Alert button
Picture for Wei Wu

Wei Wu

Alert button

Human Aesthetic Preference-Based Large Text-to-Image Model Personalization: Kandinsky Generation as an Example

Feb 09, 2024
Aven-Le Zhou, Yu-Ao Wang, Wei Wu, Kang Zhang

Viaarxiv icon

AMOR: A Recipe for Building Adaptable Modular Knowledge Agents Through Process Feedback

Feb 02, 2024
Jian Guan, Wei Wu, Zujie Wen, Peng Xu, Hongning Wang, Minlie Huang

Viaarxiv icon

TagAlign: Improving Vision-Language Alignment with Multi-Tag Classification

Dec 26, 2023
Qinying Liu, Kecheng Zheng, Wei Wu, Zhan Tong, Yu Liu, Wei Chen, Zilei Wang, Yujun Shen

Viaarxiv icon

Adaptive Resource Allocation for Semantic Communication Networks

Dec 02, 2023
Lingyi Wang, Wei Wu, Fuhui Zhou, Zhaohui Yang, Zhijin Qin

Viaarxiv icon

Hybrid Hierarchical DRL Enabled Resource Allocation for Secure Transmission in Multi-IRS-Assisted Sensing-Enhanced Spectrum Sharing Networks

Dec 02, 2023
Lingyi Wang, Wei Wu, Fuhui Zhou, Qihui Wu, Octavia A. Dobre, Tony Q. S. Quek

Viaarxiv icon

See SIFT in a Rain

Nov 01, 2023
Wei Wu, Hao Chang, Zhu Li

Viaarxiv icon

GROVE: A Retrieval-augmented Complex Story Generation Framework with A Forest of Evidence

Oct 24, 2023
Zhihua Wen, Zhiliang Tian, Wei Wu, Yuxin Yang, Yanqi Shi, Zhen Huang, Dongsheng Li

Viaarxiv icon

Augmenting transformers with recursively composed multi-grained representations

Sep 28, 2023
Xiang Hu, Qingyang Zhu, Kewei Tu, Wei Wu

Viaarxiv icon

Regularized Mask Tuning: Uncovering Hidden Knowledge in Pre-trained Vision-Language Models

Aug 06, 2023
Kecheng Zheng, Wei Wu, Ruili Feng, Kai Zhu, Jiawei Liu, Deli Zhao, Zheng-Jun Zha, Wei Chen, Yujun Shen

Figure 1 for Regularized Mask Tuning: Uncovering Hidden Knowledge in Pre-trained Vision-Language Models
Figure 2 for Regularized Mask Tuning: Uncovering Hidden Knowledge in Pre-trained Vision-Language Models
Figure 3 for Regularized Mask Tuning: Uncovering Hidden Knowledge in Pre-trained Vision-Language Models
Figure 4 for Regularized Mask Tuning: Uncovering Hidden Knowledge in Pre-trained Vision-Language Models
Viaarxiv icon