Alert button
Picture for Manling Li

Manling Li

Alert button

Can LLMs Produce Faithful Explanations For Fact-checking? Towards Faithful Explainable Fact-Checking via Multi-Agent Debate

Feb 12, 2024
Kyungha Kim, Sangyun Lee, Kung-Hsiang Huang, Hou Pong Chan, Manling Li, Heng Ji

Viaarxiv icon

InfoPattern: Unveiling Information Propagation Patterns in Social Media

Nov 27, 2023
Chi Han, Jialiang Xu, Manling Li, Hanning Zhang, Tarek Abdelzaher, Heng Ji

Figure 1 for InfoPattern: Unveiling Information Propagation Patterns in Social Media
Figure 2 for InfoPattern: Unveiling Information Propagation Patterns in Social Media
Figure 3 for InfoPattern: Unveiling Information Propagation Patterns in Social Media
Figure 4 for InfoPattern: Unveiling Information Propagation Patterns in Social Media
Viaarxiv icon

ViStruct: Visual Structural Knowledge Extraction via Curriculum Guided Code-Vision Representation

Nov 22, 2023
Yangyi Chen, Xingyao Wang, Manling Li, Derek Hoiem, Heng Ji

Figure 1 for ViStruct: Visual Structural Knowledge Extraction via Curriculum Guided Code-Vision Representation
Figure 2 for ViStruct: Visual Structural Knowledge Extraction via Curriculum Guided Code-Vision Representation
Figure 3 for ViStruct: Visual Structural Knowledge Extraction via Curriculum Guided Code-Vision Representation
Figure 4 for ViStruct: Visual Structural Knowledge Extraction via Curriculum Guided Code-Vision Representation
Viaarxiv icon

Defining a New NLP Playground

Oct 31, 2023
Sha Li, Chi Han, Pengfei Yu, Carl Edwards, Manling Li, Xingyao Wang, Yi R. Fung, Charles Yu, Joel R. Tetreault, Eduard H. Hovy, Heng Ji

Viaarxiv icon

Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting

Oct 28, 2023
Hejie Cui, Xinyu Fang, Zihan Zhang, Ran Xu, Xuan Kan, Xin Liu, Yue Yu, Manling Li, Yangqiu Song, Carl Yang

Figure 1 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Figure 2 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Figure 3 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Figure 4 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Viaarxiv icon

HallE-Switch: Rethinking and Controlling Object Existence Hallucinations in Large Vision Language Models for Detailed Caption

Oct 03, 2023
Bohan Zhai, Shijia Yang, Xiangchen Zhao, Chenfeng Xu, Sheng Shen, Dongdi Zhao, Kurt Keutzer, Manling Li, Tan Yan, Xiangjun Fan

Figure 1 for HallE-Switch: Rethinking and Controlling Object Existence Hallucinations in Large Vision Language Models for Detailed Caption
Figure 2 for HallE-Switch: Rethinking and Controlling Object Existence Hallucinations in Large Vision Language Models for Detailed Caption
Figure 3 for HallE-Switch: Rethinking and Controlling Object Existence Hallucinations in Large Vision Language Models for Detailed Caption
Figure 4 for HallE-Switch: Rethinking and Controlling Object Existence Hallucinations in Large Vision Language Models for Detailed Caption
Viaarxiv icon

Open-Domain Hierarchical Event Schema Induction by Incremental Prompting and Verification

Jul 05, 2023
Sha Li, Ruining Zhao, Manling Li, Heng Ji, Chris Callison-Burch, Jiawei Han

Figure 1 for Open-Domain Hierarchical Event Schema Induction by Incremental Prompting and Verification
Figure 2 for Open-Domain Hierarchical Event Schema Induction by Incremental Prompting and Verification
Figure 3 for Open-Domain Hierarchical Event Schema Induction by Incremental Prompting and Verification
Figure 4 for Open-Domain Hierarchical Event Schema Induction by Incremental Prompting and Verification
Viaarxiv icon

Non-Sequential Graph Script Induction via Multimedia Grounding

May 27, 2023
Yu Zhou, Sha Li, Manling Li, Xudong Lin, Shih-Fu Chang, Mohit Bansal, Heng Ji

Figure 1 for Non-Sequential Graph Script Induction via Multimedia Grounding
Figure 2 for Non-Sequential Graph Script Induction via Multimedia Grounding
Figure 3 for Non-Sequential Graph Script Induction via Multimedia Grounding
Figure 4 for Non-Sequential Graph Script Induction via Multimedia Grounding
Viaarxiv icon

LM-Switch: Lightweight Language Model Conditioning in Word Embedding Space

May 22, 2023
Chi Han, Jialiang Xu, Manling Li, Yi Fung, Chenkai Sun, Nan Jiang, Tarek Abdelzaher, Heng Ji

Figure 1 for LM-Switch: Lightweight Language Model Conditioning in Word Embedding Space
Figure 2 for LM-Switch: Lightweight Language Model Conditioning in Word Embedding Space
Figure 3 for LM-Switch: Lightweight Language Model Conditioning in Word Embedding Space
Figure 4 for LM-Switch: Lightweight Language Model Conditioning in Word Embedding Space
Viaarxiv icon

SmartBook: AI-Assisted Situation Report Generation

Mar 28, 2023
Revanth Gangi Reddy, Yi R. Fung, Qi Zeng, Manling Li, Ziqi Wang, Paul Sullivan, Heng Ji

Figure 1 for SmartBook: AI-Assisted Situation Report Generation
Figure 2 for SmartBook: AI-Assisted Situation Report Generation
Figure 3 for SmartBook: AI-Assisted Situation Report Generation
Figure 4 for SmartBook: AI-Assisted Situation Report Generation
Viaarxiv icon