Alert button
Picture for Li Fei-Fei

Li Fei-Fei

Alert button

An Interactive Agent Foundation Model

Feb 08, 2024
Zane Durante, Bidipta Sarkar, Ran Gong, Rohan Taori, Yusuke Noda, Paul Tang, Ehsan Adeli, Shrinidhi Kowshika Lakshmikanth, Kevin Schulman, Arnold Milstein, Demetri Terzopoulos, Ade Famoti, Noboru Kuno, Ashley Llorens, Hoi Vo, Katsu Ikeuchi, Li Fei-Fei, Jianfeng Gao, Naoki Wake, Qiuyuan Huang

Viaarxiv icon

Agent AI: Surveying the Horizons of Multimodal Interaction

Jan 07, 2024
Zane Durante, Qiuyuan Huang, Naoki Wake, Ran Gong, Jae Sung Park, Bidipta Sarkar, Rohan Taori, Yusuke Noda, Demetri Terzopoulos, Yejin Choi, Katsushi Ikeuchi, Hoi Vo, Li Fei-Fei, Jianfeng Gao

Viaarxiv icon

Wild2Avatar: Rendering Humans Behind Occlusions

Dec 31, 2023
Tiange Xiang, Adam Sun, Scott Delp, Kazuki Kozuka, Li Fei-Fei, Ehsan Adeli

Viaarxiv icon

Model-Based Control with Sparse Neural Dynamics

Dec 20, 2023
Ziang Liu, Genggeng Zhou, Jeff He, Tobia Marcucci, Li Fei-Fei, Jiajun Wu, Yunzhu Li

Viaarxiv icon

Photorealistic Video Generation with Diffusion Models

Dec 11, 2023
Agrim Gupta, Lijun Yu, Kihyuk Sohn, Xiuye Gu, Meera Hahn, Li Fei-Fei, Irfan Essa, Lu Jiang, José Lezama

Viaarxiv icon

Chain of Code: Reasoning with a Language Model-Augmented Code Emulator

Dec 08, 2023
Chengshu Li, Jacky Liang, Andy Zeng, Xinyun Chen, Karol Hausman, Dorsa Sadigh, Sergey Levine, Li Fei-Fei, Fei Xia, Brian Ichter

Viaarxiv icon

Holistic Evaluation of Text-To-Image Models

Nov 07, 2023
Tony Lee, Michihiro Yasunaga, Chenlin Meng, Yifan Mai, Joon Sung Park, Agrim Gupta, Yunzhi Zhang, Deepak Narayanan, Hannah Benita Teufel, Marco Bellagente, Minguk Kang, Taesung Park, Jure Leskovec, Jun-Yan Zhu, Li Fei-Fei, Jiajun Wu, Stefano Ermon, Percy Liang

Viaarxiv icon

NOIR: Neural Signal Operated Intelligent Robots for Everyday Activities

Nov 02, 2023
Ruohan Zhang, Sharon Lee, Minjune Hwang, Ayano Hiranaka, Chen Wang, Wensi Ai, Jin Jie Ryan Tan, Shreya Gupta, Yilun Hao, Gabrael Levine, Ruohan Gao, Anthony Norcia, Li Fei-Fei, Jiajun Wu

Figure 1 for NOIR: Neural Signal Operated Intelligent Robots for Everyday Activities
Figure 2 for NOIR: Neural Signal Operated Intelligent Robots for Everyday Activities
Figure 3 for NOIR: Neural Signal Operated Intelligent Robots for Everyday Activities
Figure 4 for NOIR: Neural Signal Operated Intelligent Robots for Everyday Activities
Viaarxiv icon

ZeroNVS: Zero-Shot 360-Degree View Synthesis from a Single Real Image

Oct 27, 2023
Kyle Sargent, Zizhang Li, Tanmay Shah, Charles Herrmann, Hong-Xing Yu, Yunzhi Zhang, Eric Ryan Chan, Dmitry Lagun, Li Fei-Fei, Deqing Sun, Jiajun Wu

Viaarxiv icon

D$^3$Fields: Dynamic 3D Descriptor Fields for Zero-Shot Generalizable Robotic Manipulation

Oct 08, 2023
Yixuan Wang, Zhuoran Li, Mingtong Zhang, Katherine Driggs-Campbell, Jiajun Wu, Li Fei-Fei, Yunzhu Li

Figure 1 for D$^3$Fields: Dynamic 3D Descriptor Fields for Zero-Shot Generalizable Robotic Manipulation
Figure 2 for D$^3$Fields: Dynamic 3D Descriptor Fields for Zero-Shot Generalizable Robotic Manipulation
Figure 3 for D$^3$Fields: Dynamic 3D Descriptor Fields for Zero-Shot Generalizable Robotic Manipulation
Figure 4 for D$^3$Fields: Dynamic 3D Descriptor Fields for Zero-Shot Generalizable Robotic Manipulation
Viaarxiv icon