Difference Score Matching


Jul 07, 2020
Tianyu Pang, Kun Xu, Chongxuan Li, Yang Song, Stefano Ermon, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Privacy Protection by Generating Adversarial Identity Masks


Mar 15, 2020
Xiao Yang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Jun Zhu, Hang Su

* 19 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Adversarial Training with Hypersphere Embedding


Feb 20, 2020
Tianyu Pang, Xiao Yang, Yinpeng Dong, Kun Xu, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Distributional Training for Robust Deep Learning


Feb 14, 2020
Zhijie Deng, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Benchmarking Adversarial Robustness


Dec 26, 2019
Yinpeng Dong, Qi-An Fu, Xiao Yang, Tianyu Pang, Hang Su, Zihao Xiao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Mixup Inference: Better Exploiting Mixup to Defend Adversarial Attacks


Sep 25, 2019
Tianyu Pang, Kun Xu, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Black-box Adversarial Attacks with a Transfer-based Prior


Jun 17, 2019
Shuyu Cheng, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Softmax Cross-Entropy Loss for Adversarial Robustness


May 25, 2019
Tianyu Pang, Kun Xu, Yinpeng Dong, Chao Du, Ning Chen, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Evading Defenses to Transferable Adversarial Examples by Translation-Invariant Attacks


Apr 05, 2019
Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu

* CVPR 2019 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Adversarial Robustness via Promoting Ensemble Diversity


Jan 25, 2019
Tianyu Pang, Kun Xu, Chao Du, Ning Chen, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Max-Mahalanobis Linear Discriminant Analysis Networks


Jun 19, 2018
Tianyu Pang, Chao Du, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Defense against Adversarial Attacks Using High-Level Representation Guided Denoiser


May 08, 2018
Fangzhou Liao, Ming Liang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Xiaolin Hu, Jun Zhu

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks and Defences Competition


Mar 31, 2018
Alexey Kurakin, Ian Goodfellow, Samy Bengio, Yinpeng Dong, Fangzhou Liao, Ming Liang, Tianyu Pang, Jun Zhu, Xiaolin Hu, Cihang Xie, Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Zhou Ren, Alan Yuille, Sangxia Huang, Yao Zhao, Yuzhe Zhao, Zhonglin Han, Junjiajia Long, Yerkebulan Berdibekov, Takuya Akiba, Seiya Tokui, Motoki Abe

* 36 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Adversarial Attacks with Momentum


Mar 22, 2018
Yinpeng Dong, Fangzhou Liao, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu, Xiaolin Hu, Jianguo Li

* CVPR 2018 Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Robust Detection of Adversarial Examples


Feb 26, 2018
Tianyu Pang, Chao Du, Yinpeng Dong, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions