Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

An automated approach to extracting positive and negative clinical research results


Dec 07, 2022
Xuanyu Shi, Shiyao Xie, Wenjia Wang, Ting Chen, Jian Du

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Soft BPR Loss for Dynamic Hard Negative Sampling in Recommender Systems


Nov 25, 2022
Kexin Shi, Yun Zhang, Bingyi Jing, Wenjia Wang

Add code

* 9 pages, 16 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Your Contrastive Learning Is Secretly Doing Stochastic Neighbor Embedding


May 30, 2022
Tianyang Hu, Zhili Liu, Fengwei Zhou, Wenjia Wang, Weiran Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HuMMan: Multi-Modal 4D Human Dataset for Versatile Sensing and Modeling


Apr 28, 2022
Zhongang Cai, Daxuan Ren, Ailing Zeng, Zhengyu Lin, Tao Yu, Wenjia Wang, Xiangyu Fan, Yang Gao, Yifan Yu, Liang Pan, Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

Add code

* Homepage: https://caizhongang.github.io/projects/HuMMan/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

WegFormer: Transformers for Weakly Supervised Semantic Segmentation


Mar 16, 2022
Chunmeng Liu, Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Guangyao Li, Ping Luo

Add code

* Tech Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Smooth Nested Simulation: Bridging Cubic and Square Root Convergence Rates in High Dimensions


Jan 25, 2022
Wenjia Wang, Yanyuan Wang, Xiaowei Zhang

Add code

* Main body: 39 pages, 5 figures, 3 tables; Supplmental material: 19 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Differentiable and Scalable Generative Adversarial Models for Data Imputation


Jan 10, 2022
Yangyang Wu, Jun Wang, Xiaoye Miao, Wenjia Wang, Jianwei Yin

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Understanding Square Loss in Training Overparametrized Neural Network Classifiers


Dec 07, 2021
Tianyang Hu, Jun Wang, Wenjia Wang, Zhenguo Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Segmenting Transparent Object in the Wild with Transformer


Feb 23, 2021
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Peize Sun, Hang Xu, Ding Liang, Ping Luo

Add code

* Tech. Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>