Alert button
Picture for Han Liu

Han Liu

Alert button

On Languaging a Simulation Engine

Feb 26, 2024
Han Liu, Liantang Li

Viaarxiv icon

AdAdaGrad: Adaptive Batch Size Schemes for Adaptive Gradient Methods

Feb 17, 2024
Tim Tsz-Kit Lau, Han Liu, Mladen Kolar

Viaarxiv icon

VQAttack: Transferable Adversarial Attacks on Visual Question Answering via Pre-trained Models

Feb 16, 2024
Ziyi Yin, Muchao Ye, Tianrong Zhang, Jiaqi Wang, Han Liu, Jinghui Chen, Ting Wang, Fenglong Ma

Viaarxiv icon

DNABERT-S: Learning Species-Aware DNA Embedding with Genome Foundation Models

Feb 15, 2024
Zhihan Zhou, Weimin Wu, Harrison Ho, Jiayi Wang, Lizhen Shi, Ramana V Davuluri, Zhong Wang, Han Liu

Viaarxiv icon

On Computational Limits of Modern Hopfield Models: A Fine-Grained Complexity Analysis

Feb 14, 2024
Jerry Yao-Chieh Hu, Thomas Lin, Zhao Song, Han Liu

Viaarxiv icon

HQA-Attack: Toward High Quality Black-Box Hard-Label Adversarial Attack on Text

Feb 02, 2024
Han Liu, Zhi Xu, Xiaotong Zhang, Feng Zhang, Fenglong Ma, Hongyang Chen, Hong Yu, Xianchao Zhang

Viaarxiv icon

Two Heads Are Better Than One: Integrating Knowledge from Knowledge Graphs and Large Language Models for Entity Alignment

Jan 30, 2024
Linyao Yang, Hongyang Chen, Xiao Wang, Jing Yang, Fei-Yue Wang, Han Liu

Viaarxiv icon

LLM4Vuln: A Unified Evaluation Framework for Decoupling and Enhancing LLMs' Vulnerability Reasoning

Jan 29, 2024
Yuqiang Sun, Daoyuan Wu, Yue Xue, Han Liu, Wei Ma, Lyuye Zhang, Miaolei Shi, Yang Liu

Viaarxiv icon

Automated Fusion of Multimodal Electronic Health Records for Better Medical Predictions

Jan 20, 2024
Suhan Cui, Jiaqi Wang, Yuan Zhong, Han Liu, Ting Wang, Fenglong Ma

Viaarxiv icon