Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

View-aware Salient Object Detection for 360° Omnidirectional Image


Sep 27, 2022
Junjie Wu, Changqun Xia, Tianshu Yu, Jia Li

* This paper has been accepted by IEEE Transactions on Multimedia 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ImDrug: A Benchmark for Deep Imbalanced Learning in AI-aided Drug Discovery


Sep 16, 2022
Lanqing Li, Liang Zeng, Ziqi Gao, Shen Yuan, Yatao Bian, Bingzhe Wu, Hengtong Zhang, Chan Lu, Yang Yu, Wei Liu, Hongteng Xu, Jia Li, Peilin Zhao, Pheng-Ann Heng

* 32 pages, 7 figures, 8 tables, a machine learning benchmark submission 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cross-scale Attention Guided Multi-instance Learning for Crohn's Disease Diagnosis with Pathological Images


Aug 15, 2022
Ruining Deng, Can Cui, Lucas W. Remedios, Shunxing Bao, R. Michael Womick, Sophie Chiron, Jia Li, Joseph T. Roland, Ken S. Lau, Qi Liu, Keith T. Wilson, Yaohong Wang, Lori A. Coburn, Bennett A. Landman, Yuankai Huo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hybrid Multimodal Feature Extraction, Mining and Fusion for Sentiment Analysis


Aug 12, 2022
Jia Li, Ziyang Zhang, Junjie Lang, Yueqi Jiang, Liuwei An, Peng Zou, Yangyang Xu, Sheng Gao, Jie Lin, Chunxiao Fan, Xiao Sun, Meng Wang

* 8 pages, 2 figures, to appear in MuSe 2022 (ACM MM2022 co-located workshop) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Generating Negative Samples for Sequential Recommendation


Aug 07, 2022
Yongjun Chen, Jia Li, Zhiwei Liu, Nitish Shirish Keskar, Huan Wang, Julian McAuley, Caiming Xiong


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Facial Expression Recognition using Vanilla ViT backbones with MAE Pretraining


Jul 22, 2022
Jia Li, Ziyang Zhang

* 3 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Efficient and Scale-Robust Ultra-High-Definition Image Demoireing


Jul 20, 2022
Xin Yu, Peng Dai, Wenbo Li, Lan Ma, Jiajun Shen, Jia Li, Xiaojuan Qi

* Accepted to ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ReAct: Temporal Action Detection with Relational Queries


Jul 14, 2022
Dingfeng Shi, Yujie Zhong, Qiong Cao, Jing Zhang, Lin Ma, Jia Li, Dacheng Tao

* ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Latent Augmentation Improves Graph Self-Supervised Learning


Jul 03, 2022
Jiashun Cheng, Man Li, Jia Li, Fugee Tsung


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>