Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wenjia Wang

Segmenting Transparent Object in the Wild with Transformer


Feb 23, 2021
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Peize Sun, Hang Xu, Ding Liang, Ping Luo

* Tech. Report 

  Access Paper or Ask Questions

Trans2Seg: Transparent Object Segmentation with Transformer


Jan 23, 2021
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Peize Sun, Hang Xu, Ding Liang, Ping Luo

* Tech. Report 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Network Gaussian Process Considering Input Uncertainty for Composite Structures Assembly


Nov 21, 2020
Cheolhei Lee, Jianguo Wu, Wenjia Wang, Xiaowei Yue


  Access Paper or Ask Questions

Regularization Matters: A Nonparametric Perspective on Overparametrized Neural Network


Jul 06, 2020
Wenjia Wang, Tianyang Hu, Cong Lin, Guang Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Scene Text Image Super-Resolution in the Wild


May 07, 2020
Wenjia Wang, Enze Xie, Xuebo Liu, Wenhai Wang, Ding Liang, Chunhua Shen, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

Segmenting Transparent Objects in the Wild


Mar 31, 2020
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Mingyu Ding, Chunhua Shen, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty Quantification for Bayesian Optimization


Feb 04, 2020
Rui Tuo, Wenjia Wang


  Access Paper or Ask Questions

PGU-net+: Progressive Growing of U-net+ for Automated Cervical Nuclei Segmentation


Nov 12, 2019
Jie Zhao, Lei Dai, Mo Zhang, Fei Yu, Meng Li, Hongfeng Li, Wenjia Wang, Li Zhang

* MICCAI workshop MMMI2019 Best Student Paper Award 

  Access Paper or Ask Questions

TextSR: Content-Aware Text Super-Resolution Guided by Recognition


Oct 20, 2019
Wenjia Wang, Enze Xie, Peize Sun, Wenhai Wang, Lixun Tian, Chunhua Shen, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Accurate Arbitrary-Shaped Text Detection with Pixel Aggregation Network


Aug 16, 2019
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiaoge Song, Yuhang Zang, Wenjia Wang, Tong Lu, Gang Yu, Chunhua Shen

* Accept by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Segmentation of Pulmonary Lobes using Coordination-Guided Deep Neural Networks


Apr 19, 2019
Wenjia Wang, Junxuan Chen, Jie Zhao, Ying Chi, Xuansong Xie, Li Zhang, Xiansheng Hua

* ISBI 2019 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

AI Challenger : A Large-scale Dataset for Going Deeper in Image Understanding


Nov 17, 2017
Jiahong Wu, He Zheng, Bo Zhao, Yixin Li, Baoming Yan, Rui Liang, Wenjia Wang, Shipei Zhou, Guosen Lin, Yanwei Fu, Yizhou Wang, Yonggang Wang


  Access Paper or Ask Questions